Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej w kadrze programowej naszego Towarzystwa stanowią jedną z liczniejszych grup. Zgodnie z brzmieniem "Regulaminu przodownika turystyki górskiej PTTK" zadaniem Przodownika TG jest "(...) popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór(..)".

W 75-letniej historii Górskiej Odznaki Turystycznej, najpierw był "Przewodnik do GOT", potem (już okresie powojennym) "Przodownik GOT" by, z czasem ustalić się na stosowanej "regulaminowo" dziś nazwie "Przodownik Turystyki Górskiej PTTK". Osoby zainteresowane historią odsyłamy do jednego z rozdziałów "Vademecum PTG" W. T. Kacperskiego i Zb. Kreska.

Przez cały ten okres nie uległ zmianie sens działania Przodowników TG - popularyzacja wiedzy o górach i o Górskiej Odznace Turystycznej PTTK. Nawet dziś, gdy w skutek uregulowań prawnych, zakres i możliwości działania przodowników uległy ograniczeniu Przodownicy TG popularyzują, uczą, i weryfikują działając społecznie. Społecznie - ten właśnie przymiotnik odróżnia Przodownika TG, od Przewodnika Turystycznego którego działalność związana jest z zarobkowaniem poprzez świadczenie usług turystycznych.