Uwagi do znakowania szlaków

Powszechnie utrzymuje się że w roku 1887 został wyznakowany pierwszy w polskich górach szlak turystyczny; prowadził z Jaszczurówki przez Polanę Waksmundzką do Roztoki w Tatrach. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a potem Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, udostępniło turystom setki kilometrów szlaków: wytyczało je, oznakowało, nawet budowało. Niektóre z czasem zlikwidowano, szereg innych powstało. Mimo dostępu do coraz dokładniejszych map i nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, znak turystyczny o trzech paskach wciąż prowadzi turystę z plecakiem i nadal jest gwarantem bezpiecznego dotarcia do celu - na szczyt, na przełęcz, do schroniska lub w doliny.

PTTK co roku odnawia część znaków turystycznych, okazuje się bowiem - mimo zaplanowanego cyklu konserwacji oznakowania - że zmienne warunki atmosferyczne, a niekiedy ludzka ręka, mają swój udział w niszczeniu znaków turystycznych i drogowskazów na szlakach górskich. Intencją naszą jest bieżąca kontrola stanu szlaków i uzyskanie jak najszybszej informacji o zniszczeniach lub nieczytelnie oznakowanych odcinkach szlaków.

Zwracam się do Państwa z prośbą o odnotowywanie w tym miejscu (podobnie jak w książkach znajdujących się we wszystkich schroniskach górskich PTTK) uwag na temat stanu szlaków i ich oznakowania. Proszę o możliwie precyzyjne określanie rodzaju zniszczeń i wskazanie odcinka szlaku, z podaniem jego koloru, na którym zauważyliście Państwo usterki.

Dziękuję za pomoc i współdziałanie, które będzie służyć nam wszystkim, wędrującym przez góry.

Jerzy W. Gajewski
przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK