Kontakt z Komisją

Jeśli chcesz wysłać list pocztą konwencjonalną:

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
ul. Jagiellońska 6/6a
31-010 Kraków

Adresy poczty elektronicznej:

poczta@ktg.pttk.pl