Dokumenty do pobrania

UWAGA! WZORY WNIOSKÓW:

  • O NADANIE TYTUŁU HONOROWY PRZODOWNIKO TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK

  • O NADANIE TYTUŁU ZASŁUŻONY ZNAKARZ SZLAKÓW GÓRSKICH

  • O NADANIE DYPLOMU KTG ZG PTTK

  • O NADANIE MEDALU KTG ZG PTTK

MODYFIKOWANE. W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU POJAWIĄ SIĘ ZAKTUALIZOWANE WZORY WNIOSKÓW.