Znakarze
Delegatura
Zachodniokarpacka

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wykazie Delegatury Zachodniokarpackiej zarejestrowanych jest 122 Znakarzy Górskich Szlaków Turystycznych (w tym 5 Zasłużonych Znakarzy)