Uchwały Komisji

Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2023-2026

1. Uchwała nr 1/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)
KTG ZG PTTK powołała Podkomisję Programową KTG ZG PTTK w składzie: Andrzej Łączyński (Kraków) – przewodniczący, Jacek Płonczyński (Kraków) – wiceprzewodniczący, Stefan Rzonca (Kraków) – sekretarz, Jerzy Kalarus (Nowy Sącz), Jacek Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych) i Artur Rotter (Kraków) oraz Podkomisję Klubów Górskich PTTK w składzie: Jacek T. Nowicki (Warszawa) – przewodniczący, Anna Graj (Wągrowiec), Daniel Leogler (Rzeszów), Jacek Płonczyński (Kraków), Adam Półrolczyk (Wrocław), Jacek Wiechecki (Kraków).

2. Uchwała nr 2/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK powołała Delegatury: Wschodniokarpacką (przewodniczący – Stanisław Sieradzki), Zachodniokarpacka (przewodniczący – Andrzej Ryłko) i Sudecką (przewodniczący – Stanisław Junak).

3. Uchwała nr 3/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK powołała 17 Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. PTG PTTK w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

4. Uchwała nr 4/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK powołała Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w następującym składzie: Andrzej Łączyński – przewodniczący, Małgorzata Szczepańska - wiceprzewodnicząca, Marian Garus - sekretarz, Grzegorz Guzik, Jerzy Mikulec, Agata Wdowiarz i Jacek Wiechecki – członkowie.

5. Uchwała nr 5/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK nadała godność Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK Jerzemu W. Gajewskiemu.

6. Uchwała nr 6/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK przyjęła plan pracy Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK na lata 2023-2026.

7. Uchwała nr 7/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK zatwierdza uproszczony wzór ankiety przodownika turystyki górskiej PTTK.

8. Uchwała nr 8/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. Piotra Stebela (Cieszyn) nr 1222.

9. Uchwała nr 9/XXI/2023 z dn. 17.06.2023 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Pawła Marka Jechnę (Ząbkowice Śląskie).

10. Uchwała nr 10/XXI/2023 z dn. 17.07.2023 r.

KTG ZG PTTK mianowała kol. Witolda Grodzkiego kustoszem Bieszczadzkiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK „Zielony Domek” w Ustrzykach Górnych.

11. Uchwała nr 11/XXI/2023 z dn. 30.09.2023 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK przyjęła Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK (stanowiący załącznik nr 1 niniejszego protokołu) z zaleceniem jego przedstawienia do zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTTK.

12. Uchwała nr 12/XXI/2023 z dn. 30.09.2023 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK powołała Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. PTG PTTK we Wrocławiu. Skład osobowy RKE znajduje się w załączniku nr 4 do protokołu nr 2/2023.

13. Uchwała nr 13/XXI/2023 z dn. 30.09.2023 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK: Romana Domańskiego (Swarzędz), Grzegorza Guzika (Krosno), Weronikę Jończyk (Kraków), Krzysztofa Kaszubę (Kłodzko), Krzysztofa Krystyniaka (Świdnica), Krzysztofa Parucha (Świdnica), Rafała M. Sochę (Swarzędz), Janusza Urbańskiego (Gdańsk), Marka Włodarczyka (Gdańsk), Martę Wodecką-Dudę (Kłodzko), Henryka Wołejko (Świdnica), Koło PTTK nr 2 "Wagonowcy" przy Oddziale PTTK w Świdnicy (Świdnica).

14. Uchwała nr 14/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK przyjęła Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK po poprawkach Zarządu Głównego PTTK. 

15. Uchwała nr 15/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK przyjęła Plan Pracy Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK po poprawkach Zarządu Głównego PTTK. 

16. Uchwała nr 16/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK powołała Komitet Redakcyjny rocznika „Wierchy” na lata 2023-2027 w składzie: Jarosław Balon, Katarzyna Ceklarz, Ewa Grzęda, Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Ryszard Kantor, Ditta Kicińska, Sebastian Kłosok (Redaktor Naczelny), Krzysztof Kukuła, Agnieszka Latocha-Wites, Piotr Łopatkiewicz, Mikołaj Majewski, Krzysztof Marchlewicz, Zbigniew Mirek, Jacek Potocki, Mieczysław Rokosz, Ewa Roszkowska (Przewodnicząca), Tomasz Węcławowicz, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski, Bogdan Zemanek.

17. Uchwała nr 17/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK postanowiła uhonorować dotychczasowego, wieloletniego Redaktora Naczelnego „Wierchów” kol. Wiesława A. Wójcika.

18. Uchwała nr 18/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej Jerzego Zięba (Jaworzno) nr leg. 1223.

19. Uchwała nr 19/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK: Janusza Pietrzak (Nowy Sącz), Tadeusza Maciaś (Nowy Sącz), Michała Kelma (Nowy Sącz).

20. Uchwała nr 20/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK Tomasza Wieczorka (Rybnik) nr 383.

21. Uchwała nr 21/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK Artura Ciempa (Wałbrzych) nr 38.

22. Uchwała nr 22/XXI/2023 z dn. 03.12.2023 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK tymczasowo zawiesiła działalność Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG w Kielcach.

23. Uchwała nr 23/XXI/2024 z dn. 02.03.2024 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK powołała Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. PTG w Katowicach w następującym składzie: Eugeniusz Gnacik – przewodniczący, Tomasz Biernat – wiceprzewodniczący, Mariusz Dmetrecki – sekretarz, Dariusz Gacek, Andrzej Titarenkow, Piotr Targowski, Ryszard Ziernicki – członkowie.

24. Uchwała nr 24/XXI/2024 z dn. 02.03.2024 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK powołała Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. PTG w Kielcach w następującym składzie: Andrzej Guska – przewodniczący, Piotr Garecki –wiceprzewodniczący, Grzegorz Kowalski, Krzysztof Kucharski, Paweł Milewicz, Sebastian Motyl, Robert Piotrowski, Szymon Przewłoka – członkowie.

25. Uchwała nr 25/XXI/2024 z dn. 02.03.2024 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Alinę Ogrodowczyk (Wrocław).

26. Uchwała nr 26/XXI/2024 z dn. 02.03.2024 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK pozytywnie zaopiniowała wniosek o nazwanie szlaku czerwonego z Sobótki przez Ślężę, Sulistrowice do Przełęczy Słupickiej imieniem Zbigniewa Garbaczewskiego.

27. Uchwała nr 27/XXI/2024 z dn. 26.04.2024 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK powołała TRW GOT PTTK przy Oddziale Miejskim PTTK w Wodzisławiu Śląskim w następującym składzie: Musioł Tomasz – przewodniczący, Czech Aleksander – członek, Materzok Dariusz – członek, Szyra Dariusz – członek, Wala Andrzej – członek 

28. Uchwała nr 28/XXI/2024 z dn. 26.04.2024 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Tomasza Dziurawca (Rzeszów)

Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2018-2022

1. Uchwała nr 1/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK podjęła decyzje personalne, a mianowicie: Skład KTG ZG PTTK: Jerzy W. Gajewski (Kraków) – przewodniczący, Mikołaj Majewski (Gniezno) – I z-ca przewodniczącego, Marek Szot (Wrocław) – II z-ca przewodniczącego, Janusz Konieczniak (Kraków) – sekretarz, Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Mateusz Murzyn (Myślenice), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych), Karol Piotrowski (Krotoszyn). Delegatura Wschodniokarpacka – Stanisław Sieradzki, Delegatura Zachodniokarpacka – Andrzej Kucia i Delegatura Sudecka – Krzysztof Kaszuba. Podkomisja Programowa KTG ZG PTTK: Andrzej Łączyński (Kraków) - przewodniczący, Jerzy Kalarus (Nowy Sącz), Jacek T.Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych), Jacek Płonczyński (Kraków), Artur Rotter (Kraków) i Stefan Rzonca (Kraków). Podkomisja Zagospodarowania KTG ZG PTTK: Andrzej Ryłko (Żywiec) - przewodniczący, Bogusław Bujok (Cieszyn), Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Stanisław Sieradzki (Sanok), Marek Misztal (Szczawnica), Stanisław Junak (Wałbrzych). Podkomisja Klubów Górskich PTTK: Jacek T. Nowicki (Warszawa) - przewodniczący, Adam Półrolczyk (Wrocław), Jacek Płonczyński (Kraków), Jacek Gołębiowski (Warszawa)

2. Uchwała nr 2/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Ryszarda Seidela (Bydgoszcz), leg. nr 1176 i Tymoteusza Wróblewskiego (Kielce), leg. nr 1177

3. Uchwała nr 3/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)

KTG ZG PTTK powołała Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK przy Oddziale PTTK „Meblarz” w Swarzędzu i Oddziale PTTK „Tryton” w Nysie.

4. Uchwała nr 4/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK nawiązując do pkt 7 regulaminu odznaki jubileuszowej ustanowionej przez KTG ZG PTTK z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości (uchwała nr 63/XIX/2017), uprawnia uczestników ogólnopolskich imprez turystycznych organizowanych w roku 2018 pod patronatem KTG ZG PTTK, do nabycia odznaki jubileuszowej z okazji 100-lecia Niepodległości RP.

5. Uchwała nr 5/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK zatwierdziła Regulamin Referatów Weryfikacyjnych Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

6. Uchwała nr 6/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK zatwierdziła następujące szlaki turystyczne:

- Przełęcz pod Borową – Przełęcz Kozia – platforma pod Dłużyną – Przełęcz Szybka – Rusinowa (szlak czerwony),

- Wałbrzych Górny – Przełęcz Szybka – Przełęcz Kozia – Borowa – Ptasie Rozdroże – Glinik Stary – Sobięcin (szlak czarny),

- Platforma widokowa pod Dłużną – ul. Pokrzywianka – Jedlina Górna – Glinica – Ptasie Rozdroże – Rybnicki Grzbiet – Przełęcz pod Wawrzyniakiem – Głuszyca st. kolejowa (szlak zielony),

- Przełęcz pod Malinowską Skałą – Szczyrk Solisko PKS (szlak niebieski),

- Stara skocznia – Przełęcz Krzyżowa (szlak żółty),

oraz skasowanie szlaku turystycznego: Malinów – Szczyrk Solisko PKS (szlak zielony).

7. Uchwała nr 7/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Marka Kaczmarczyka (Katowice) leg. 1178, Antoniego Knapika (Katowice) leg. nr 1179, Ilony Knapik (Katowice) leg. 1180, Lidii Kubac (Katowice) leg. 1181, Ignacego Walentego Nendzy (Katowice) leg. 1182, Olgierda Promińskiego (Poznań) nr leg. 1183, Henryka Widera (Katowice) nr leg. 1184.

8. Uchwała nr 8/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. Jacka Pielicha (Wałbrzych) nr 34.

9. Uchwała nr 9/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Ryszarda M. Remiszewskiego i Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej PTTK w Szczawnicy.

10. Uchwała nr 10/XX/2018 z dn. 27.11.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Wydawnictwo COMPASS w Krakowie.

11. Uchwała nr 11/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK zaopiniowała pozytywnie zaproponowane zapisy Regulaminu schroniska PTTK przedstawiony przez Spółkę z o. o. „Karpaty – Schroniska i Hotele PTTK” w Nowym Sączu.

12. Uchwała nr 12/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK zatwierdza zmiany kolorów szlaków na szlakach: Zwardoń PTTK – osiedle Mały Rachowiec o długości 2,2 km – przeznakowanie koloru szlaku z czarnego na żółty; Sól – Rycerka Dolna –Bendoszka Wielka – Przegibek – Przełęcz pod Banią o długości 13,8 km – przeznakowanie koloru szlaku z czarnego na niebieski.

13. Uchwała nr 13/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Roberta Piwkowskiego (Sosnowiec) nr leg. 1185, Czesława Rzepę (Tychy) nr leg. 1186.

14. Uchwała nr 14/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Zbigniewa Begiełło (Lublin) nr 329, Piotra Janowskiego (Kłodzko) nr 330, Romualda Styczyńskiego (Wągrowiec) nr 331 i Feliksa Żołnę (Lublin) nr 332.

15. Uchwała nr 15/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Adama Bielę (Kłodzko), Natalię Kaszubę (Kłodzko), Macieja Matonia (Gdynia), Józefa Robakowskiego (Wągrowiec), Stefana Strychalskiego (Wągrowiec) i Radosława Jana Tokarza (Wrocław).

16. Uchwała nr 16/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK pozytywnie akceptuje wydatki Komisji w roku 2018 według załącznika.

17. Uchwała nr 17/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK powołuje Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT przy Oddziale PTTK w Szczawnicy w składzie: Ziemianek Tadeusz (PTG 7032), Ziemianek Jan (PTG 7426), Remiszewski Ryszard (PTG 4376) oraz przy Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu w składzie: Zgoda Piotr (PTG 7004), Jałowski Daniel (PTG 5639), Kacperski Wojciech (PTG 3407).

18. Uchwała nr 18/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK zatwierdza wyznakowanie nowego szlaku żółtego na trasie Szczyrk Gondola – Małe Skrzyczne wg załącznika.

19. Uchwała nr 19/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Marka Bazylowa (Gliwice) nr 1187, Dariusza Dyląga (Dobczyce) nr 1188, Grzegorza Gdesza (Dąbrowa Górnicza) nr 1189, Andrzeja Gumowskiego (Gdynia) nr 1190, Andrzeja Pańczyszyna (Gliwice) nr 1191, Tomasza Simiński-Stanny (Grudziąc) nr 1192, Witolda Klajnszmita (Zduńska Wola) nr 1193, Józefa Kawałko (Świdnicy) nr 1194.

20. Uchwała nr 20/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Jana Białka (Opole) nr 333, Henryka Biela (Opole) nr 334, Grzegorza Gdesza (Dąbrowa Górnicza) nr 335, Andrzeja Gmiterka (Opole) nr 336, Ziemowita Junowicza (Warszawa) nr 337, Dariusza Kapuścińskiego (Bytom) nr 338, Wiesława Malarza (Mikołów) nr 339, Franciszka Olszewskiego (Prudnik) nr 340, Jerzego Pruskiego (Warszawa) nr 341, Jerzego Świgonia (Poznań) nr 342, Andrzeja Kurka (Świdnica) nr 343.

21. Uchwała nr 21/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Annę Barów (Sosnowiec), Roberta Barów (Sosnowiec), Dariusz Chądzińskiego (Opole), Annę Charęzę (Opole), Zbigniewa Curyla (Świdnica), Zdzisława Dybciaka (Świdnica), Dorotę Gdesz (Dąbrowa Górnicza), Swietłanę Koniuszewską (Sosnowiec), Joannę Koścień (Bytom), Izabelę Miśkiewicz (Dąbrowa Górnicza), Mariusza Miśkiewicza (Dąbrowa Górnicza), Andrzeja Pielicha (Opole), Franciszka Rząsę, Teresę Urban (Bytom), Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” (Gorzów Wielkopolski), Schronisko PTTK na Kudłaczach (Myślenice).

22. Uchwała nr 22/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK zatwierdza zmiany w przebiegu szlaku niebieskiego Sucha Beskidzka PTTK – Mioduszyna – Maków Podhalański na odcinku Sucha Beskidzka Rynek – os. Działy Makowskie w związku z wybudowaniem platformy widokowej na stokach Mioduszyny.

23. Uchwała nr 23/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK zatwierdza skasowanie górskiego szlaku turystycznego Zawoja Widły – Markowe Szczawiny (kolor zielony) na odcinku Zawoja Widły – Zawoja Składy, ponieważ przebiega wspólnie ze szlakiem żółtym drogą i nie ma znaczenia turystycznego z uwagi na kursowanie na tym odcinku komunikacji zbiorowej.

24. Uchwała nr 24/XX/2019 z dn. 18.10.2019 r. (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Grzegorza Guzika (Krosno) nr 1195, Lecha Kaźmierczaka (Zielona Góra) nr 1196, Kazimierza Makiełę (Warszawa) nr 1197.

25. Uchwała nr 25/XX/2019 z dn. 18.10.2019 r. (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK: kol. Ewę Hankiewicz (Łódź) nr 344, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nr 345.

26. Uchwała nr 26/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wnioskuje, aby Zarząd Główny PTTK poczynił starania w sprawie czasowego uruchomienia turystycznego przejścia granicznego Wołosate – Łubnie.

27. Uchwała nr 27/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Leszka Baraniewicza (Opole), Pawła Kaczmarka (Poznań) i Mariusza Kimmel (Poznań).

28. Uchwała nr 28/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Lucjusza Bilika (Opole) nr 346, Stanisława Dankowskiego (Poznań) nr 347, Stanisława Głowacza (Poznań) nr 348, Andrzeja Kubiczka (Opole) nr 349, Marka Petę (Poznań) nr 350, Janusza Rochowskiego (Poznań) nr 351, Pawła Szymkowicza (Opole) nr 352, Ireneusza Wyskowskiego (Bytom) nr 353, Elżbietę Zagłobę Zygler (Opole) nr 354, Zbigniewa Zagłobę Zyglera (Opole) nr 355 i Leszka Zagórskiego (Poznań) nr 356.

29. Uchwała nr 29/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Edwarda Henryka Poniewskiego (Poznań) nr 1198, Czesławę Witkowiak (Poznań) nr 1199 i Mirosława Wziątka (Poznań) nr 1200.

30. Uchwała nr 30/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK zatwierdza zmianę szlaków turystycznych w okolicach Wałbrzycha zgodnie z powyższym wykazem, a mianowicie:

- Szczawno Zdrój – Konradów;

- Pietrzyków – Zamek Cisy;

- Dolina Czyżynki – Struga – Szczawno Zdrój – Spiż – Siodełko pod Starym Książem;

- Siodełko pod Starym Książem – Zamek Książ –Cis Bolko;

- Siodełko pod Starym Książem – Stary Książ – Wąwóz Książ – Cis Bolko

- Zamek Książ – Palmiarni – Jeziorko Daisy – Witoszów Górny;

- Kłaczyna – Kłaczyna.

31. Uchwała nr 31/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK mianowała kol. Adama Kucharskiego kustoszem Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w „Zielonym Domku” w Ustrzykach Górnych.

32. Uchwała nr 32/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK powołała Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Ośrodku Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w „Zielonym Domku” w Ustrzykach Górnych. TRW będzie funkcjonował lipcu i sierpniu w składzie: Adam Kucharski (przewodniczący) i członkowie: Feliks Królikowski, Wojciech Geło (z-ca przewodniczącego) i Jacek Nowicki.

33. Uchwała nr 33/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK powołała Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Wrocław – Fabryczna w składzie: Henryk Kulczyk (przewodniczący), Andrzej Trybuła (z-ca przewodniczącego), Tadeusz Kozak (sekretarz) oraz członkowie: Marek Szot i Edward Kaszuba.

34. Uchwała nr 34/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Grzegorza Kręca (Krotoszyn) i Aleksandrę Piotrowską (Krotoszyn).

35. Uchwała nr 35/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Artura Ciempę (Wałbrzych) nr 357, Kazimierza Mackiewicza (Krotoszyn) nr 358, Marię Mleczko-Król (Opole) nr 359, Juliusza Pocztę (Krotoszyn) nr 360, Karola Piotrowskiego (Krotoszyn) nr 361, Zofię Wiatrak (Krotoszyn) nr 362.

36. Uchwała nr 36/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Władysława Aksamita (Kraków) nr 1201, Tadeusza Dziadkowca (Kraków) nr 1202, Józefa Gajewskiego (Warszawa) nr 1203, Romana Sobieszko (Gdynia) nr 1204.

37. Uchwała nr 37/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK mianowała kol. Piotra Krzywdę kustoszem Chaty Kudzi w Zawoi.

38. Uchwała nr 38/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK zatwierdza nowy szlak turystyczny (zielony) z Frydmana (centrum) - Polana Wapienne o długości 4,7 km.

39. Uchwała nr 39/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK zatwierdza nowy szlak turystyczny dojściowy (zielony) z Szczyrku na Skrzyczne.

40. Uchwała nr 40/XX/2020 z dn. 12.06.2020 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK zatwierdza zmianę przebiegu górskiego szlaku turystycznego (czerwony) z Międzybrodzia Bialskiego – Czupel – Łodygowice o długości 11,5 km.

41. Uchwała nr 41/XX/2020 z dn. 05.12.2020 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK zatwierdziła projekt materiału przygotowanego przez Delegaturę Sudecką dotyczący podziału obszarów i szlaków na te-renie Sudetów przypisanych poszczególnym oddziałom znakującym.

42. Uchwała nr 42/XX/2020 z dn. 05.12.2020 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK powołała Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w następującym składzie Andrzej Łączyński – przewodniczący, Małgorzata Szczepańska - wiceprzewodnicząca, Jerzy Mikulec – sekretarz i Tadeusz Żelazny – członek.

43. Uchwała nr 43/XX/2020 z dn. 19.12.2020 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK powołuje Regionalną Komisję Egzaminacyjną PTG w województwie Kujawsko-Pomorskim w składzie: Krzysztof Kasprzak (PTG 7473) – przewodniczący, Leszek Umiński (PTG 5442) – sekretarz, Wojciech Jagła (PTG 4582), Tomasz Simiński-Stanny (PTG 6123), Marzenna Wojnarowicz-Trojanowska (PTG 6082), Regina Dubilis-Krużyńska (PTG 6919), Tadeusz Perlik (PTG 4693), Paweł Śliwiński (PTG 492a) – członkowie.

44. Uchwała nr 44/XX/2020 z dn. 19.12.2020 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Zbigniewa Zająca (Mysłowice) leg. nr 1205, Ireneusza Koconia (Mysłowice) leg. nr 1206, Zbigniewa Orłowskiego (Mysłowice) leg. nr 1207.

45. Uchwała nr 45/XX/2021 z dn. 06.02.2021 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK pozytywnie zaakceptowała wniosek o nadanie odcinkowi szlaku żółtego Kłodzko-Kłodzka Góra imienia Władysława Biskupa.

46. Uchwała nr 46/XX/2021 z dn. 06.02.2021 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Krzysztofa Tęczę (Jelenia Góra) nr 363.

47. Uchwała nr 47/XX/2021 z dn. 06.02.2021 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

48. Uchwała nr 48/XX/2021 z dn. 06.02.2021 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK zaktualizowała skład Dolnośląskiej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG w następującym składzie: Marek Szot – przewodniczący, Andrzej Milaszkiewicz – wiceprzewodniczący, Adam Półrolczyk – sekretarz, Ryszard Bącal, Kazimierz Biernacki, Paweł Kasprzyk, Marek Krajewski, Stefan Okoniewski, Jacek Pielich, Kazimierz Rosół, Piotr Staniów, Andrzej Trybuła - członkowie.

49. Uchwała nr 49/XX/2021 z dn. 21.03.2021 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK dokonała następującego podziału środków finansowych przyznanych przez ZG PTTK na organizację: Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK – 1000 zł, kursu znakarskiego (O/PTTK w Rabce) – 500 zł i Ogólnopolski Zlot Miłośników GOT – 500 zł.

50. Uchwała nr 50/XX/2021 z dn. 21.03.2021 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK powołała Komisję Egzaminacyjną ds. PTG w Tarnowie w składzie: Ryszard Zaklukiewicz – przewodniczący, Ewa Strojny, Julian Lawanderski, Stanisław Kornaś i Paweł Golec – członkowie.

51. Uchwała nr 51/XX/2021 z dn. 21.03.2021 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Jerzego Kiełba (Nysa).

52. Uchwała nr 52/XX/2021 z dn. 07.05.2021 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Marię Kaźmierską (Gniezno) nr 1208, Stefanię Kurek (Gniezno) nr 1209, Andrzeja Tomaszewskiego (Gniezno) nr 1210.

53. Uchwała nr 53/XX/2021 z dn. 07.05.2021 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Marię Gajdę (Gniezno) nr 364, Franciszka Honkę (Rybnik) nr 365.

54. Uchwała nr 54/XX/2021 z dn. 07.05.2021 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Elżbietę Gajek (Warszawa), Krzysztofa Kurasza (Rybnik), Barbarę Majewską (Gniezno), Mikołaja Majewskiego (Gniezno), Zbigniewa Orłowskiego (Mysłowice), Marię Paprocką (Warszawa), Jerzego Siłucha (Warszawa), Tomasza Trojanowskiego (Warszawa), Tomasza Wieczorka (Rybnik).

55. Uchwała nr 55/XX/2021 z dn. 15.06.2021 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK zabezpiecza kwotę w wysokości 600 zł z ogólnej kwoty 1500 zł przyznanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność statutową KTG ZG PTTK na rok 2021.

56. Uchwała nr 56/XX/2021 z dn. 15.06.2021 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK zatwierdza wzór legitymacji przodownika turystyki PTTK zgodnie z załączonym projektem.

57. Uchwała nr 57/XX/2021 z dn. 17.12.2021 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Roberta Czaka (Chrzanów) nr 1211, Gabrielę Gnacik (Bytom) nr 1212 i Teresę Wieczorek (Warszawa) nr 1213.

58. Uchwała nr 58/XX/2021 z dn. 17.12.2021 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Zbigniewa Biliczaka (Świdnica) nr 366, Mirosława Grzelaka (Łódź Polesie) nr 367, Jana Kamińskiego (Grudziądz) nr 368, Józefa Kawałko (Świdnica) nr 369, Tadeusza Rzeczacha (Świdnica) nr 370 i Huberta Schmidta (Łódź Polesie) nr 371.

59. Uchwała nr 59/XX/2021 z dn. 17.12.2021 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Tomasza Biernata (Katowice), Marlenę Janaszek (Świdnica) i Andrzeja Titarenkowa (Wodzisław Śląski).

60. Uchwała nr 60/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK przyjęła do stosowania „Regulamin i zasady nadawania Medalu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK” wraz załącznikami nr 1 – wzór druku dla organizacji i nr 2 – wzór druku dla osoby fizycznej.

61. Uchwała nr 61/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK przyjęła do stosowania „Regulamin i zasady nadawania Dyplomu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK” wraz załącznikami nr 1 – wzór druku dla organizacji i nr 2 – wzór druku dla osoby fizycznej.

62. Uchwała nr 62/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK przyjęła do stosowania „Regulamin i zasady nadawania tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK” wraz załącznikiem nr 1 – wzór druku.

63. Uchwała nr 63/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK przyjęła do stosowania „Regulamin i zasady nadawania tytułu Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK” wraz załącznikiem nr 1 – wzór druku.

64. Uchwała nr 64/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Artura Ciempę (Wałbrzych) nr 1214, Tadeusza Wilczyńskiego (Konin) nr 1215, Czesława Wodeckiego (Radlin) nr 1216.

65. Uchwała nr 65/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Henryka Stawińskiego (Lubań) nr 372, Stanisława Ibroma (Radlin) nr 373, Mariana Dobisza (Radlin) nr 374 i Marka Czadera (Bielsko-Biała) nr 375.

66. Uchwała nr 66/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Tadeusza Lorenca (Radlin) i Tadeusza Fedoryka (Kłodzko).

67. Uchwała nr 67/XX/2022 z dn. 01.04.2022 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK zatwierdziła punkty styczne w granicach znakowania na terenie Sudetów.

68. Uchwała nr 68/XX/2022 z dn. 21.05.2022 r. (prot. nr 19)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Zbigniewa Perdaka (Opole) nr 1217 i Stanisława Sieradzkiego (Sanok) nr 1218.

69. Uchwała nr 69/XX/2022 z dn. 21.05.2022 r. (prot. nr 19)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Eugeniusza Figurę (Konin) nr 376, Zdzisława Sompolińskiego (Konin) nr 377, Wojciecha Wesołkina (Sanok) nr 378 oraz Klub Turystyki Górskiej Harnaś (Konin) nr 379 i Oddział PTTK Wrocław Fabryczna (Wrocław) nr 380.

70. Uchwała nr 70/XX/2022 z dn. 21.05.2022 r. (prot. nr 19)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Aleksandrę Grabarską-Nowicką (Warszawa), Leszka Jaronia (Stalowa Wola), Marzenę Nebesio (Sanok), Marcelinę Nebesio-Woźniak (Sanok), Radosława Oleksaka (Stalowa Wola), Wandę Szafran (Stalowa Wola), Mirosława Sworsta (Sanok), Daniela Walko (Sanok) i Krzysztofa Warchoła (Sanok).

71. Uchwała nr 71/XX/2022 z dn. 21.05.2022 r. (prot. nr 19)

KTG ZG PTTK zobowiązuje – w związku z planowanym Walnym Zjazdem PTTK - przewodniczącego KTG ZG PTTK do wystąpienia do ZG PTTK z wnioskiem o przyznanie Honorowego Członkostwa PTTK kol. Januszowi Konieczniakowi z puli Zarządu Głównego PTTK.

72. Uchwała nr 72/XX/2022 z dn. 20.11.2022 r. (prot. nr 20)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Pawła Dudzika (Warszawa) nr 1219, Andrzej Łącki (Konin) nr 1220 i Paweł Śliwiński (Włocławek) 1221.

73. Uchwała nr 73/XX/2022 z dn. 20.11.2022 r. (prot. nr 20)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku nr 381.

74. Uchwała nr 74/XX/2022 z dn. 20.11.2022 r. (prot. nr 20)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Edwarda Kaszubę (Wrocław-Fabryczna), Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium (Konin), Kłodzkie Koło PTTK przy O/PTTK Ziemi Kłodzkiej (Kłodzko), Tadeusza Kozaka (Wrocław-Fabryczna), Henryka Kulczyka (Wrocław-Fabryczna), Romana Kwaśniewskiego (Konin), Andrzeja Milaszkiewicza (Legnica), Jana Nawrotha (Wrocław-Fabryczna), Andrzeja Trybułę (Wrocław-Fabryczna).

75. Uchwała nr 75/XX/2023 z dn. 16.02.2023 r. (prot. nr 21)

KTG ZG PTTK zatwierdziła dokumenty, w tym regulamin Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK wraz z załącznikami, organizowanej w dniu 1-2 kwietnia 2023 r. w Bielsku Białej (w hotelu „Szyndzielnia”) zgodnie ze Statutem PTTK.

76. Uchwała nr 76/XX/2023 z dn. 25.03.2023 r. (prot. nr 21)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK – Barbarę Olejnik (Wrocław) nr 382.

77. Uchwała nr 77/XX/2023 z dn. 25.03.2023 r. (prot. nr 21)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Sylwestra Hojczyka (Warszawa), Bogdana Stempkowskiego (Lubań), Michała Szurka (Warszawa).

78. Uchwała nr 78/XX/2023 z dn. 25.03.2023 r. (prot. nr 21)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Władysława Burego (Lądek-Zdrój) nr 35, Adama Juźwina (Lądek-Zdrój) nr 36, Waldemara Stebloka (Lądek-Zdrój) nr 37.

79. Uchwała nr 79/XX/2023 z dn. 25.03.2023 r. (prot. nr 21)

KTG ZG PTTK powołuje Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni w składzie: Chmieliński Dariusz (PTG 8409), Wacewicz Henryk (PTG 5081), Kaczmarczyk Jarosław (PTG 8245).


Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2014-2017

1. Uchwała nr 1/XIX/2014 z dn. 12.04.2014 r. (prot nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK następujące osoby: Zenona Sobczyka (Cieszyn) nr 1080, Wojciecha Kicmana (Piła) nr 1081, Eugeniusza Piotrowskiego (Piła) nr 1082, Jacka Kluczyńskiego (Warszawa) nr 1083, Andrzeja Łyziaka (Warszawa) nr 1084.

2. Uchwała nr 2 /XIX/2014 z dn. 12.04.2014 r. (prot nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Barbarę Kic (Kraków) nr 286, Andrzeja Kusiaka (Kraków) nr 287, Sylwestra Zawidzkiego (Dąbrowa Górnicza) nr 288, Włodzimierza Kubiczka (Dąbrowa Górnicza) nr 289.

3. Uchwała nr 3 /XIX/2014 z dn. 12.04.2014 r. (prot nr 1)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej” w Gliwicach, Tadeusza Kłosa (Gliwice), Andrzeja Łękawskiego (Gliwice) i Edwarda Maletę (Gliwice).

4. Uchwała nr 4 /XIX/2014 z dn. 31.05.2014 r. (prot nr 2)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. Mariana Garusa (Kraków) nr 1085.

5. Uchwała Nr 5/XIX/2014 z dn. 13.09.2014 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK przyjęła zaktualizowany Regulamin Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK po uwzględnieniu poprawek.

6. Uchwała Nr 6/XIX/2014 z dn. 13.09.2014 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK przyjęła plan pracy Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK na lata 2014-2018.

7. Uchwała Nr 7/XIX/2014 z dn. 13.09.2014 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Tadeusza Ducha (Kraków) nr 1086, Edwarda Zajmę (Kraków) nr 1087 i Waldemara Kolasę (Dąbrowa Górnicza) nr 1088.

8. Uchwała Nr 8/XIX/2014 z dn. 13.09.2014 r. (prot. nr 3)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Waldemara Kolasę (Dąbrowa Górnicza) nr 290.

9. Uchwała Nr 9/XIX/2014 z dn. 22.11.2014 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK zatwierdziła do realizacji nowe górskie szlaki turystyczne, a mianowicie:

- Osada Turystyczna Czorsztyn – Kluszkowce – Jaworzyny Ochotnickie – Lubań o długości 8,7 km (kolor żółty)

- Maniowy – Kudów o długości 7,0 km (kolor zielony)

- Huba – Pod Kotelnicą o długość 3,0 km (kolor niebieski).

10. Uchwała Nr 10/XIX/2014 z dn. 22.11.2014 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Andrzeja Berczyńskiego (Duszniki Zdrój) nr 1089, Henryka Berczyńskiego (Duszniki Zdrój) nr 1090, Czesława Bolanowskiego (Łódź) nr 1091, Andrzeja Burskiego (Warszawa) nr 1092, Michała Hylę (Bielsko-Biała) nr 1093 i Janusza Satorę (Kraków) nr 1094.

11. Uchwała Nr 11/XIX/2014 z dn. 22.11.2014 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Jacka Bilskiego (Gliwice) nr 291, Andrzeja Dyczaka (Gliwice) nr 292, Mariana Gładkiego (Gliwice) nr 293 i Tadeusza Perlika (Toruń) nr 294.

12. Uchwała Nr 12/XIX/2014 z dn. 22.11.2014 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Andrzeja Głażewskiego (Warszawa - Bielsko-Biała) i Tomasza Wieczorka (Rydułtowy).

13. Uchwała Nr 13/XIX/2014 z dn. 22.11.2014 r. (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK powołała Komitet Redakcyjny rocznika „Wierchy na lata 2014 - 2018 w składzie: Stefan W. Alexandrowicz, Jerzy W. Gajewski (jako przewodniczący KTG ZG PTTK), Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Jacek Potocki, Jacek Purchla, Zdzisław J. Ryn, Janusz Sondel (przewodniczący), Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski i Bogdan Zemanek.

14. Uchwała Nr 14/XIX/2015 z dn. 24.01.2015 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Zygmunta Gradzikiewicza (Szczecin) nr 1095, Eryka Holecko (Ruda Śląska) nr 1096, Jana Puchalskiego (Kraków) nr 1097 i Romualda Styczyńskiego (Wągrowiec) nr 1098.

15. Uchwała Nr 15/XIX/2015 z dn. 24.01.2015 r. (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Franciszka Włoka nr 295.

16. Uchwała Nr 16/XIX/2015 z dn. 18.04.2015 r. (prot. nr 6)

KTG wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Leopolda Jowczyka (Ząbkowice Śląskie) nr 1099, Henryka Kozaka (Radom) nr 1100, Józefa Loskę (Tychy) nr 1101, Tadeusza Mielnika (Lubań) nr 1102, Andrzeja Mykałę (Lubań) nr 1103, Lecha Rolińskiego (Kalisz) nr 1104, Ryszarda Sznera (Tychy) nr 1105, Mieczysława Żochowskiego (Warszawa) nr 1106.

17. Uchwała Nr 17/XIX/2015 z dn. 18.04.2015 r. (prot. nr 6)

KTG wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Leszka Maślankę (Myślenice) nr 27, Bogdana Stempkowskiego (Lubań) nr 28 i Stanisława Zwijacza (Zakopane) nr 29.

18. Uchwała Nr 18/XIX/2015 z dn. 18.04.2015 r. (prot. nr 6)

KTG wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Zbigniewa Jantonia (Rybnik) nr 296, Jana Laurynowa (Kraków) nr 297, Jerzego Rubacha (Kamienna Góra) nr 298 i Koło Przewodników Beskidzkich im. Romana Reinfussa (Kraków) nr 299.

19. Uchwała Nr 19/XIX/2015 z dn. 18.04.2015 r. (prot. nr 6)

KTG wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Franciszka Józefa Honkę (Rybnik) i Ewę Kiepurę-Ptaś (Tychy).

20. Uchwała nr 20/XIX/2015 z dn. 19.09.2015 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK jednogłośnie przyjęła projekt Regulaminu GOT z poprawkami zgłoszonymi przez zespól redakcyjny. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 po uchwaleniu przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

21. Uchwała nr 21/XIX/2015 z dn. 19.09.2015 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol.: Jerzego Kiełba (Nysa) nr 1107, Marię Ciombor (Krotoszyn) nr 1108, Kazimierza Mackiewicza (Krotoszyn) nr 1109, Juliusza Pocztę (Krotoszyn) nr 1110, Karola Piotrowskiego (Krotoszyn) nr 1111, Władysława Szymczyka (Krotoszyn) nr 1112, Macieja Zenona Maślińskiego (Ostrów Wielkopolski) nr 1113, Jerzego Bogusława Nowaka (Kraków) nr 1114, Feliksa Królikowskiego (Śrem) nr 1115, Mariana Grzywacza (Bielsko-Biała) nr 1116, Jana Graffa (Bielsko-Biała) nr 1117, Józefa Gorzołkę (Bielsko-Biała) nr 1118, Alfreda Wiewiórę (Bielsko-Biała) nr 1119, Kazimierza Gąsiorka (Bielsko-Biała) nr 1120, Andrzeja Kucię (Bielsko-Biała) nr 1121.

22. Uchwała nr 22/XIX/2015 z dn. 19.09.2015 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol.: Jerzego Czajowskiego (Kraków) nr 300, Tadeusza Dziurzyńskiego (Kraków) nr 301, Wojciecha Komusińskiego (Kraków) nr 302, Jerzego Łaszkiewicza (Kraków) nr 303, Artura Rottera (Kraków) nr 304, Juliana Ślusarczyka (Kraków) nr 305, Jarosława Strasburgera (Krotoszyn) nr 307, Klub Turystyki Górskiej „Koliba” (Krotoszyn) nr 306.

23. Uchwała nr 23/XIX/2015 z dn. 19.09.2015 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol.: Dariusza Strzodę (Mysłowice), Jerzego Matuszewskiego (Mysłowice), Małgorzatę Mazur (Kraków), Zofię Wiatrak (Krotoszyn).

24. Uchwała nr 24/XIX/2015 z dn. 19.09.2015 r. (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK przydzieliła kol. Januszowi Konieczniakowi (Kraków) (nowy) nr legitymacji 1067 do przyznanego w roku 2001 tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej.

25. Uchwała nr 25/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK podjęła decyzję, że wszelkie wyróżnienia nadawane przez KTG ZG PTTK będą wręczane na imprezach turystycznych organizowanych przez KTG ZG PTTK lub na imprezach, nad którymi KTG ZG PTTK przyjęła patronat.

26. Uchwała nr 26/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK zwraca się do Prezesa ZG PTTK o uchylenie Uchwały nr 70/XVIII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Prezydium ZG PTTK zatwierdzającej zmieniony regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w tym odznaki „W góry” i przyjęcie regulaminu w wersji przedstawionej przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

27. Uchwała nr 27/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK zatwierdza Program Ramowy Szkolenia Znakarzy do realizacji na kursach PTTK szkolących przyszłych znakarzy szlaków turystycznych.

28. Uchwała nr 28/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisława Mołodeskiego (Opole) nr 1122, Franciszka Olszewskiego (Opole) nr 1123, Jana Szarana (Warszawa Ochota) nr 1124, Macieja Tyca (Warszawa Ochota) nr 1125, Wiesława Kalińskiego (Łódź Polesie) nr 1126, Marka Sobieszczańskiego (Łódź Polesie) nr 1127, Jana Zienkiewicza (Łódź Polesie) nr 1128.

29. Uchwała nr 29/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK zatwierdza wzór ankiety przodownika turystyki górskiej PTTK.

30. Uchwała nr 30/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK zatwierdza wzór formularza wniosku o mianowanie i rozszerzenie uprawnień przodownika turystyki górskiej PTTK.

31. Uchwała Nr 31/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Piotra Alankiewicza (Poznań) nr 1129, Jacka Czobera (Pszczyna) nr 1130, Piotra Grabka (Legnica) nr 1131, Tadeusza Harazina (Pszczyna) nr 1132, Annę Rużyczkę (Nowy Targ) nr 1133 i Józefa Stępnia (Pszczyna) nr 1134.

32. Uchwała Nr 32/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Witolda Henryka Barylaka (Ząbkowice Śląskie) nr 308.

33. Uchwała Nr 33/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK Uchwałą Nr 33/XIX/2016 wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. Ewę Markocką-Kucię (Bielsko-Biała) nr 30.

34. Uchwała Nr 34/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK Uchwałą Nr 34/XIX/2016 powołała od dnia 12 marca 2016 r. na stanowisko kustosza Ośrodka Kultury i Historii Turystyki Górskiej w Ustrzykach Górnych kol. Jacka Gołębiowskiego reprezentującego Stołeczny Klub Tatrzański Warszawa.

35. Uchwała Nr 35/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK Uchwałą nr 35/XIX/ 2016 zatwierdza Regulamin znakarza szlaków górskich PTTK wraz z programem ramowym szkolenia znakarzy do realizacji na kursach PTTK szkolących przyszłych znakarzy szlaków turystycznych.

36. Uchwała Nr 36/XIX/2016 z dn. 12.03.2016 r. (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK Uchwałą nr 36/XIX/2016 zatwierdza wyznakowanie przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy szlaku turystycznego koloru czarnego na odcinku 1 km od Sewerynówki na Bereśnik, jako łącznika szlaków niebieskiego z żółtym.

37. Uchwała Nr 37/XIX/2016 z dn. 06.06.2016 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK zatwierdza nazewnictwo poszczególnych Ośrodków Historii Turystyki KTG ZG PTTK:

1. Baraniogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „U źródeł Wisły”

2. Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach

3. Papieski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Polanie Chochołowskiej

4. Gorczański Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Turbaczu

5. Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej w Szczawnicy

6. Sądecki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „Gabinet Sosnowskiego” na Przehybie

7. Krynicki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

8. Bieszczadzki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „Zielony Domek” w Ustrzykach Górnych

9. Sudecki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej w Międzygórzu

38. Uchwała Nr 38/XIX/2016 z dn. 06.06.2016 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisława Gębskiego (Sopot) nr 1135, Jerzego Organiściaka (Ząbkowice Śląskie) nr 1136, Piotra Piętkę (Stargard Szczeciński) nr 1137, Urszulę Rabendę (Tychy) nr 1138, Jerzego Sadawę (Lublin) nr 1139, Leszka Warownego (Lublin) nr 1140, Barbarę Majewską (Gniezno) nr 1141, Sylwestra Hojczyka (Warszawa) nr 1142.

39. Uchwała Nr 39/XIX/2016 z dn. 06.06.2016 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Tadeusza Gajdę (Gniezno) nr 309, Krystiana Grajczaka (Gniezno) nr 310, Tadeusza Hanelta (Gniezno) nr 311, Wojciecha Hofmana (Warszawa) nr 312.

40. Uchwała Nr 40/XIX/2016 z dn. 06.06.2016 r. (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomami KTG ZG PTTK kol. kol. Marię Gajdę (Gniezno), Marię Kaźmierską (Gniezno), Sławomira Skudzawskiego (Gniezno).

41. Uchwała Nr 41/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK przekazuje pod opiekę Oddziałowi PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej szlaki będące dotychczas pod opieką Oddziału Beskidzkiego PTTK w Szczyrku.

42. Uchwała Nr 42/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisława Bobowca (Wrocław) nr 1143, Józefa Hyrkiela (Wadowice) nr 1144, Romana Kałużę (Ostrowiec Świętokrzyski) nr 1145, Adama Kucharskiego (Warszawa) nr 1146, Wojciecha Lessaera (Wadowice) nr 1147, Stanisława Matuszyka (Wadowice) nr 1148, Marka Przybyłowicza (Wadowice) nr 1149, Marka Sapetę (Żywiec) nr 1150.

43. Uchwała Nr 43/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Roberta Czaka (Chrzanów) nr 313, Dariusza Hopa (Przemyśl) nr 314, Mieczysława Krauzego (Sanok) nr 315, Stanisława Sieradzkiego (Sanok) nr 316.

44. Uchwała Nr 44/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomami KTG ZG PTTK kol. kol. Magdalenę Bodziony-Warchoł (Sanok), Ireneusza Krauzego (Sanok), Danutę Kułakowską (Sanok), Krzysztofa Kusiaka (Sanok) Jerzego Tomaszkiewicza (Sanok), Krzysztofa Wróbla (Sanok).

45. Uchwała Nr 45/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. Antoniego Hadałę (Rzeszów) nr 31.

46. Uchwała Nr 46/XIX/2016 z dn 27.11.2016 r. (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK zdecydowała o likwidacji forum na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

47. .............................

48. Uchwała nr 48/XIX/2017 z dn. 19.02.2017 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Jana Batko (Myślenice) nr 1151, Zbigniewa Biliczaka (Świdnica) nr 1152, Zbigniewa Bilo (Przemyśl) nr 1153, Mariana Dobisza (Radlin) nr 1154, Leszka Maślankę (Myślenice) nr 1155, Tadeusza Oszera (Ustrzyki Dolne) nr 1156, Tadeusza Reczucha (Świdnica) nr 1157, Tadeusza Rysaka (Myślenice) nr 1158, Lucjana Zaczkowskiego (Sandomierz) nr 1159, Eugeniusza Figurę (Konin) nr 1160, Romana Kwaśniewskiego (Konin) nr 1161, Zdzisława Sompolińskiego (Konin) nr 1162, Macieja Bętkowskiego (Zakopane) nr 1163, Tomasza Mączkę (Zakopane) nr 1164.

49. Uchwała nr 49/XIX/2017 z dn. 19.02.2017 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz PTTK kol. kol. Henryka Nicponia (Ustrzyki Dolne) nr 32.

50. Uchwała nr 50/XIX/2017 z dn. 19.02.2017 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Waldemara Gońkę (Kraków) nr 317, Józefa Maślankę (Kraków) nr 318, Jacka Płonczyńskiego (Kraków) nr 319 i Jana Puchalskiego (Kraków) nr 320.

51. Uchwała nr 51/XIX/2017 z dn. 19.02.2017 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomami KTG ZG PTTK kol. kol. Franciszka Adamczyka (Ustrzyki Dolne), Adama Lenia (Ustrzyki Dolne), Andrzeja Rybskiego (Ustrzyki Dolne) i Andrzeja Stachyraka (Ustrzyki Dolne)

52. Uchwała Nr 52/XIX/2017 z dn. 19.02.2017 r. (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK przyznała następujące kwoty na imprezy organizowane w roku 2017:

- XXXVII Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK w Mokrzeszowie - 2500 zł

- 48. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej w Sanoku – 1000 zł

- 56. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej w Górach Izerskich - 1000 zł

- II Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK na Turbaczu – 1200 zł

- Sympozjum Górskie w Krakowie – 300 zł.

53. Uchwała nr 53/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK przydzieliła wyznaczonym członków KTG ZG PTTK imiennego nadzoru nad imprezami turystycznymi realizowanymi pod patronatem KTG ZG PTTK, w trakcie całej organizacji (planowanie, kosztorys, realizacja).

54. Uchwała nr 54/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK podjęła decyzję, że Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej odbędzie się w dniu 3 marca 2018 r. w Sanoku.

55. Uchwała nr 55/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK podjęła decyzję o likwidacji w legitymacji Znakarza Górskich Szlaków Turystycznych PTTK adresu zamieszkania.

56. Uchwała nr 56/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz PTTK kol. Eugeniusza Bednarka (Nowy Sącz) nr 33.

57. Uchwała nr 57/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomami KTG ZG PTTK kol. kol. Krzysztofa Kucharskiego (Ostrowiec Świętokrzyski) i Sławomira Migalskiego (Sandomierz), ks. Macieja Ostrowskiego.

58. Uchwała nr 58/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wprowadziła wzór arkusza weryfikacyjnego GOT dla Terenowych Referatów Weryfikacyjnych PTTK.

59. Uchwała nr 59/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK podjęła decyzję o ponownym nazwaniu schroniska PTTK „Orlica” w Szczawnicy im. Józefa Madei.

60. Uchwała nr 60/XIX/2017 z dn. 24.06.2017 r. (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK zatwierdziła szlak turystyczny koloru czerwonego na trasie Olszyny (kościół) – Brzanka Ratówki o długości 5 km, którego finansowanie znakowania i jego utrzymywanie pozostaje w gestii Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

61. Uchwała Nr 61/XIX/2017 z dn. 6-8.10.2017 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Mirosława Gontkowskiego (Ząbkowice Śląskie).

62. Uchwała Nr 62/XIX/2017 z dn. 6-8.10.2017 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK nadała tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisławowi Dudkowi (Dąbrowa Górnicza) nr 1165, Władysławowi Habrajskiemu (Dąbrowa Górnicza) nr 1166, Tomaszowi Kowalskiemu (Bydgoszcz) nr 1167, Tadeuszowi Pawlikowi (Dąbrowa Górnicza) nr 1168, Leszkowi Umińskiemu (Bydgoszcz) nr 1169.

63. Uchwała Nr 63/XIX/2017 z dn. 3.12.2017 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK zatwierdziła projekt regulaminu i odznakę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem zmiany tekstu.

64. Uchwała Nr 64/XIX/2017 z dn. 3.12.2017 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK przyjęła Regulamin Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK i postanowiła skierować dokumenty do zatwierdzenia przez ZG PTTK.

65. Uchwała Nr 65/XIX/2017 z dn. 3.12.2017 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Annę Balcerzak (Bielsko-Biała), Henryka Kozaka (Radom), Tomasza Kudłacza (Bielsko-Biała), Jarosława Sawickiego (Bielsko-Biała), Szymona Wawrzuta (Bielsko-Biała).

66. Uchwała Nr 66/XIX/2017 z dn. 3.12.2017 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Mariana Grzywacza (Bielsko-Biała) leg. Nr 321, Tadeusza Koconia (Bielsko-Biała) leg. Nr 322, Bogdana Pudełko (Bielsko-Biała) leg. 323.

67. Uchwała Nr 67/XIX/2017 z dn. 3.12.2017 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK nadała tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Ryszardowi Bącalowi (Żary) leg. Nr 1170, Zdzisławowi Gardzielowi (Kraków-Nowa Huta) leg. nr 1171, Henrykowi Hoffmannowi (Bielsko-Biała) leg. Nr 1172, Antoniemu Kubikowi (Tychy) leg. Nr 1173, Zdzisławowi Matyjowi (Tychy) leg. Nr 1174, Władysławie Okrzesik (Bielsko-Biała) leg. Nr 1175

68. Uchwała Nr 68/XIX/2017 z dn. 3.12.2018 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK zatwierdziła projekt składanki/folderu dotyczącego Ośrodków Historii Turystyki Górskiej do realizacji.

69. Uchwała Nr 69/XIX/2017 z dn. 3.12.2018 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Marka Boszko (Warszawa), Mariana Dobisza (Radlin), Jolantę Kamińską (Warszawa), Adama Mazurka (Lublin), Ewę Olbrycht (Warszawa), Adama Tatarczyka (Radlin).

70. Uchwała Nr 70/XIX/2017 z dn. 3.12.2018 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Jarosława Dąbrowskiego (Radom) leg. nr 324, Damiana Grobelnego (Radlin) leg. nr 325, Andrzeja Krasińskiego (Warszawa) leg. nr 326, Kazimierza Menżyka (Radlin) leg. nr 327, Czesława Wodeckiego (Radlin) leg. nr 328.

71. Uchwała Nr 71/XIX/2017 z dn. 3.12.2018 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK zaleca nie dokonywać zmian w obowiązującym Regulaminie GOT do roku 2022.

Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2010-2013

1. Uchwała nr 1/XVIII/2010 z dn. 10.04.2010 (prot nr 1)

w sprawie wyróżnienia tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej kol. kol.: ks. Jana Goryla (Żywiec), Kazimierza Paprota (Nowa Dęba), Henryka Kardysia (Mielec) i Krystyna Chudobę (Wrocław).

2. Uchwała nr 2/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zwróci się do oddziałów PTTK znakujących w górach o obowiązku przedłużania legitymacji znakarskich przez delegatury na wniosek oddziału PTTK po sprawdzeniu opłaty członkowskiej PTTK.

W przypadku oddziałów PTTK z terenów Delegatury Wschodniokarpackiej legitymacje do weryfikacji należy przesyłać na ręce kol. Kaczora, którego Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK powołała na stanowisko p.o. przewodniczącego Delegatury Wschodniokarpackiej.

3. Uchwała nr 3/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)

dotycząca składu osobowego Podkomisji Klubów Górskich PTTK: Jacek Nowicki (Warszawa) – przewodniczący, Jacek Gołębiowski (War-szawa), Jacek Płonczyński (Kraków) i Adam Półrolczyk (Wrocław).

4. Uchwała nr 4/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)

dotycząca wyróżnień działaczy turystycznych zgłoszonych przez oddziały PTTK, oddziałowe komisje turystyki górskiej PTTK i kluby górskie PTTK.

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK przyznano kol. kol.: Krzysztofowi Głażewskiemu (Warszawa), Zbigniewowi Jan-toniowi (Żory), Henrykowi Kardysiowi (Mielec), Stanisławowi Kowalewskiemu (Opole), Henrykowi Neumanowi (Opole), Kazimierzowi Paprotowi (Nowa Dęba), Janowi Antoniemu Paszkiewiczowi (Chełm), Zbigniewowi Rolińskiemu (Łódź), Andrzejowi Rygulskiemu (Łaziska Górne), Tadeuszowi Sławińskiemu (Chełm), Tadeuszowi Suskiemu (Chełm), Hubertowi Schmidtowi (Łódź), Józefowi Wirkusowi (Bydgoszcz) i Elżbiecie Zagłoba-Zygler (Prudnik).- Medalem KTG wyróżniono kol. kol.: Ewę Polańską (Warszawa) i Jacka Nowickiego (Warszawa).- Dyplomem KTG wyróżniono kol. Wojciecha Łozowickiego (Warszawa).

5. Uchwała nr 5/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)

członkowie KTG ZG PTTK przyznali jednogłośnie odznakę znakarza szlaków górskich kol. Jackowi Rutkowskiemu, profesorowi Uniwersytetu J.W.Goethego we Frankfurcie/M., byłemu działaczowi Oddziału Krakowskiego PTTK, znakarzowi szlaków, inicjatorowi i projektantowi schronu (z czasem rozbudowanego) na Hali Krupowej.

6. Uchwała nr 6/XVIII/2010 z dn. 9.10.2010 (prot. nr 3)

nadała tytuł HPTG następującym kol. kol.: Sławomir Hanc (Chorzów), Marek Pisiewicz (Nowy Sącz), Kazimierz Suski (Chełm), Jan Antoni Paszkiewicz (Chełm), Tadeusz Sławiński (Chełm), Hubert Schmidt (Łódź), Zbigniew Roliński (Łódź), Kazimierz Paprot (Nowa Dębna), Wiesław Wiącek (Lublin), Marian Wirski (Chorzów Batory).

7. Uchwała nr 7/XVIII/2010 z dn. 5.12.2010 (prot. nr 4)

KTG ZG PTTK podjęła uchwałę o wyróżnieniu tytułem i odznaką Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Franciszka Adamczyka (Ustrzyki Górne) i Ryszarda Majki (Krosno).

8. Uchwała nr 8/XVIII/2011 z dn. 12.02.2011 (prot. nr 5)

KTG ZG PTTK wyróżnia kol. kol. Antoniego Litwina (Olszyna), Marię Drozd (Krosno), Bogdana Stępkowskiego (Lubań), Mariana Machoczka (Rybnik), Ryszarda Krupę (Siemianowice), Jerzego Chmiela (Głuchołazy) i Henryka Kardysia (Mielec) godnością Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

9. Uchwała nr 9/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

o powołaniu komitetu redakcyjnego „Wierchów” w składzie: Janusz Sondel – przewodniczący, Stefan W. Aleksandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Stanisław Godziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Zdzisław J. Ryn, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski i Bogdan Zemanek oraz upoważniło przewodniczącego KTG do zaproszenia do składu komitetu p. Jacka Purchlę, a następnie oficjalnego powołania komitetu w nowym składzie na lata 2011-13.

10. Uchwała nr 10/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK zatwierdza Ramowy Regulamin Podkomisji i Delegatur Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK i przekazuje do stosowania.

11. Uchwała nr 11/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK wprowadza zmianę zapisu §14 w Regulaminie Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycz-no-Krajoznawczego, który otrzymuje brzmienie:

„1. KTG realizuje swoje zadania bezpośrednio, albo poprzez powołane delegatury, podkomisje lub zespoły działające na podstawie od-rębnych regulaminów uchwalanych przez KTG.

2. KTG tworzy Delegatury: Sudecką, Zachodniokapacką i Wschodniokarpacką, które z upoważnienia Komisji organizują i koordynują działalność górska na swoim terenie działania.

3. Przewodniczący delegatur, podkomisji oraz zespołów, jeżeli nie są członkami KTG, biorą udział w zebraniach Komisji wyłącznie z głosem doradczym.”

i upoważnia się przewodniczącego KTG ZG PTTK do skierowania uchwały do Zarządu Głównego PTTK z prośbą o podjęcie stosownej uchwa-ły, zatwierdzającej zaproponowane zmiany w regulaminie Komisji.

12. Uchwała nr 12/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK powołuje Podkomisję Programową KTG ZG PTTK i upoważnia przewodniczącego KTG do powołania w jej skład na kadencję 2011-13 kol. kol. Zbigniewa Kreska, Bartłomieja Ranowicza, Edwarda Wieczorka i Janusza Zdebskiego.

13. Uchwała nr 13/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK postanawia pozostawić wzór Medalu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK bez zmian i zaleca wykonanie kolejnej partii Medalu w uzgodnieniu z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK.

14. Uchwała nr 14/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)

KTG ZG PTTK zatwierdza odznakę – miniaturę Komisji Turystyki Górskiej (otok czerwony) jako odznakę przysługującą osobom fizycznym, które zostały wyróżnione Medalem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Odznaka będzie wydawana odpłatnie przez COTG PTTK wyłącznie osobom wyróżnionym.

15. Uchwała nr 15/XVIII/2011 z dn. 3.09.2011 (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wstrzymuje decyzję o likwidacji w roku 2011 r. szlaku granicznego (niebieskiego) przez Delegaturę Wschodniokarpacką do chwili wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z tą decyzją oraz zalecenia:

- KTG ZG PTTK akceptuje likwidację przez Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu następujących szlaków na terenie Beskidu Żywieckiego:

1. Szlak koloru czarnego: Hala Kamińskiego – Moczarki – Głuchaczki – Korbielów – Przełęcz Glinne.

2. Szlak koloru żółtego: Trzy Kopce – Krawców Wierch.

3. Szlak koloru czarnego: Krzyżowa – Przełęcz Przysłony

4. Szlak koloru niebieskiego: Zwardoń – Magura – Jaworzyna – Rycerka Górna.

- Delegatury KTG ZG PTTK wystąpią do oddziałów PTTK działających na ich terenie z pismem o składanie stałej informacji o zmianach przebiegu szlaków do delegatury i do COTG PTTK.

16. Uchwała nr 16/XVIII/2011 z dn. 3.09.2011 (prot. nr 7)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- Dyplomem KTG ZG PTTK: kol. kol. Andrzeja Mateusiaka (Jelenia Góra), Krzysztofa Tęczę (Jelenia Góra), Andrzeja Grzybowicza (Jenia Góra) i Zofię Sikorę (Wałbrzych);

- Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Andrzeja Jędrosza (Dąbrowa Górnicza), Krystiana Grajczaka (Gniezno), Waldemara Gońkę (Kraków);

- Medalem KTG ZG PTTK: Jerzego Chmiela (Głuchołazy), Alinę Dąbrowską (Kraków), Mariana Garusa (Kraków), Bogdana Jakubowskiego (Kraków), Stanisława Junaka (Wałbrzych), Wojciecha Moszyńskiego (??), Jacka Pielicha (Wałbrzych), Tadeusza Plintę (Kraków), Stefana K. Rzoncę (Kraków) i Jana Wypartowicza (Kraków).

17. Uchwała nr 17/XVIII/2011 z dn. 15.10.2011 (prot. nr 8)

KTG ZG PTTK jednogłośnie przyjęła Regulamin Podkomisji Klubów Górskich KTG ZG PTTK, z uwagi jednak na nieobecność niektórych członków KTG ZG PTTK jakiekolwiek uwagi mogą być jeszcze rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Upoważniono kol. Nowickiego o przesłanie regulaminu z naniesionymi poprawkami w celu podłączenia do protokołu jako Załącznik nr 1.

18. Uchwała nr 18/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Jerzego Zarębskiego (Wrocław), Władysława Biskupa (Kłodzko), Stanisława Kiliana (Wadowice), Dionizego Szczygielskiego (Andrychów);

- Medalem KTG ZG PTTK: Karola Klimę (Kraków) i Edwarda Zajmę (Kraków).

19. Uchwała nr 19/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)

Na wniosek kol. Gajewskiego Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK postanawia dokooptować dr Jacka Potockiego do składu Komitetu Re-dakcyjnego „Wierchy” na lata 2011-2014.

20 Uchwała nr 20/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK akceptuje Regulamin wyróżnienia „Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK” i wprowadza odznakę „Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK”. Jej wzorem jest obowiązująca odznaka znakarza szlaków górskich PTTK wg projektu Wojciecha T. Kacperskiego z otokiem w kolorze czerwonym.

21.Uchwała nr 21/XVIII/2012 z dn. 24.03.2012 (prot. nr 10)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Alicję Binder (Kalisz), Stanisława Burdę (Bielsko-Biała), Barbarę Damaszko (Zabrze), Anielę Gałeczka (Mikołów), Czesława Gwizdałę (Bielsko-Biała), Marka Kobyłko (Kalisz), Józefa Kwiczalę (Gliwice), Kazimierza Micorka (Kielce), Pawła Migacza (Ząbkowice Śląskie), Wernera Emila Parotha (Mikołów), Andrzeja Rutkę (Zabrze), Alojzego Sobczaka (Mikołów), Czesława Sojkę (Siemianowice Śląskie), Gabriela Srokę (Mikołów);

- Medalem KTG ZG PTTK: kol. kol. Józefa Bindę (Bielsko-Biała) i Eugeniusza Halo (Kraków).

22. Uchwała Nr 22/XVIII/2012 z dn. 18.05.2012 (prot. nr 11)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Wojciecha Hofmana (Warszawa) i Andrzeja Piecucha (Gorlice).

23. Uchwała Nr 23/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol.: Stanisława Biskupa (Gdańsk??), Janusza Czuryłowskiego (Lublin), Mieczysława Maciejczyka (Lublin), Henryka Pacieja (Opole), Janusza Smolkę (Radom), Wiesława Wiącka (Nałęczów) i Eugeniusza Gnacika (Bytom) - leg. nr 1029.

24. Uchwała Nr 24/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol.: Władysława Biskupa (Kłodzko), Małgorzatę Ryszardę Borsukowskę-Stefaniczek (Nowy Sącz), Jacka Andrzeja Dobosza (Nowy Sącz), Oktawiana Augusta Dudę (Nowy Sącz), Tadeusza Koconia (Bielsko-Biała), Andrzeja Kucię (Bielsko-Biała), Zbigniewa Oliwę (Kłodzko), Jacka Ślusarza (Rzeszów), Zdzisława Zemanka (Bielsko-Biała), Andrzeja Zemburę (Nowy Sącz). Numery wystawionych legitymacji: Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz) - leg 1, Władysław Biskup (Kłodzko) - leg 2, Jacek Andrzej Dobosz (Nowy Sącz) - leg 3, Oktawian August Duda (Nowy Sącz) - leg 4, Tadeusz Kocoń (Bielsko-Biała) - leg 5, Andrzej Kucia (Bielsko-Biała) - leg 6, Zbigniew Oliwa (Kłodzko) - leg 7, Jacek Ślusarz (Rzeszów) - leg 8, Zdzisław Zemanek (Bielsko-Biała) - leg 9, Andrzej Zembura (Nowy Sącz) - leg 10.

25. Uchwała Nr 25/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- Dyplomem KG ZG PTTK: kol. Elżbietę Łobacz-Bącal (Żary) za zasługi położone w propagowaniu turystyki górskiej wśród młodzieży.

25a. Uchwała Nr 25A/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)

KTG ZG PTTK wyróżniła:

- Medelem KG ZG PTTK: Klub Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Grań" (Bytom) i Gabrielę Gnacik (Bytom) - leg. nr 257.

26. Uchwała KTG ZG PTTK Nr 26/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13) następującej treści:

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2012 r. uzupełnia paragraf 16 Regulaminu KTG ZG o punkt 5, o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 23 pkt 2 Statutu PTTK, Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, może podejmować uchwały w formie elektronicznej, w następujący sposób:

1. w treści uchwały zawarta będzie forma podejmowania uchwały.

2. głosowanie odbywa się za pomocą wysłania przez członków KTG ZG PTTK wiadomości e-mail, zawierającej treść uchwały, oraz poniżej treści uchwały zdania: „głosuję za”, lub „głosuję przeciw”, lub „wstrzymuję się od głosu” – na adres poczta@ktg.pttk.pl.

3. uchwały w formie elektronicznej podejmowane będą w następujących sprawach:

a. organizacji pracy KTG ZG PTTK w tym składów Delegatur i Podkomisji KTG ZG PTTK

b. mianowania HPTG i innych wyróżnień KTG ZG PTTK

c. sprawach znakarskich i dotyczących szlaków

d. zatwierdzenia składów osobowych Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych, Terenowych Referatów Weryfikacyjnych oraz Kolegium redakcyjnego „Wierchów”

Dotychczasowe punkty paragrafu 16 Regulaminu KTG ZG PTTK, zmieniają numerację: pkt. 5. na pkt. 6., a pkt. 6. na pkt. 7.

Pozostałe punkty Regulaminu KTG ZG PTTK pozostają w niezmienionej treści.

27. Uchwała Nr 27/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Franciszka Adamczyka (Ustrzyki Dolne), Krystyna Chudobę (Wrocław), Romana Frodymę (Jasło), Stanisława Grochocińskiego (Ząbkowice Śląskie), Józefa Kaczora (Jasło), Ireneusza Krauzego (Sanok), Mieczysława Krauzego (Sanok), Andrzeja Łączyńskiego (Kraków), Ryszarda Majkę (Krosno), Czesława Piszczerowicza (Kamienna Góra) i Józefa Talika (Żywiec). Numery wystawionych legitymacji: Franciszek Adamczyk (Ustrzyki Dolne) - leg. 10, Krystyn Chudoba (Wrocław) - leg. 11, Roman Frodyma (Jasło) - leg. 12, Stanisław Grochociński (Ząbkowice Śl.) - leg. 13, Józef Kaczor (Jasło) - leg. 14, Ireneusz Krauze (Sanok)- leg. 15, Mieczysław Krauze (Sanok) - leg. 16, Andrzej Łączyński (Kraków) - leg. 17, Ryszard Majka (Krosno) - leg. 18, Czesław Piszczerowicz (Kamienna Góra) - leg. 19, Józef Talik (Żywiec) - leg. 20.

28. Uchwała Nr 28/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. Jana Ziembę.

29. Uchwała Nr 29/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK kol. kol. Ryszarda Bącala (Żary) i Henryka Krotofila (Rybnik). Ryszard Bącal – nr medalu 261, Henryk Krotofil – nr medalu 262.

30. Uchwała Nr 30/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK przyjmuje Regulamin nadawania Dyplomu Komisji Górskiej ZG PTTK (zał. nr 1) do stosowania.

31. Uchwała Nr 31/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK przyjmuje Regulamin nadawania medalu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (zał. nr 2) do stosowania.

32. Uchwała Nr 32/XVIII/ 2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)

KTG ZG PTTK przyjmuje ramowy Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Oddziału PTTK (zał. nr 3) i zaleca do stosowania przez oddziałowe KTG PTTK w Polsce.

33. Uchwała Nr 33/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Barbarę Damaszko (Zabrze) - nr 1017, Andrzeja Rutkę (Zabrze) - nr 1023, Alojzego Pachę (Mikołów) - nr 1041, Jana Łukaszczyka (Mikołów) - nr 1042, Bernarda Turemkę (Zawiercie) - nr 1043, Wawrzyńca Chyłę (Lublin) - nr 1044, Zbigniewa Oliwę (Kłodzko) - nr 1045, Czesława Dominę (Kłodzko) - nr 1046, Andrzeja Dyczaka (Gliwice) - nr 1047, Tadeusza Kochańskiego (Gliwice) - nr 1048, Romualda Romanowskiego (Gliwice) - nr 1049, Andrzeja Drągowskiego (Gliwice) - nr 1050, Mieczysława Winiarskiego (Tarnobrzeg) - nr 1051, Stanisława Wróbla (Siemianowice Śląskie) - nr 1052, Andrzeja Radwańskiego (Sanok) - nr 1053, Mieczysława Krauzego (Sanok) - nr 1054, Wojciecha Wesołkina (Sanok) - nr 1055 i Wiesława Żuraw-skiego (Grudziądz) - nr 1056.

34. Uchwała Nr 34/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Jana Białka (Opole) - nr 264, Gabriela Srokę (Mikołów) - nr 265, Andrzeja Rygul-skiego (Mikołów) - nr 266, Wernera Emila Parocha (Mikołów) - nr 267, Andrzeja Szajewskiego (Warszawa) - nr 268, Annę Żbikowską (Warszawa) - nr 269, Elżbietę Jaworską (Warszawa) - nr 270, Krzysztofa Prajznera (Sanok) - nr 271, Włodzimierza Rybarczyka (Warszawa) - nr 272, Jana Szarana (Warszawa) - nr 273, Macieja Tyca (Warszawa) - nr 274, KTG O/PTTK Grudziądz - nr 275, Reginę Dubilis (Grudziądz) - nr 276, Tomasza Simińskiego-Stanny (Grudziądz) - nr 277 i Bronisława Adamskiego (Opole) - nr 278, Andrzeja Burskiego (Warszawa) - nr 281, Wojciecha Łozowickiego (Warszawa) - nr 282.

35. Uchwała Nr 35/XVIII/ 2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Barbarę Przerwę (Gliwice), Marka Bazylowa (Gliwice), Witolda Brola (Gliwice), Adama Ciesiółkiewicza (Gliwice), Andrzeja Pańczyszyna (Gliwice), Janusza Kusiaka (Sanok), Marka Drwięgę (Sanok), Sabinę Pelc-Szuryn (Sanok), Stanisława Sieradzkiego (Sanok), Tadeusza Nabywańca (Sanok), Tomasza Florczaka (Sanok), Hannę Bednarską-Rybarczyk (War-szawa), Teresę Boszko (Warszawa), Beatę Gillner (Warszawa), Barbarę Głażewską (Warszawa), Halinę Łozowicką (Warszawa) i Krzysztofa Tepera (Wałbrzych).

36. Uchwała Nr 36/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich kol. kol. Stanisława Junaka (Wałbrzych) - nr 11 i Andrzeja Matusz-czyka (Kraków) - nr 12.

37. Uchwała Nr 37/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Leszka Zagórskiego (Poznań) – nr 1058, Jerzego Świgonia (Poznań) – nr 1059, Marka Petę (Poznań) – nr 1060.

38. Uchwała Nr 38/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Eleonorę Prussak (Poznań) – nr 279 i Janusza Kaszubskiego (Poznań) – nr 280.

39. Uchwała Nr 39/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Marię Pisulę (Poznań).

40. Uchwała Nr 40/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich kol. Zbigniewa Bilo z Przemyśla, leg. Nr 24.

41. Uchwała Nr 41/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)

KTG ZG PTTK zatwierdza przedłożony przez Delegaturę Sudecką projekt rozdziału kompetencji w zakresie znakowania szlaków przez poszczególne Oddziały PTTK znakujące na terenie Sudetów. Szczegółowy podział stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ustalenia zaczną obowiązywać z dniem 1.01.2014 r.

42. Uchwała Nr 42/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK ustaliła, że na Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego reprezentantami środowisk górskich PTTK w Polsce ma prawo być jeden przedstawiciel z każdej Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej jeden przedstawiciel każdego Klubu Górskiego PTTK zarejestrowanego w KTG ZG PTTK na dzień 31. 12. 2013 r.

43. Uchwała Nr 43/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK zatwierdziła Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

44. Uchwała Nr 44/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisława Witałę (Ruda Śląska) – nr 1061, Krzysztofa Głosa – (Ruda Śląska) – nr 1062, Edmunda Srokę (Ruda Śląska) – nr 1063, Mariana Mroza (Ruda Śląska) – nr 1064, Jacka Bilskiego – (Gliwice) - nr 1065, Andrzeja Chrzeszczyka (Katowice) – nr 1066.

45. Uchwała Nr 45/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Zygmunta Bracławika (Katowice) – nr 283, Romualda Romanowskiego (Gliwice) – nr 284, Tadeusza Kochańskiego (Gliwice) – nr 285 i Stanisława Rehmana (Kraków) – nr 286.

46. Uchwała Nr 46/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Koło Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach i Koło Przewodników Beskidzkich im. Romana Reinfussa w Krakowie.

47. Uchwała Nr 47/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK zatwierdziła (6 głosów za) Regulamin Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej wraz z pozostałymi załącznikami, która odbędzie się w dn. 8-9 marca 2014 r. w Mokrzeszowie.

48. Uchwała Nr 48/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Emila Rakoczego (Lądek-Zdrój) i Józefa Rogułę (Lądek-Zdrój).

49. Uchwała Nr 49/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)

KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Ryszarda Bącala (nr 285).

50. Uchwała Nr 50/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)

KTG ZG PTTK zatwierdziła (5 głosów za, 2 głosy przeciw i 2 nie głosowało) powołanie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego przy Oddziale Regionalnym PTTK w Szczecinie.

51. Uchwała Nr 51/XVIII/2014 (6 głosów za i 1 głosem wstrzym.) z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)

KTG ZG PTTK zatwierdziła przepisy przejściowe obowiązujące do znowelizowanego Regulaminu GOT PTTK.

52. Uchwała Nr 52/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)

KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK następujące osoby: kol. kol. Władysława Głuca (Nowy Sącz) nr 1067, Tadeusza Pałkę (Nowy Sącz) nr 1068, Wiesława Piprka (Nowy Sącz) nr 1069, Lecha Traciłowskiego (Nowy Sącz) nr 1070, Henrykę Annę Bednarczyk (Lublin) nr 1071, Pawła Surdackiego (Lublin) nr 1072, Andrzeja Sadowskiego (Głogów) nr 1073, Romana Błaszkiewicza (Czeladź) nr 1074, Michała Kubiczka (Starachowice) nr 1075, Ryszarda Laskowskiego (Dąbrowa Górnicza) nr 1076, Czesława Zająca (Dąbrowa Górnicza) nr 1077, Włodzimierza Rybarczyka (Warszawa) nr 1078, Tadeusza Mreńcę (Porąbka) nr 1079 .

53. Uchwała Nr 53/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)

KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Adama Ludwińskiego (Warszawa), Teresę Piwońską (Warszawa) i Halinę Małgorzatę Tyc (Ciechanów).

Regulamin Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin, określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK (zwanej dalej KTG).

Rozdział II

Zadania, tryb i zakres działania

§ 2

1) zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK z zakresu upowszechniania turystyki górskiej;

2) doradztwo Zarządowi Głównemu PTTK dotyczące kształtowania polityki Towarzystwa w kwestiach turystyki górskiej;

3) koordynacja działalności kół i klubów turystyki górskiej oraz oddziałowych i regionalnych komisji turystyki górskiej;

4) powoływanie i nadzór nad regionalnymi komisjami egzaminacyjnymi ds. przodowników TG oraz referatami weryfikacyjnymi Górskiej Odznaki Turystycznej (zwanej dalej GOT).

§ 3

Do zadań KTG należy opiniowanie i realizowanie wszelkich spraw dotyczących turystyki górskiej, a w szczególności:

1) Wykonywanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, uchwał Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Konferencji Turystyki Górskiej PTTK.

2) Inspirowanie działalności oddziałowych i regionalnych komisji turystyki górskiej, klubów turystyki górskiej oraz wykorzystywanie ich potencjału. Prowadzenie ewidencji tych jednostek.

3) Przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego obszarów górskich z punktu widzenia interesów turystyki górskiej, zgodnie 

z upoważnieniem Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

4) Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną w górach.

5) Inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kultury i bezpieczeństwa uprawiania turystyki w górach oraz ich popularyzowanie.

6) Rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego gór.

7) Koordynowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych w górach, na pogórzach i przedgórzach, zatwierdzanie ich przebiegu oraz monitorowanie stanu oznakowania szlaków i realizacji prac znakarskich.

8) Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK (zwanym dalej COTG) w zakresie budowy centralnej bazy szlaków turystycznych PTTK w odniesieniu do szlaków górskich, organizacji szkolenia znakarzy szlaków górskich i nadawanie im uprawnień zgodnie z kryteriami i programem szkolenia w PTTK. Prowadzenie ewidencji znakarzy szlaków górskich.

9) Rozpowszechnianie informacji o schroniskach górskich PTTK oraz Ośrodkach Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK.

10) Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na przodowników turystyki górskiej PTTK.

11) Nadawanie i rozszerzanie uprawnień PTG przez Regionalne Komisje Egzaminacyjne.

12) Upowszechnianie i popularyzowanie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

13) Nowelizowanie regulaminu GOT PTTK.

14) Inspirowanie i prowadzenie badań oraz studiów, organizowanie sympozjów, seminariów oraz konferencji o tematyce związanej z problematyką górską.

15) Współpraca z Centralną Biblioteką Górską PTTK w Krakowie.

16) Opracowanie i uchwalanie Regulaminu Ośrodków Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK.

17) Mianowanie i odwoływanie kustoszy w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi PTTK pod których opieką znajdują się poszczególne Ośrodki. Nadzór nad działalnością kustoszy, zgromadzonymi zbiorami muzealnymi i archiwaliami związanymi z historią turystyki górskiej, pomoc przy eksponowaniu ich w ośrodkach muzealnych PTTK oraz organizacja ich udostępniania dla ruchu turystycznego.

18) Powoływanie komitetu redakcyjnego rocznika „Wierchy”, na okres kadencji KTG (jej przewodniczący wchodzi w skład komitetu).

19) Współpraca z wydawnictwem przy edycji rocznika „Wierchy” oraz innych materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i popularyzatorskim.

20) Współpraca z górskimi służbami ratowniczymi w celu zapewniania i poprawy stanu bezpieczeństwa turystów w górach.

21) Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami oraz instytucjami w kraju i za granicą oraz reprezentowanie w nich PTTK w ramach udzielonych przez ZG upoważnień.

22) Współpraca w zakresie wnioskowania oraz opiniowanie nadawania nazw turystycznym szlakom górskim PTTK.

23) Kierowanie wniosków do Zarządu Głównego PTTK o wyróżnienie doroczną Nagrodą Literacką im. Władysława Krygowskiego.

24) Wykonywanie innych działań i przedsięwzięć wynikających ze specyfiki zadań dotyczących turystyki górskiej oraz bieżących potrzeb.

25) Monitorowanie przestrzegania przez jednostki PTTK oraz podmioty prowadzące schroniska standardów określonych uchwałami ZG PTTK oraz regulaminem schroniska PTTK i składanie wniosków do zarządów spółek lub oddziałów PTTK administrujących bazą PTTK w górach.

§ 4

1) Dyplom Honorowy KTG;

2) Medal KTG;

3) Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej;

4) Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich.

§ 5

Rozdział III

Zasady tworzenia

§ 6

1) delegatom;

2) ustępującej KTG;

3) jednostkom regionalnym PTTK;

4) członkom Zarządu Głównego PTTK.

§ 7

§ 8

Oprócz Konferencji KTG może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz inne spotkania, których zadaniem jest analizowanie działalności w dziedzinie turystyki górskiej.

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy komisji

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

KTG może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:

1) Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez przewodniczącego lub działającego w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.

2) Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.

3) Przewodniczący KTG określa czas trwania głosowania i sposób oddania głosu (mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji). Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

§ 13

1) zawieszania uchwał KTG, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK;

2) zawieszania członka KTG, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK;

3) zawieszania KTG, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK.

1) uchylenia uchwał KTG, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK;

2) odwołania członka KTG, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK;

3) odwołania składu KTG, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem KTG lub interesami PTTK. W przypadku odwołania składu KTG, Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Górskiej PTTK w celu wyboru nowej KTG.

§ 14

§ 15

KTG jej podkomisje i delegatury posługują się:

1) podłużną pieczęcią firmową o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Główny

Komisja  Turystyki  Górskiej

informacje teleadresowe,

2) okrągłą pieczęcią z napisem „Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK”,

3) papierem firmowym KTG ZG PTTK.

§ 16

§ 17


Ramowy Regulamin Podkomisji i Delegatur Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Działając na podstawie regulaminu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (zwanej dalej KTG), może ona powoływać do realizacji swoich zadań statutowych podkomisje, zespoły i delegatury.

§ 2

1. Podkomisje i zespoły powoływane są do realizowania zadań merytorycznych, które określa się w uchwale powołującej podkomisję lub zespół.

2. Siedziba podkomisji lub zespołu jest tożsama z siedzibą Komisji.

§ 3

Delegatury powoływane są jako organy terenowe KTG, które w jej imieniu realizują całokształt zadań merytorycznych na określonym obszarze górskim. Siedzibą delegatury jest oddział PTTK, z którym Komisja zawarła porozumienie w sprawie obsługi biurowej i księgowej delegatury.

§ 4

Na podstawie niniejszego regulaminu podkomisje, zespoły i delegatury tworzą w miarę potrzeb swoje regulaminy

szczegółowe, podlegające zatwierdzeniu przez Komisję.

II. Zakres działania:

§ 5

Podkomisje działają na terenie całego obszaru działania Komisji realizując zadania wynikające z kierunków prac nakreślonych przez KTG i jej uchwał oraz regulaminów szczegółowych.

§ 6

Delegatury działają na terenie określonym przez KTG realizując zadania wynikające z ich regulaminów oraz uchwał KTG.

§ 7

Podkomisje, zespoły i delegatury działają w oparciu o kadencyjne plany pracy opracowane na podstawie planu pracy KTG, oraz własne uchwały. Plany pracy podkomisji, zespołów i delegatur podlegają zatwierdzeniu przez KTG.

§ 8

Delegatury współpracują z Komisjami egzaminacyjnymi ds. przodowników turystyki górskiej PTTK oraz terenowymi referatami weryfikacyjnymi GOT PTTK działającymi na terenie podległym danej delegaturze.

§ 9

Delegatury koordynują na terenie swojego działania pracę oddziałowych komisji turystyki górskiej, grup znakarskich oraz klubów górskich PTTK w zakresie realizacji zadań statutowych i merytorycznych KTG. Delegatury współpracują w tym zakresie z porozumieniami oddziałów i oddziałami PTTK działającym na terenie podległym danej delegaturze.

§ 10

W szczególności do zadań wszystkich delegatur należy:

1. Propagowanie idei programowych Towarzystwa i KTG.

2. Popularyzowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

3. Prowadzenie ewidencji oddziałowych komisji turystyki górskiej i grup znakarskich.

4. Nadzór nad planowaniem i realizacją prac znakarskich. Prowadzenie ewidencji znakarzy oraz ich bieżąca weryfikacja. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na znakarzy.

5. W miarę możliwości branie udziału w planowaniu oraz koordynacji turystycznego zagospodarowania terenu swojej działalności, m.in. przez opiniowanie projektów planów zagospodarowania gmin i in.

6. Prowadzenie monitoringu działalności schronisk górskich, przedstawianie własnych uwag i spostrzeżeń KTG lub kierownictwu spółek PTTK prowadzących obiekty w górach.

7. Współpraca z górskimi służbami ratowniczymi w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa turystów na szlakach górskich, w tym podejmowanie działań profilaktycznych i szkoleniowych.

8. Współpraca z organizacjami o podobnych celach jak PTTK w Polsce i w krajach przylegających do terenu działania delegatury.

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez KTG

III. Struktura organizacyjna podkomisji i delegatury:

§ 11

Podkomisje, zespoły i delegatury są organami KTG, których członkami powinni być przodownicy turystyki górskiej PTTK, w tym osoby spoza składu KTG. Do podkomisji, zespołów i delegatur w szczególnie uzasadnionych przypadkach można powołać osoby nie będące przodownikami mając na uwadze ich wiedzę i wykształcenie.

§ 12

Przewodniczących podkomisji, zespołów i delegatur, oraz ich składy zatwierdza na okres kadencji Komisja. Również zmiany osobowe dokonywane w trakcie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Komisję.

§ 13

Przewodniczący podkomisji, zespołów i delegatur, jeżeli nie są członkami Komisji, mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w jej posiedzeniach.

§ 14

W sprawach wymagających występowania na zewnątrz podkomisje i delegatury działają wyłącznie poprzez KTG, jednakże mogą korzystać z upoważnień KTG w tym zakresie nadanych z mocy uchwały KTG, jej zlecenia lub zapisanych w regulaminie szczegółowym.

§ 15

1. Posiedzenia podkomisji i delegatur są zwoływane przez ich przewodniczących w miarę potrzeb wynikających z realizacji zadań nie rzadziej jednak niż jeden raz w półroczu. O terminie, miejscu oraz porządku obrad podkomisje i delegatury powiadamiają Komisję nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Prawo zwoływania posiedzeń podkomisji i delegatur ma również Komisja.

3. Posiedzenia podkomisji, zespołów i delegatur są protokołowane. Protokoły są przekazywane Komisji nie później niż 1 miesiąc po odbytym posiedzeniu. Po analizie protokoły te podlegają archiwizacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

4. Dokumentacja podkomisji, zespołów i delegatur jest przechowywana w ich siedzibach.

IV. Zasady tworzenia podkomisji i delegatur:

§ 16

1. Przewodniczących podkomisji, zespołów i delegatur powołuje KTG powierzając im przygotowanie propozycji składu osobowego, który podlega następnie zatwierdzeniu przez Komisję. Powołany przewodniczący ma 1 miesiąc od dnia nominacji na złożenie propozycji składu, chyba, że KTG określi w swojej uchwale postanowi inaczej.

2. Podkomisje, zespoły i delegatury liczą od 4 do 15 osób. Ich liczebność jest określana każdorazowo uchwałą KTG, bądź zapisana w regulaminie szczegółowym.

§ 17

Na pierwszym posiedzeniu podkomisje, zespoły i delegatury wybierają ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie, przekazywanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji.

V. Budżet podkomisji i delegatur:

§ 18

Delegatury, podkomisje i zespoły działają w oparciu o środki KTG (wyodrębnione lub nie), mogą korzystać ze środków przyznanych na realizację zadań zleconych, oraz dotacji i darowizn. Obsługa księgowo-bankowa prowadzona jest przez jednostkę Towarzystwa właściwą dla siedziby podkomisji lub delegatury.

VI. Przepisy końcowe:

§ 19

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Uchwałą nr 10/XVIII/2011 w dniu 18 czerwca 2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.