Egzaminy PTG

Egzamin PTG w Poznaniu 23.11.2023

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu informuje, że egzamin na nadanie i rozszerzenie uprawnień PTG odbędzie się 23 listopada 2023 (czwartek) o godz. 16:00 w Domu Kultury Jagiellonka (os. Jagiellońskie 120). 

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@outlook.com, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE
Jerzy Świgoń

Egzamin PTG w Opolu 20.11.2023

Regionalna Komisja Egzaminacyjna w Opolu informuje, że egzamin na nadanie lub poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 16:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego – Domku Lodowym, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole.

Wniosek o mianowanie na druku zatwierdzonym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK i inne wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Oddziału z dopiskiem „Egzamin PTG 2023” do dnia 13 listopada 2023 roku.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełniać warunki zawarte w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w Opolu
Henryk Biela

Egzamin PTG w Bielsku-Białej 13.10.2023

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku–Białej ustaliła termin posiedzenia Komisji/egzaminów w 2023 roku:

13 października 2023 r. (piątek) godz. 16.00

Zgłoszenie na egzamin wraz ze skanem dokumentów należy przesłać do dnia 02.10.2023 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: komisja.ptg.pttk.bb@wp.pl

Kandydaci którzy nie prześlą dokumentów drogą elektroniczną nie będą mogli przystąpić do egzaminów.

Posiedzenia Komisji odbywają się w Oddziale PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku–Białej, ul. Wzgórze 9

Przewodniczący RKE
Mirosław Ostrowski

Egzaminy PTG w Krakowie w 2023 roku

Komisja ustala n/w terminy egzaminów na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK w roku 2023:

17 kwietnia, 8 maja, 9 października, 13 listopada

Egzaminy odbywają się w w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 - I piętro pokój nr. 5 od godz. 17.00

Wnioski o mianowanie na drukach zatwierdzonych przez Komisje Turystyki Górskiej ZG PTTK (do pobrania ze strony internetowej KTG ZG PTTK) należy składać w sekretariacie COTG adres jw. najpóźniej na 7 dni przed terminem, w którym zainteresowany(a) chce przystąpić do egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Przewodniczący
Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG
Marian Garus

Egzamin PTG w Poznaniu 28.03.2023

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu informuje, że egzamin na nadanie i rozszerzenie uprawnień PTG odbędzie się 28 marca 2023 (wtorek) o godz. 16:00 w Domu Kultury Jagiellonka (os. Jagiellońskie 120). 

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE
Jerzy Świgoń

Egzamin PTG w Warszawie 05.12.2022

Komisja Egzaminacyjna ds. PTG w Warszawie ma przyjemność zaprosić przedstawicieli KTG ZG oraz Kolegów przodowników i kandydatów na egzamin dla kandydatów oraz na rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Górskiej w tegorocznej sesji jesiennej, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 o godzinie 16.00 w siedzibie ZG PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11.

Dla nowych kandydatów przewidziany jest egzamin pisemny z części ogólnej wiedzy o górach (w tym regulamin GOT) oraz dla wszystkich egzamin ustny ze szczegółowej znajomości terenu wybranych uprawnień. Podstawową, uporządkowaną wiedzę zawiera pozycja: Kacperski W., Kresek Z.: Vademecum PTG. Kraków 2010. Uprzejmie proszę Kolegów o dostarczenie wniosków zawczasu (co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) do naszego TRW GOT i zabranie na egzamin legitymacji PTG lub jednego zdjęcia legitymacyjnego.

Obowiązujący wzór wniosku o nadanie/rozszerzenie uprawnień jest dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK. Formularz z pliku pdf należy wydrukować DWUSTRONNIE na JEDNYM arkuszu. Zgodnie z zaleceniem KTG ZG nie będziemy rozpatrywać wniosków złożonych na innych formularzach. Wniosek ubiegającego się o mianowanie powinien zawierać opinię (rekomendację) macierzystej jednostki PTTK oraz być uzupełniony podpisaną listą wycieczek, rajdów i imprez, które kandydat prowadził lub był ich uczestnikiem.

Informacja o egzaminie jest także dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibach PTTK przy ul. Senatorskiej 11 oraz ul. Kopernika 30  w Warszawie.

Z turystycznym pozdrowieniem
Marek Ucieszyński
przewodniczący RKE PTG w Warszawie

Egzamin PTG w Rzeszowie 30.11.2022

Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej zaprasza na egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się 30.11.2022 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 – I piętro sala konferencyjna.

Przypominamy o wymaganiach dla kandydatów na PTG:

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK oraz dołączają doń zdjęcie legitymacyjne.

Przodownicy rozszerzający się wypełniają wniosek o rozszerzenie (ten sam formularz), opinia klubu nie jest konieczna.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów lub zostawić bezpośrednio w Oddziale – w terminie do 23.11.2022 r.

Wymogi egzaminacyjne, zestawy przykładowych pytań, zasady, regulaminy itp. znajdują się na stronie KTG ZG PTTK.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Łukasz Kuczmarz

Egzamin PTG w Poznaniu 28.11.2022

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu informuje, że egzamin na nadanie i rozszerzenie uprawnień PTG odbędzie się 28 listopada 2022 (poniedziałek) o godz. 16:00 w Domu Kultury Jagiellonka (os. Jagiellońskie 120). 

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE
Jerzy Świgoń

Egzamin PTG w Bielsku-Białej 04.11.2022

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku–Białej ustaliła termin posiedzenia Komisji/egzaminów w 2022 roku:

4 listopada 2022 r. (piątek) godz. 16.00

Posiedzenia Komisji odbywają się w Oddziale PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku–Białej, ul. Wzgórze 9

Przewodniczący RKE
Zdzisław Górywoda

Egzamin PTG w Warszawie 23.05.2022

Komisja Egzaminacyjna ds. PTG w Warszawie ma przyjemność zaprosić przedstawicieli KTG ZG oraz Kolegów przodowników i kandydatów na egzamin dla kandydatów oraz na rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Górskiej w tegorocznej sesji wiosennej, który odbędzie się w dniu 23 maja 2022 o godzinie 17.00 w siedzibie ZG PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11.

Dla nowych kandydatów przewidziany jest egzamin pisemny z części ogólnej wiedzy o górach (w tym regulamin GOT) oraz dla wszystkich egzamin ustny ze szczegółowej znajomości terenu wybranych uprawnień. Podstawową, uporządkowaną wiedzę zawiera pozycja: Kacperski W., Kresek Z.: Vademecum PTG. Kraków 2010. Uprzejmie proszę Kolegów o dostarczenie wniosków zawczasu (co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) do naszego TRW GOT i zabranie na egzamin legitymacji PTG lub jednego zdjęcia legitymacyjnego.

Obowiązujący wzór wniosku o nadanie/rozszerzenie uprawnień jest dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK. Formularz z pliku pdf należy wydrukować DWUSTRONNIE na JEDNYM arkuszu. Zgodnie z zaleceniem KTG ZG nie będziemy rozpatrywać wniosków złożonych na innych formularzach. Wniosek ubiegającego się o mianowanie powinien zawierać opinię (rekomendację) macierzystej jednostki PTTK oraz być uzupełniony podpisaną listą wycieczek, rajdów i imprez, które kandydat prowadził lub był ich uczestnikiem.

Informacja o egzaminie jest także dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibach PTTK przy ul. Senatorskiej 11 oraz ul. Kopernika 30  w Warszawie.

Z turystycznym pozdrowieniem
Marek Ucieszyński
przewodniczący RKE PTG w Warszawie

Egzaminy PTG w Krakowie w 2022 roku

Komisja ustala n/w terminy egzaminów na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK w roku 2022:

11 kwietnia, 9 maja, 10 października, 14 listopada

Egzaminy odbywają się w w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 - I piętro pokój nr. 5 od godz. 17.00

Wnioski o mianowanie na drukach zatwierdzonych przez Komisje Turystyki Górskiej ZG PTTK (do pobrania ze strony internetowej KTG ZG PTTK) należy składać w sekretariacie COTG adres jw. najpóźniej na 7 dni przed terminem, w którym zainteresowany(a) chce przystąpić do egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Przewodniczący
Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG
Marian Garus

Egzaminy PTG we Wrocławiu 2022-2025

W bieżącej kadencji sesje egzaminacyjne dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej, oraz dla przodowników rozszerzających swoje uprawnienia terenowe, planujemy w zależności od sytuacji pandemicznej w ostatnie czwartki marca, maja, września i listopada. 

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym pliku:

Informacja o egzaminach PTG we Wrocławiu 2022-2025

Marek Szot

Przewodniczący 

RKE ds. PTG PTTK we Wrocławiu

Egzamin PTG w Bielsku-Białej 22.04.2022

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku–Białej ustaliła termin posiedzenia Komisji/egzaminów w 2022 roku:

22 kwietnia 2022 r. ( piątek ) godz. 15.30

Posiedzenia Komisji odbywają się w Oddziale PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku–Białej, ul. Wzgórze 9

Przewodniczący RKE
Zdzisław Górywoda

Egzamin PTG w Poznaniu 31.03.2022

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu informuje, że egzamin na nadanie i rozszerzenie uprawnień PTG odbędzie się 31 marca 2022 (czwartek) o godz. 16:00 w Domu Kultury Jagiellonka (os. Jagiellońskie 120). 

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE
Jerzy Świgoń

Egzamin PTG w Opolu 10.03.2022

Oddział Regionalny Śląska Opolskiego  PTTK - Komisja Turystyki Górskiej uprzejmie informuje, że egzamin dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej PTTK (nowe mianowania i rozszerzenia) odbędzie się dnia 10 marca 2022 o godz. 16-tej w Opolu, ul. Barlickiego 2a - siedziba ORSO PTTK.

Kandydaci do egzaminu, którzy zgłosili telefonicznie zamiar przystąpienia do egzaminu, a nie złożyli dokumentów na piśmie, proszeni są o uzupełnieni formalności najpóźniej do dnia 6 marca 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
Maria Mleczko-Król

Egzamin PTG w Katowicach 11.2021

Regionalna Komisja Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK zaprasza na egzaminy dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej i przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się 26.11.2021r. (piątek) o godzinie 16.00 w siedzibie Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach, ul. Staromiejska 4 – II piętro.

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Eugeniusz Gnacik

Przewodniczący 

RKE ds. PTG PTTK w Katowicach

Egzamin PTG w Poznaniu 11.2021

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu informuje, że egzamin na nadanie i rozszerzenie uprawnień PTG odbędzie się 17 listopada 2021 (środa) o godz. 16:00. Miejsce egzaminu zostanie uzgodnione bezpośrednio z Kandydatami.

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE
Jerzy Świgoń

Egzamin PTG w Rzeszowie 10.2021

Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej zaprasza na egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się 20.10.2021 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 – I piętro sala konferencyjna.

Przypominamy o wymaganiach dla kandydatów na PTG:

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK oraz dołączają doń zdjęcie legitymacyjne.

Przodownicy rozszerzający się wypełniają wniosek o rozszerzenie (ten sam formularz), opinia klubu nie jest konieczna.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 , 35-064 Rzeszów lub zostawić bezpośrednio w Oddziale – w terminie do 10.10.2021 r.

Wymogi egzaminacyjne, zestawy przykładowych pytań, zasady, regulaminy itp. znajdują się na stronie KTG ZG PTTK.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Łukasz Kuczmarz

Egzaminy PTG w Krakowie 2021

Wobec złagodzenia warunków organizacji spotkań Komisja wznawia działalność i ustala n/w terminy egzaminów na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK w roku 2021:

12 października, 8 listopada

Egzaminy odbywają się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 - I piętro pokój nr 5 od godz. 17:00.

Wnioski o mianowanie na drukach zatwierdzonych przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK (do pobrania ze strony internetowej KTG ZG PTTK) należy składać w sekretariacie COTG adres jw najpóźniej na 7 dni przed terminem w którym zainteresowany/na chce przystąpić do egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Przewodniczący Regionalnej
Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG
Marian Garus

Egzaminy PTG w Warszawie 2021

Komisja Egzaminacyjna ds. PTG w Warszawie informuje, że egzamin w tegorocznej sesji jesiennej nie odbędzie się w związku z utrzymującym się poważnym zagrożeniem epidemicznym.

Koleżanki i Kolegów (kandydatów i przodowników) zapraszamy na egzamin w sesji wiosennej, który zapewne odbędzie się w przewidywanym terminie, na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

Informacje o egzaminie w roku 2021 pojawią się na stronie KTG ZG PTTK.

Z turystycznym pozdrowieniem
Marek Ucieszyński
przewodniczący RKE PTG w Warszawie