Znakarze
Delegatura
Wschodniokarpacka

Na dzień 2 lutego 2022 roku w wykazie Delegatury Wschodniokarpackiej zarejestrowanych jest 109 Znakarzy Górskich Szlaków Turystycznych (w tym 6 Zasłużonych Znakarzy)