Vademecum PTG

Od 2010 roku funkcjonuje drugie, uzupełnione i rozszerzone wydanie "Vademecum Przodownika Turystyki Górskiej". Objętość wydawnictwa wzrosła do 76 stron, zwiększyła się więc ponad dwukrotnie.

Poza materiałami zawartymi w pierwszym wydaniu, drugie poprawione i zmienione wydanie Vademecum, zawiera trzy nowe rozdziały, które opracował Wojciech T. Kacperski:

 • Rozdział poświęcony uprawnieniom PTG do prowadzenia wycieczek w którym zawarto prawną analizę tego zagadnienia

 • Materiały pomocnicze do egzaminu na PTG zawierające kilkaset pytań egzaminacyjnych opracowanych na podstawie nadesłanych przez Komisje Egzaminacyjne do KTG ZG PTTK materiałów

 • Historię systemu odznak górskich wyjaśniających szczegółowo rozwój systemu odznak górskich na przestrzeni 80 lat.

"Vademecum Przodownika Turystyki Górskiej" można pobrać w formie e-booka w sklepie COTG Sklep COTG lub bezpośrednio pobrać pod poniższym linkiem:

Vademecum

Spis treści

 • Wprowadzenie

 • Krótka historia przewodnika do GOT – przodownika turystyki górskiej

 • Uprawnienia PTG do prowadzenia wycieczek

 • Regulamin przodownika turystyki górskiej

 • Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na przodownika turystyki górskiej

 • Wzór legitymacji przodownika turystyki górskiej

 • Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

 • Wytyczne do pracy regionalnych komsji egzaminacyjnych do spraw przodowników turystyki górskiej

 • Wniosek o mianowanie / rozszerzenie uprawnień PTG

 • Protokół egzaminu dla kandydatów na PTG

 • Instrukcja pracy przodownika turystyki górskiej PTTK

 • Materiały pomocnicze do egzaminu na przodownika turystyki górskiej

 • Historia systemu odznak górskich