Sympozja
KTG ZG PTTK

19.11.2022 - „POD ZNAKIEM OPTYMIZMU” - 50. ROCZNICA ŚMIERCI PROF. WALEREGO GOETLA

„Pod znakiem optymizmu” - hasło Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w 2022 roku, poświęconego postaci prof. Walerego Goetla, którego 50. rocznica śmierci przypada w 2022 roku, a zarazem tytuł wspomnień Profesora, pierwszego przewodniczącego KTG ZG PTTK.

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. prof. dr hab. Janusz Zdebski – wprowadzenie „Prof. Walery Goetel - człowiek gór”

 2. prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – „Profesora Walerego Goetla (1889-1972) przesłanie: wiedzieć, chcieć, działać…”

 3. mgr Jadwiga Chrząstowska – „Dziadzio Walery i ja - Kuka”

 4. Wiktor Salwa, Karolina Wiewiórska (Koło Naukowe AGH „Geoturystyka”) – „Śladami prof. Walerego Goetla przez krainę lodu i ognia”

07.12.2019 - BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO W POLSKICH GÓRACH – 110-TA ROCZNICA POWSTANIA TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. SYLWETKA MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Zbigniew Ładygin - Powstanie i pierwszy okres działalności Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 2. Jan Krzeptowski-Sabała - Bezpieczeństwo ruchu turystycznego na terenie TPN - Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO

 3. Adam Marasek - Sprzęt ratowniczy i ekwipunek turysty górskiego

Panel dyskusyjny z udziałem ratowników grup GOPR z Beskidów, Bieszczad i Sudetów (Witolda Tomali – prezesa ZG TOPR, Szymona Wawrzuty – sekretarza Zarządu Grupy Beskidzkiej, Jana Krzysztofa – naczelnika TOPR). Prowadzący dyskusję: Jerzy W. Gajewski

16-17.11.2019 - ZIEMIA KŁODZKA W KULTURZE, ARCHITEKTURZE I PRZYRODZIE

Miejsce:
Boguszyn, Kłodzko

Referaty:

Wygłoszono 26 referatów w sesjach dotyczących:

 1. Historycznego spojrzenia na Ziemię Kłodzką

 2. Społeczno-gospodarczego spojrzenia na Ziemię kłodzką

 3. Przyrodniczych aspektów Ziemi kłodzkiej


01.12.2018 - 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Stefan K. Rzonca - Walki II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej na terenach Karpat Wschodnich o odzyskanie niepodległości przez Polskę

 2. Jerzy Kapłon - Zorganizowana turystyka polska w Karpatach Wschodnich do 1939 roku

 3. Stanisław Sieradzki - Czarnohora – teren, przyroda i turystyka – Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO

 4. Dariusz Dyląg - Gorgany – teren, przyroda i turystyka – Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO

 5. Jacek Płonczyński - Od Starostyny do Pikuja (Bieszczady Wschodnie)

02.12.2017 - ROK BABIEJ GÓRY

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Jerzy Kapłon - Historia turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry

 2. Janusz Zdebski - Setna rocznica śmierci Hugo Zapałowicza – jego działalność w Towarzystwem Tatrzańskim i w rejonie Babiej Góry

 3. Zbigniew Kresek - Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach – pierwszy Ośrodek Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK, który powstał w polskich górach w 1966 roku. Historia powstania Ośrodka

 4. Robert Wosiek - Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach – ekspozycja w Ośrodku

 5. Tomasz Pasierbek - Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO na Babiej Górze - Przyroda Babiogórskiego Parku Narodowego

26.11.2016 - Z HISTORII POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
TERENY GÓRSKIE I OBIEKTY W GÓRACH NA ŚWIATOWYCH LISTACH UNESCO

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Włodzimierz Łęcki - Krajoznawstwo w górach

 2. Jacek Płonczyński - 50 lat Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK

 3. Stanisław Sieradzki - Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO – Karpaty Wschodnie (Polska – Słowacja – Ukraina)

 4. Andrzej Szczepek - Jerzy Harasymowicz – poeta Bieszczadów

 5. Grażyna Holly - Drewniane cerkwie w Karpatach Wschodnich na Liście Światowej Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO (Polska – Słowacja – Ukraina)

19.11.2016 - 70 LAT PTT-PTTK NA ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ

Miejsce:
Jelenia Góra

Referaty:

 1. Piotr Gryszel - Tradycje kulinarne Karkonoszy

 2. Jarosław Szczyżowski - Moce (nie)czyste i ich mistrzowie w Górach Izerskich

 3. Andrzej Mateusiak - Deptacze, czyli jak to z nartostradami w Karkonoszach było

 4. Ivo Łaborewicz - Mieczysław Holz – animator wycieczek z cyklu „W niedzielę nie ma nas w domu”

 5. Andrzej Ciosański - 27 lat bractwa rycerskiego na zamku Chojnik

 6. Krzysztof Tęcza - Nasz Oddział

 7. Wiktor Gumprecht - 46 lat wędrowania „na raty” i Teofil Ligenza vel Ozimek

 8. Jacek Potocki - Rozwój kolei linowych w Sudetach

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej krajoznawcy Tadeusza Stecia

05.12.2015 - TERENY GÓRSKIE I OBIEKTY W GÓRACH NA ŚWIATOWYCH LISTACH UNESCO (Bułgaria, Grecja)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Janusz Konieczniak - Przewodnictwo a Towarzystwo Tatrzańskie - 140 rocznica powstania zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego.

 2. Andrzej Łączyński - Park Narodowy Pirinu (na liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO)

 3. Wojciech Jóźwiak - Rilski Monastyr (na licie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO)

 4. Dariusz Bartoszewski - Park Narodowy Olimpu (rezerwat biosfery UNESCO)

07-08.11.2015 - WAŁBRZYCH I NIE TYLKO - IV SYMPOZJUM SUDECKIE

Miejsce:
Wałbrzych

Referaty:

 1. Jacek Pielich - Dzieje komunikacji miejskiej w Wałbrzychu

 2. Stefan Okoniewski - Energetyka w Wałbrzychu

 3. Marek Szot - Krzyże pokutne na terenie powiatu wałbrzyskiego

 4. Roman Kowalski - Parki krajobrazowe wokół Wałbrzycha

 5. Krzysztof Tęcza - Witajcie w Paryżu

Zwiedzanie KWK „Julia”

06.12.2014 - WIELKA WOJNA 1914-1918 W BESKIDACH I NA POGÓRZU

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Leszek Gołębski - Chronologia wydarzeń oraz dramatis personae walk na podejściach do twierdzy Kraków w 1914 r.

 2. Jakub Mikulski - „Święty Mikołaj” na przedpolu twierdzy. Walki przed południowo-wschodnim frontem twierdzy Kraków

 3. Tomasz Woźny - Bitwa pod Limanową i Łapanowem oraz jej strategiczne znaczenie

 4. Robert Kowalski - Umocnienia polowe oraz obiekty inżynieryjne na Podhalu z okresu Wielkiej Wojny

 5. Dominik Synowiec - Ślady Wielkiej Wojny w krajobrazie południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 6. Katarzyna Ceklarz - Życie codzienne na froncie i w niewoli rosyjskiej we wspomnieniach dra Sebastiana Flizaka (1881-1972)

 7. Jan Janczykowski - wystąpienie małopolskiego konserwatora zabytków

 8. Wacław Polakiewicz - promocja książki „Podhalański Adwent 1914. Szkice z Wielkiej Wojny”

Objazd muzeów, dzieł obronnych i pól bitewnych z listopada i grudnia 1914 r.

08.11.2014 - KARKONOSZE I NIE TYLKO - III SYMPOZJUM SUDECKIE

Miejsce:
Jelenia
Góra

Referaty:

 1. Krzysztof R. Mazurski - Studencka podróż w Karkonosze w połowie XIX wieku

 2. Jacek Potocki - Zmienne koleje lasu Kolei Izerskiej

 3. Dorota Wojnarowicz i Zygmunt Jaka - Mapy Karkonoszy wczoraj i dziś

 4. Zbigniew Piepiora i Robert Andrzejewski - Niektóre głazy pamiątkowe na obszarze gminy Kowary

 5. Krzysztof Tęcza - Hans Rischmann – latający prorok z Witoszy

07.12.2013 - TURYSYKA GÓRSKA W TRUDNYCH LATACH 1945-1956

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wanda Skowron - odczyt przygotowanego przez autorkę wystąpienia wprowadzającego

 2. Tomasz Biesik - Schroniska górskie beskidzkie w latach 1945-1956

 3. Krzysztof R. Mazurski - Baza noclegowa i turystyka w Sudetach po drugiej wojny światowej

 4. Edward Wieczorek - Zjednoczenie PTTK – przymus czy konieczność

 5. Jerzy W. Gajewski - Czasopisma górskie w latach 1945-1956

09.03.2013 - GÓRY SOWIE I NIE TYLKO - II SYMPOZJUM SUDECKIE

Miejsce:
Mokrzeszów

Referaty:

 1. Dariusz Wójcik i Krzysztof Krzyżanowski - Górnictwo w Górach Sowich

 2. Tomasz Przerwa - Turystyczne odkrycie Gór Sowich. Od dziewiętnastowiecznych peryferiów do międzywojennego rozkwitu

 3. Witold Papierniak - Sudeckie panoramy: Wielka Sowa i Góra Wszystkich Świętych

 4. Monika Drozdowska - Przyroda Gór Sowich

 5. Zbigniew Romankiewicz - Znaczki turystyczne

01.12.2012 - PRZEMIANY KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Stefan Gawroński - Człowiek w krajobrazie

 2. Marek Staffa - Co nam zostało z tych Sudetów?

 3. Krystyna German - Przemiany krajobrazu górskiego Beskidów i Podhala

 4. Piotr Patoczka - Przemiany krajobrazu Beskidu Niskiego i Bieszczadów

 5. Maciej Szajowski - 100 lat zmian krajobrazu w Pieninach

 6. Zbigniew Moździerz - Architektura schronisk projektu Anny Górskiej

 7. Michał Sobala - Krajobraz po polaniarzach

10-11.03.2012 - SUDETY - I SYMPOZJUM SUDECKIE

Miejsce:
Mokrzeszów

Referaty:

 1. Leszek Majewski - Franz Pabel – pierwszy europejski przewodnik

 2. Jacek Pielich - Co zostało nam z dawnych lat, czyli rzecz o liniach kolejowych w Sudetach

 3. Jacek Potocki - Z dziejów zagospodarowania Sudetów

 4. Bartłomiej Ranowicz - Sudeckie towarzystwa turystyczne

 5. Marek Szot - Krzyże pokutne w Sudetach na przykładzie Kotliny Kłodzkiej

 6. Krzysztof Tęcza - Chatki turystyczne w Karkonoszach

03.12.2011 - SUDETY

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Leszek Majewski - Franz Pabel – pierwszy europejski przewodnik

 2. Jacek Pielich - Co zostało nam z dawnych lat, czyli rzecz o liniach kolejowych w Sudetach

 3. Jacek Potocki - Z dziejów zagospodarowania Sudetów

 4. Bartłomiej Ranowicz - Sudeckie towarzystwa turystyczne

 5. Marek Szot - Krzyże pokutne w Sudetach na przykładzie Kotliny Kłodzkiej

 6. Krzysztof Tęcza - Chatki turystyczne w Karkonoszach

05.12.2010 - GÓRY – WODA - CZŁOWIEK

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Joanna Pociask-Karteczka - referat tytułowy

 2. Krzysztof Kulesza - Wody Tatr

 3. Anna Fiema - Pogoda w górach

 4. Grzegorz Kaczor - Zastosowanie wód mineralnych w bromatologii, leczeniu schorzeń

 5. Jerzy Kapłon - Wykorzystanie energii wód rzek górskich do produkcji elektrycznej na przykładzie kaskady górnej Soły

 6. Wojciech T. Kacperski - Energia wody górskiej jako źródło energii odnawialnej

05.12.2009 - KARPATY JAKO TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Referaty:

 1. Maciej Śliwa - Znaczenie pogranicza karpackiego w wojnie konfederackiej 1768-1772

 2. Dariusz Hop - Walki o Twierdzę Przemyśl, na Pogórzu Przemyskim i w okolicach Przemyśla w latach 1914-1915

 3. Piotr Sadowski - Operacja Zachodniokarpacka 1945

 4. Grzegorz Motyka - Wokół działań UPA w Bieszczadach 1944-1947

05.11.2009 - TYTUS CHAŁUBIŃSKI (120 rocznica śmierci)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Katarzyna Skowron - Tytus Chałubiński w pamięci potomnych

 2. Antonina Sebesta - Tytus Chałubiński – etos lekarza-społecznika

 3. Zbigniew J. Wójcik - Tytus Chałubiński jako zamiłowany przyrodnik

 4. Wiesław A. Wójcik - Postacie Tytusa Chałubińskiego i Sabały

 5. Janusz Konieczniak - Wiedli Chałubińskiego na tatrzańskie szlaki

06.12.2008 - WŁADYSŁAW KRYGOWSKI

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wiesław A. Wójcik - Władysława Krygowskiego – życie dla gór (zarys biografii)

 2. Marlena Niezgoda - O Władysławie Krygowskim w dziesiątą rocznicę śmierci. Perspektywa „wnuczki”

 3. Iwona Jakosz - Przewodnikopisarstwo Władysława Krygowskiego

 4. Wiesław Krygowski - Wojenne losy Władysława Krygowskiego

 5. Jacek Kolbuszewski - Władysław Krygowski – miedzy dawnymi i nowymi laty. Kilka uwag o literackiej twórczości autora „Wspinaczki po tęczy”

 6. Jerzy W. Gajewski - Schroniska i szlaki górskie w poglądach Władysława Krygowskiego

01.12.2007 - ROK SZLAKÓW PTTK

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Jerzy W. Gajewski - Nikłym śladem perci, czyli szlaki górskie wczoraj i dziś

 2. Jerzy Kapłon - Budowa ścieżek i szlaków turystycznych przez Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1873-1950

 3. Jacek Potocki i Tomasz Dudziak - Zarys dziejów znakowania szlaków turystycznych w Sudetach

 4. Kazimierz Micorek - Historia znakowania szlaków turystycznych w Górach Świętokrzyskich

09.12.2006 - GÓRY W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Włodzimierz Łęcki - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – ministerstwo polskości

 2. Tymoteusz Wróblewski - Góry Świętokrzyskie jako teren działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

 3. Wiesław A. Wójcik - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Tatrach i na Podhalu

 4. Jerzy W. Gajewski - Góry w piśmiennictwie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

 5. Adam Czarnowski - Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jako przyczynek do ikonografii gór

01.12.2005 - STANISŁAW STASZIC

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Zbigniew J. Wójcik - Stanisław Staszic o górach

 2. Jacek Kolbuszewski - Znaczenie Stanisława Staszica w dziejach literatury o Tatrach

 3. Stanisław Czarniecki - Górale Tatr Polskich w oczach Stanisława Staszica i Ludwika Zejsznera

 4. Wojciech Dudziak - Słowiańska antropologia staszicowska

 5. Tomasz Borucki - Krytyczna analiza tatrzańskiego itinerarium Stanisława Staszica

 6. Wiesław A. Wójcik - Bibliografia

06.12.2004 - UZDROWISKA GÓRSKIE W POLSCE

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wojciech Ciężkowski i Lucyna Rajchel - Wody lecznicze polskich Sudetów i Karpat

 2. Jacek Kolbuszewski - Uzdrowiska polskie w literaturze. Kilka impresji

 3. Grażyna Balińska - Problemy ochrony krajobrazu kulturowego w uzdrowiskach sudeckich

 4. Patrycja Weiser - Współczesne elementy architektury miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach w kontekście dawnej zabudowy

 5. Elżbieta Węcławowicz-Bilska - Historyczne założenia uzdrowisk karpackich i możliwości przyszłego rozwoju

 6. Monika Gołąb-Korzeniowska - Kondycja uzdrowisk karpackich na tle stanu środowiska

 7. Jerzy Kapłon - Uzdrowiska i stacje klimatyczne na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej do 1939 roku

06.12.2003 - TADEUSZ STAICH –CZŁOWIEK GÓR, SŁUGA SŁOWA

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wiesław A. Wójcik - Tadeusz Staich – zarys życia i dzieła

 2. Jacek Kolbuszewski - Kroki i słowa. Kilka uwag o literackiej twórczości Tadeusza Staicha

 3. Pola Kuleczka - Krajoznawczym szlakiem Tadeusza Staicha

 4. Władysław Sosna - Tadeusz Staich. Szermierz kultury przewodnickiej

 5. Franciszek Bachleda Księdzulorz - O zasługach Tadeusza Staicha dla Podhala i Podhalan

 6. Hanna i Marek Wyszkowscy - Staichowe związki z Lublinem

 7. Józef Borzyczkowski - Tadeusz Staich a Kaszuby

07.12.2002 - GÓRY UDOSTĘPNIAĆ, ABY CHRONIĆ

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Jacek Kolbuszewski - Góry, literatura, kultura na przełomie tysiącleci

 2. Zbigniew Mirek - Współczesny klucz do udostępniania i ochrony gór w świetle koncepcji ekorozwoju

 3. Zbigniew Witkowski - Walory przyrodnicze środowiska gór, ich zagrożenie i ochrona

 4. Jerzy W. Gajewski - Na przełęczy wieków – turysta w górach wczoraj, dziś, jutro

01.12.2001 - DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE W GÓRACH

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Elżbieta Trocka-Leszczyńska - Kościoły drewniane na obszarze Sudetów

 2. Marek Staffa - Nieistniejące drewniane kościoły protestanckie w Sudetach Zachodnich

 3. Marian Kornecki - O dawnych kościołach drewnianych Podhala, Orawy i Spisza

 4. Zdzisław Moździerz - Drewniana architektura sakralna na polskim Podtatrzu w XIX i XX wieku

 5. Józef S. Wroński - Drewniane kościoły Limanowszczyzny

 6. Jan Kurek - Drewniane cerkwie karpackie – problemy konstrukcji i formy

 7. Włodzimierz Witkowski - Cerkiew huculska – szkic do portretu

02.12.2000 - BUDOWNICTWO LUDOWE W GÓRACH

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Marek Staffa - Budownictwo ludowe pogranicza Sudetów

 2. Elżbieta Trocka-Leszczyńska - Wpływ architektury regionalnej na współczesną zabudowę obszaru Sudetów

 3. Barbara Tondos - Między miastem a wsią

 4. Józef S. Wroński - Architektura ludowa małego miasteczka karpackiego w XIX wieku na przykładzie Limanowej

 5. Jan Łaś - Drewniana architektura Skalnego Podhala – sto lat rozwoju techniki budowania i zdobienia

 6. Włodzimierz Witkowski - Huculska grażda

04.12.1999 - GÓRY POLSKIE W MALARSTWIE

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Sympozjum towarzyszyły wystawy twórczości Małgorzaty Szpunar i Stanisława Smreka

Referaty:

 1. Andrzej Pieńkos - Góry konwencjonalne w polskim malarstwie epoki romantyzmu

 2. Piotr Łukaszewicz - Sudety oczami malarzy. Z dziejów przedstawiania gór w malarstwie XIX i pierwszej połowy XX wieku

 3. Grzegorz Niewiadomy - Gdy o Tatrach mało kto wiedział… Najstarsze pejzaże tatrzańskie od van den Blocka do Głowackiego

 4. Ewa Micke-Broniarek - Pejzaże tatrzańskie Wojciecha Gersona

 5. Wiesław A. Wójcik - Postać Jana Krzeptowskiego Sabały w twórczości malarzy polskich XIX wieku

 6. Alina Suchoń - Obrazy Tatr w XIX-wiecznej grafice polskiej

 7. Adam Czarnowski - Malarstwo tatrzańskie na pocztówkach krajoznawczych

 8. Wojciech W. Wiśniewski - Ikonografia jaskiń gór polskich w XIX wieku

05.12.1998 - 125 LAT TT, PTT, I PTTK. GENEZA I ROZWÓJ TURYSTYKI GÓRSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH – REFLEKSJE ROCZNICOWE

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Ewa Kuczaj-Jasińska - Społeczne i kulturowe uwarunkowania genezy organizacji alpinistycznych w Europie Zachodniej

 2. Janusz Zdebski - U zarania ideologii PTTK

 3. Jacek Kolbuszewski - Natura i kultura. Kilka uwag o kulturotwórczej roli PTT i PTTK

 4. Wiesław A. Wójcik - U źródeł genezy PTTK (z dziejów stosunków pomiędzy PTT i PTTK)

 5. Jerzy Kapłon - Przemiany organizacyjne w TT i PTT

 6. Jerzy W. Gajewski - Udostępnianie gór przez PTT i PTTK

 7. Andrzej Matuszyk - O taternickim charakterze Sekcji Turystycznej TT. Kilka uwag na marginesie problemu cech swoistych turystyki i taternictwa

 8. Adam Czarnowski - Znacząca rola fotografii w działalności TT i PTT

19-20.09.1998 - OCHRONA ZABYTKÓW W DZIAŁALNOŚCI TT, PTT I PTTK

Miejsce:
Dobczyce; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wiesław A. Wójcik - Działalność i dorobek TT i PTT w dziedzinie ochrony dóbr kultury i opieki nad zabytkami

 2. Zbigniew Kresek - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

 3. Jadwiga Polańska - Ośrodki kultury i historii turystyki górskiej PTTK

 4. Jerzy Kapłon - Ochrona zasobów archiwalnych turystyki górskiej

 5. Ryszard M. Remiszewski - Działalność ośrodków kultury turystyki górskiej na przykładzie ośrodka pienińskiego w Szczawnicy

 6. J. S. Kowalski - 35-lecie Muzeum Regionalnego PTTK im. W. Kowalskiego w Dobczycach

06.12.1997 - WINCENTY POL – PREKURSOR KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI (w 190. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Władysława Zossel-Wojtysiak - „Ja nie jestem ani w modzie, ani potrzebny, ani łatwy…”

 2. Zbigniew Kresek - Karpackie pasje Wincentego Pola

 3. Stanisław Ostrowski - Śladami Wincentego Pola w Bieszczadach

 4. Marek Staffa - Wincenty Pol w Sudetach

 5. Janina B. Twaróg - Związki Wincentego Pola z Krakowem

 6. Ryszard Kantor - Wincenty Pol – jeden z prekursorów polskiej nauki etnografii

 7. Jerzy Sobczak - Wincenty Pol źródłem inspiracji dla poznańskiej młodzieży krajoznawczej

 8. Czesław Skonka - Rola izby pamięci Wincentego Pola w Gdańsku-Sobieszewie

 9. Jerzy Sobczak - załącznik – Wykaz upamiętnionych miejsc związanych z Wincentym Polem

 10. Wiesław A. Wójcik - załącznik – Wincenty Pol (zarys bibliograficzny)

07.12.1996 - GÓRY W KARTOGRAFII

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Roman Malarz - Góry w życiu i naukowych dokonaniach Eugeniusza Romera

 2. Beata Konopska - Problematyka górska w dawnej kartografii na przykładzie Sudetów

 3. Jan Krupski - Problemy kartografii terenów górskich

 4. Andrzej Kajoch - Jak powstaje mapa turystyczna?

 5. Andrzej Matuszczyk - Ocena treści map terenów górskich z punktu widzenia potrzeb turysty

 6. Jarosław Baryluk - Substytuty map karpackich terenów górskich z lat 1945-1958

 7. Tymoteusz Wróblewski - Mapy geologiczno-krajoznawcze jako nowa specjalizacja kartografii turystycznej

02.12.1995 - 120 LAT PRZEWODNICTWA W POLSKICH GÓRACH

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Wiesław Żakowski - Przewodnictwo górskie w działalności TT, PTT i PTTK

 2. Ryszard Kincel - Powstanie przewodnictwa turystycznego w Sudetach

 3. Zbigniew Kresek - Z historii przewodnictwa beskidzkiego

 4. Wiesław A. Wójcik - Przewodnik pierwszy z pierwszych – Maciej Gąsienica Sieczka

 5. Tadeusz Stefański - Przewodnictwo górskie dziś – stan organizacyjny, problemy, perspektywy

 6. Zofia Stecka - Przewodnictwo na wesoło. „Gadki” przewodnickie i o przewodnikach

03.12.1994 - SCHRONISKA GÓRSKIE (w 120-lecie otwarcia schronisk w Tatrach)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Marek Staffa - Schroniska sudeckie

 2. Barbara Morawska-Nowak - Schroniska tatrzańskie

 3. Władysław Lenkiewicz - Schroniska w Karpatach Wschodnich

 4. Tomasz Mianowski - Schroniska w Karpatach Zachodnich w czasie II wojny światowej

 5. Jerzy Kapłon - Schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy

 6. Jadwiga Gajewska-Karpiel - Architektura schronisk turystycznych w górach – ta, którą znamy i jaką chcielibyśmy widzieć

04.12.1993 - 120 LAT ZORGANIZOWANEJ TURYSTYKI GÓRSKIEJ W POLSCE

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Urszula Janicka-Krzywda - Działalność Towarzystwa Turystycznego na polu etnografii

 2. Wiesław A. Wójcik - PTT a PTK – dzieje wzajemnych stosunków

 3. Barbara Morawska-Nowak - Nurt taternicki i alpinistyczny w działalności PTT

 4. Zbigniew Siudak - Działalność narciarska w PTT

 5. Jerzy Kapłon - Charakterystyka źródeł do dziejów PTT w zbiorach Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej COTG PTTK

06.12.1992 - SYMPOZJUM PIENIŃSKIE (w 60. rocznicę powołania Pienińskiego Parku Narodowego)

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Andrzej Szczocarz - Problemy ochrony i rozwoju Pienińskiego Parku Narodowego

 2. Jerzy Dziewolski - Lasy w Pieninach

 3. Piotr Dąbrowski - Walory dydaktyczne Pienin

 4. Pola Kuleczka - Jak dzieciom Pieniny pokazywano

 5. Wiesław A. Wójcik - Prapoczątki pienińskiej literatury przewodnikowej. O Franciszku Herbichu i jego „przewodniku”

 6. Ryszard M. Remiszewski - Stulecie zorganizowanej turystyki pienińskiej

 7. Janusz Ślusarczyk - Seweryny z Żochowskich Pruszakowej wyprawa w Pieniny

02.12.1990 - NAJSTARSZE POLSKIE PRZEWODNIKI GÓRSKIE

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Jacek Kolbuszewski - Od „spisków” do przewodników

 2. Marek Staffa - Najdawniejsze przewodniki sudeckie w języku polskim

 3. Pola Kuleczka - Beskidy Zachodnie w pierwszych przewodnikach

 4. Jan A. Choroszy - Wiek dziewiętnasty w Karpatach Wschodnich

 5. Wiesław A. Wójcik - Najdawniejsze przewodniki tatrzańskie

 6. Arkadiusz Franas - Przewodnik Aleksandra Ostrowicza

1989 - LUDZIE GÓR – JAN GWALBERT PAWLIKOWSKI (w 50. rocznicę śmierci)

Referaty:

 1. Stanisław Brzozowski - Jan Gwalbert Pawlikowski - biografia

 2. Jacek Kolbuszewski - Miejsce Jana Gwalberta Pawlikowskiego w kulturze polskiej

 3. Jacek Woźniakowski - Kozinieckie żarty literackie

 4. Witold H. Paryski - Jan Gwalbert Pawlikowski – taternik, ideolog taternictwa, działacz Towarzystwa Tatrzańskiego

 5. Wiesław A. Wójcik - Jan Gwalbert Pawlikowski, założyciel „Wierchów”

1987 - Z KRAINY GORCÓW

Referaty:

 1. Jacek Kolbuszewski - Gorce w twórczości Orkana

 2. Ewa Ciołczyk - Problemy ekologiczne gorczańskich krajobrazów

 3. Jerzy Dziewolski - Lasy gorczańskie

 4. Janusz Kamocki - Etnografia Gorców

 5. Urszula Janicka-Krzywda - Zbójnicy w Gorcach

 6. Marian Kornecki - Zabytki kultury w krajobrazie gorczańskim

 7. Ewa Wyszyńska - W cieniu Tatr

 8. Józef Nyka - Nazewnictwo Gorców

 9. Jerzy Honowski - Jak powstał Gorczański Park Narodowy

 10. Wiesław A. Wójcik - Z dziejów gorczańskiej turystyki

 11. Janusz Andrusikiewicz - Partyzantka w Gorcach

07-08.12.1985 - TURYSTYKA POLSKA W SUDETACH

Miejsce:
Wrocław

Referaty:

 1. Ryszard Kincel - Turystyka polska w Sudetach do II wojny światowej

 2. Zbigniew Kulik - Organizacja turystyki w regionie jeleniogórskim w latach 1945-1950 (od Dolnośląskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego)

 3. Bartłomiej Ranowicz - Początki turystyki kłodzkiej (1945-1950)

 4. Marek Staffa - Zagospodarowanie turystyczne Sudetów po 1945 roku

 5. Jacek Kolbuszewski - Sudety w literaturze polskiej

 6. Julian Janczak - W kręgu dawnej kartografii śląskiej

 7. Zbigniew Kulik - Gromadzenie materiałów archiwalnych z pierwszych lat organizacji turystyki w regionie jeleniogórskim (1945-1950)

10.12.1983 - MARIUSZ ZARUSKI

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Zdzisław Ryn i Jacek Kolbuszewski - O literackiej twórczości Mariusza Zaruskiego

 2. Andrzej Matuszyk -

 3. Jerzy Komorowski -

 4. Maciej Pinkwart -

21-24.09.1983 - ŁEMKOWIE. KULTURA, SZTUKA, JĘZYK

Miejsce:
Sanok

Referaty:

 1. Roman Reinfuss - Łemkowie w przeszłości i obecnie

 2. Janusz Rieger - Łemkowie i ich język

 3. Zofia Szanter i Barbara Tondos - Sztuka sakralna na terenach łemkowskich i bojkowskich

 4. Jerzy Czajkowski - Zagroda i dom w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu

 5. Idzi Martynowicz - Kurna chata występująca w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na przyległym Pogórzu

 6. Janusz Rieger - Toponomastyka Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich

26-27.09.1980 - TEMATYKA GÓRSKA W TWÓRCZOŚCI FILMOWEJ

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Maria Malatyńska - Zainteresowania górami w filmach Krzysztofa Zanussiego

 2. Zbigniew Wyszyński - Polski film górski – próba charakterystyki i typologii

 3. Jacek Kolbuszewski - Motyw górski i jego funkcja w filmie fabularnym

 4. Aleksander Kwiatkowski - Relacja z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Górskich i Eksploracyjnych w Trento

Projekcje filmów: Sergiusza Sprudina, Jerzego Surdela i Krzysztofa Zanussiego

09-10.11.1979 - GÓRY W POLSKIEJ LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Jacek Kolbuszewski - Współczesna polska proza górska. Próba oceny

 2. Jacek Kolbuszewski - Góry w poezji współczesnej

 3. Ireneusz Sikora - O literackości przewodników górskich

 4. Tadeusz Staich - Tematyka górska we współczesnej poezji chłopskiej

 5. Anna Brzozowska-Krajka - Sposoby prezentacji przyrody tatrzańskiej we współczesnej ludowej poezji podtatrzańskiej

 6. Danuta Bahryń - Poezja taternicka na tle poezji tatrzańskiej

 7. Lidia Ligęza - Góry we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży

 8. Leopold Zgoda - Problematyka moralna współczesnego reportażu górskiego

 9. Andrzej Wilczkowski - Funkcja współczesnego reportażu górskiego w aspekcie etyczno-moralnym

Panel dyskusjny:
P
rowadzący: J.W. Gajewski
Dyskutanci: Janusz Zdebski, Włodzimierz Wnuk, Anna Wyszkowska, Jerzy Mikulec, Jadwiga Apostoł-Staniszewska, Józef Skwierawski, Mieczysław Rokosz, Andrzej Bocheński

02.12.1978 - SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA I ZDROWOTNA ROLA TURYSTYKI

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Krzysztof Przecławski - Turystyka górska jako czynnik socjalizacji

 2. Janusz Zdebski - Motywy uprawiania turystyki górskiej

 3. Tadeusz Staich - Turystyka górska jako element procesu wychowania

 4. Wiesław A. Wójcik - Społeczna rola przodownika turystyki górskiej

 5. Teresa Żelazny - Turystyka górska w programie działania ZHP

 6. Adam Pąchalski - Zdrowotna rola turystyki górskiej

 7. Anna Gontrowicz - Badania nad turystyką górską młodzieży w aspekcie wychowczym (komunikat z badań)

1977 - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ GÓRSKA HUGONA ZAPAŁOWICZA

Referaty:

 1. Janusz Zdebski - Hugo Zapałowicz (1852-1917). Zarys biografii

 2. Wiesław A. Wójcik - Działalność eksploracyjna i organizacyjna Hugona Zapałowicza na polu turystyki górskiej

 3. Marian Książkiewicz - Badania geologiczne Hugona Zapałowicza

 4. Danuta Zdebska - Prace Hugona Zapałowicza w zakresie botaniki

 5. Jacek Kolbuszewski - Literacka twórczość Hugona Zapałowicza

 6. Władysław Midowicz - Hugo Zapałowicz we wspomnieniach dawnych mieszkańców Zawoi

 7. Zdzisław Ryn - Refleksje nad osobowością Hugona Zapałowicza

 8. Tomasz Nowalnicki - Stan poznania Babiej Góry od początków XX wieku. Z prac Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Babiej Górze

 9. Edward Moskała - „Zapałowiczana” w zbiorach muzealnych

 10. Helena Małysiak - Hugo Zapałowicz 1852-1917-1977. Bibliografia osobowa podmiotowo-przedmiotowa

09-10.11.1974 - GÓRY W KULTURZE POLSKIEJ

Miejsce:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków

Referaty:

 1. Władysław Krygowski - Rola Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w badaniach polskich gór i jego znaczenie kulturotwórcze

 2. Andrzej Ziemilski - Człowiek i góry a cywilizacja współczesna

 3. Jacek Kolbuszewski - Góry w literaturze polskiej. Próba syntezy

 4. Stefan Myczkowski - Turystyka a ochrona przyrody gór polskich

 5. Zenon Woźniak - Przemiany ujmowania roli Karpat w pradziejach Polski w miarę postępu badań archeologicznych

 6. Jerzy Banach - Tatry malownicze. Polski pejzaż górski 1800-1950

 7. Jerzy Młodziejowski - Góry polskie w polskiej muzyce

 8. Roman Reinfuss - Kontakt z górami i jego wpływ na badania kultury ludowej regionów górskich

 9. Lidia Ligęza - Funkcje przekazu ludowego w literaturze związanej z górami

 10. Zdzisław Ryn - Współczesne problemy medycyny górskiej