Skład
Komisji Turystyki Górskiej
ZG PTTK

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Skład KTG ZG PTTK, wybrany podczas KKATG w Bielsku-Białej w dniu 1 kwietnia 2023 roku, zatwierdzony Uchwałą ZG PTTK nr 44/XX/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r..

Mikołaj Majewski - Gniezno - przewodniczący

Jarosław Dąbrowski - Radom - wiceprzewodniczący

Krzysztof Kaszuba - Kłodzko - wiceprzewodniczący

Weronika Jończyk - Kraków - sekretarz

Tomasz Dziurawiec - Rzeszów

Grzegorz Guzik - Krosno

Jacek T. Nowicki - Warszawa

Jacek Pielich - Wałbrzych

Karol Piotrowski - Krotoszyn

Podkomisje KTG ZG PTTK

Poniżej przedstawione są składy podkomisji Komisji Turystyki Górskiej ZG.

Podkomisja Programowa

Andrzej Łączyński, Kraków - przewodniczący

Jacek Płonczyński, Kraków - wiceprzewodniczący

Stefan Rzonca, Kraków - sekretarz

Jerzy Kalarus, Nowy Sącz

Jacek T. Nowicki, Warszawa

Jacek Pielich, Wałbrzych

Artur Rotter, Kraków


Podkomisja Klubów Górskich

Jacek T. Nowicki,  Warszawa - przewodniczący

Anna Graj, Wągrowiec

Daniel Loegler, Rzeszów

Adam Półrolczyk, Wrocław

Jacek Płonczyński, Kraków

Jacek Wiechecki, Kraków

Delegatury KTG ZG PTTK

Poniżej przedstawione są składy delegatur Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Delegatura Wschodniokarpacka w Sanoku

Stanisław Sieradzki, Sanok - przewodniczący

Delegatura Zachodniokarpacka 

Andrzej Ryłko, Żywiec - przewodniczący

Delegatura Sudecka we Wrocławiu

Stanisław Junak, Wałbrzych - przewodniczący

Historyczne składy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Składy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w minionych latach. Poniższy wykaz został sporządzony na podstawie sprawozdań KTG ZG PTTK opublikowanych na łamach "Wierchów". Sprawozdań Komisji działającej przed rokiem 1965, a tym samym i jej składu, nie publikowano. W nielicznych przypadkach w wykazie zauważono pewne nieścisłości, toteż mile widziane są wszelkie sprostowania i uzupełnienia, które prosimy nadsyłać na adres e-mail: poczta(at)ktg.pttk.pl

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 4 IV 1954 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Fryderyk Kędzior, Jerzy Kruczała

sekretarz

Bohdan Małachowski

członkowie

Władysław Krygowski, Zbigniew Płonka, Wiesław Sanecki, Włodzimierz Zemanek

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 22 I 1956 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Jerzy Kruczała, Wiesław Sanecki, Fryderyk Kędzior

sekretarz

Bohdan Małachowski

członkowie

Władysław Komusiński, Władysław Krygowski, Zbigniew Krasicki, Zbigniew Machalica, Olgierd Swolkień

Podkomisje

Organizacyjna

Górskiej Odznaki Turystycznej

Zagospodarowania Terenu

Przewodnicko-Szkoleniowa

Biblioteczna

Sprzętowa

Górskich Wczasów Wędrownych

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Walery Goetel – przewodniczący, Władysław Krygowski – redaktor naczelny

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 19 V 1957 r. w Auli AGH w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Fryderyk Kędzior, Jerzy Kruczała, Wiesław Sanecki

sekretarz

Bohdan Małachowski

członkowie prezydium

Władysław Komusiński, Zbigniew Krasicki, Władysław Krygowski, Zbigniew Machalica, Roman Peretiatkowicz, Olgierd Swolkień

członkowie komisji

Andrzej Andruszkiewicz (Jelenia Góra), Marian Bielecki (Bielsko), Edward Brydak (Rzeszów), Jerzy Bukowski (Kraków), Aleksy Celle (Gdańsk), Czesław Cetwiński (Wrocław), Stefan Czernelecki (Bielsko), Stanisław Czerski (Kraków), Franciszek Czuchra (Kraków), Józef Denkiewicz (Tarnowskie Góry), Tadeusz Dorawski (Kraków), Stanisław Gabryel (Gorlice), Janusz Grzybowski (Kraków), Antoni Hołowiński (Żywiec), Tadeusz Jacobi (Warszawa), Krystyna Jarecka (Wrocław), Kazimierz Jasiński (Kraków), Zdzisław Jaworski (Kraków), Roman Kędziora (Poznań), Adam Kielar (Kraków), Stanisław Kowenicki (Kraków) Klemens Koźbiał (Cieszyn), Maciej Krobicki (Kraków), Wincenty Kwapiński (Kraków), Genowefa Lichocińska (Łódź), Adam Magiera (Kraków), Jan Maślanka (Rzeszów), Władysław Masłowski (Kraków), Stanisław Mindler (Kraków), Włodzimierz Młotkowski (Polanica), Edward Moskała (Kraków), Zdzisław Pawlak (Poznań), Tadeusz Pawłowski (Zakopane), Zbigniew Płonka (Kraków), Zdzisław Przybyłkiewicz (Kraków), Roman Puchalski (Rzeszów), Andrzej Rieger (Warszawa), Zbigniew Roni (Zakopane), Tadeusz Staich (Zakopane), Tadeusz Steć (Jelenia Góra), Emanuel Sukiennik (Katowice), Rafał Tatka (Wadowice), Michał Terlak (Warszawa), Elfryda Trybowska (Rabka), Czesław Trybowski (Rabka), Zbigniew Twaróg (Kraków), Mieczysław Węgrzacki (Warszawa), Justyn Wojsznis (Warszawa), Tomasz Wróbel (Bielsko), Włodzimierz Zemanek (Kraków), Stanisław Ziemba (Katowice), Stefan Zwoliński (Zakopane)

Podkomisje i ich przewodniczący

Organizacyjno-propagandowa (Jerzy Kruczała)

Szkoleniowo-przewodnicka (Wiesław Sanecki)

Zagospodarowania Terenu (Władysław Krygowski)

Górskiej Odznaki Turystycznej (Władysław Krygowski)

Komitet Redakcyjny Wierchów (Walery Goetel)

Sprzętowa (Olgierd Swolkień)

Speleologiczna (J. Pruszyński)

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 1 III 1959 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Jerzy Kruczała, Wiesław Sanecki, Fryderyk Kędzior

sekretarz

Bohdan Małachowski

członkowie prezydium

Władysław Komusiński, Zbigniew Krasicki, Władysław Krygowski, Zbigniew Machalica, Roman Peretiatkowicz, Olgierd Swolkień

członkowie komisji

Andrzej Andruszkiewicz (Wrocław), Marian Bielecki (Bielsko), Ryszard Biliński (Kraków), Edward Brydak (Rzeszów), Jerzy Bukowski (Kraków), Aleksy Celle (Sopot), Czesław Cetwiński (Wrocław), Adam Czarnowski (Warszawa), Stefan Czernelecki (Bielsko), Stanisław Czerski, (Kraków), Franciszek Czuchra (Nowy Sącz), Józef Denkiewicz (Tarnowskie Góry), Tadeusz Dorawski (Kraków), Stanisław Gabryel (Gorlice), Janusz Grzybowski (Kraków), Antoni Hołowiński (Żywiec), Krystyna Jarecka (Wałbrzych), Kazimierz Jasiński (Kraków), Zdzisław Jaworski (Kraków), Roman Kędziora (Poznań), Adam Kielar (Wrocław), Klemens Koźbiał (Cieszyn), Maciej Krobicki (Kraków), Stanisław Kowenicki (Kraków), Wincenty Kwapiński (Kraków), Genowefa Lichocińska (Łódź), Zbigniew Machalica (Kraków), Adam Magiera (Kraków), Władysław Masłowski (Kraków), Jan Maślanka (Rzeszów), Stanisław Mindler (Kraków), Włodzimierz Młotkowski (Polanica Zdrój), Edward Moskała (Kraków), Zdzisław Pawlak (Poznań), Tadeusz Pawłowski (Zakopane), Zbigniew Płonka (Kraków), Zdzisław Przybyłkiwicz (Kraków), Aleksander Puchalski (Radom), Janusz Rieger (Warszawa), Jan Reychman (Warszawa), Zdzisław Roni (Zakopane), Adam Skoczylas (Kraków), Tadeusz Staich (Zakopane), Jan Afred Szczepański (Warszawa), Emanuel Sukiennik (Katowice), Tadeusz Steć (Cieplice Śl.), Rafał Tatka (Wadowice), Michał Terlak (Warszawa), Elfryda Trybowska (Rabka), Czesław Trybowski (Rabka), Zbigniew Twaróg (Kraków), Mieczysław Węgrzecki (Warszawa), Justyn Wojsznis (Warszawa), Zygmunt Wójcik (Zakopane), Tomasz Wróbel (Bielsko), Stanisław Ziemba (Katowice), Stefan Zwoliński (Zakopane)

Podkomisje i ich przewodniczący

Organizacyjno-propagandowa (Jerzy Kruczała)

Przewodnictwa górskiego (Wiesław Sanecki)

Zagospodarowania Terenu (Władysław Krygowski)

Górskiej Odznaki Turystycznej (Władysław Krygowski)

Komitet Redakcyjny Wierchów (Walery Goetel)

Sprzętowa (Olgierd Swolkień)

Speleologiczna (Stefan Zwoliński)

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 27 XI 1960 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Jerzy Kruczała, Wiesław Sanecki Zbigniew Krasicki

sekretarz

Bohdan Małachowski, Władysław Krygowski (zastępca sekretarza)

członkowie prezydium

Stanisław Czerski (Kraków-Nowa Huta), Tadeusz Kotlarczyk (Kraków), Zbigniew Machalica (Kraków), Mieczysław Madeyski, Edward Moskała (Kraków), Kazimierz Zimnal (Kraków)

Podkomisje

Organizacyjno-programowa: Jerzy Kruczała (przewodniczący), Tadeusz Kotlarczyk (z-ca przewodniczącego), H. Masłowska, I Wójcik (sekretarze) i członkowie: H. Laska, Bohdan Małachowski, J. Seweryn, S. Łysek, Kazimierz Zimnal, H. Schiller

Zagospodarowania Terenu: Władysław Krygowski (przewodniczący), A. Łaszczyński, S. Bialikiewicz, Marian Tadeusz Bielecki, Artur Gerhardt, Zbigniew Jaworski, J. Kalisz, T. Kotlarczyk, M. Krobicki, M. Madeyski, Adam Magiera, Bohdan Małchowski, Edward Moskała, R. Peretiatkiewicz, Z. Przybyłkiewicz, Wiesław Sanecki, Zygmunt Wójcik, S. Żychoń

Górskiej Odznaki Turystycznej Władysław Krygowski (przewodniczący), Zbigniew Krasicki (zastępca przewodniczącego), J. Bukowski, Stanisław Czerski, K. Hrabel, Andrzej Łączyński, Adam Magiera, Bohdan Małachowski, Edward Moskała, A. Skotnicka

Szkoleniowo-przewodnicka: Wiesław Sanecki (przewodniczący), Zbigniew Machalica, Zbigniew Krasicki, Andrzej Biedrzycki, Andrzej Jasiński, Kazimierz Dziób, Władysław Komusiński, Witold Henryk Paryski, Antoni Pawliczek, Tadeusz Staich, R. Suda, Zygmunt Wójcik. Na miejsce W. Komusińskiego, R. Sudy i Andrzej Biedrzycki dokooptowano w maju 1962 r. C. Cetwińskiego i A. Schuberta

Wczasów Górskich: Wincenty Kwapiński (przewodniczący), Marek Eminowicz, Bohdan Małachowski, M. Sawiński, J. Seweryn, L. Sobolewska

Speleologiczna: Stefan Zwoliński (przewodniczący). Podkomisja ta wobec zamiany na samodzielną Komisję Speleologiczną przy Zarządzie Głównym PTTK – została zlikwidowana

Komitet Redakcyjny Wierchów:

Walery Goetel (przewodniczący), Władysław Krygowski (redaktor naczelny), członkowie: Bohdan Małachowski, Jan Reychmann, Jan Alfred Szczepański

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 10-11 XI 1962 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Jerzy Kruczała, Wiesław Sanecki, Zbigniew Krasicki

sekretarz

Władysław Krygowski

członkowie prezydium

Stanisław Czerski (Kraków-Nowa Huta), Tadeusz Kotlarczyk (Kraków), Wincenty Kwapiński (Kraków), A. Łaszczyński, Bohdan Małachowski (Kraków), Jan Maślanka (Rzeszów), Edward Moskała (Kraków), Tadeusz Steć (Cieplice Śl.), Władysław Szałek (Katowice), A. Urbański, Edward Wołoszyn (Kielce), Przemysław Wojciechowski (Łódź), Kazimierz Zimnal (Kraków)

W pracach prezydium nie brał udziału A. Urbański z powodu wyjazdu służbowego za granicę i 12 kwietnia 1964 r. zmarł Bohdan Małachowski

Podkomisje i ich przewodniczący

Organizacyjno-programowa (Jerzy Kruczała)

Zagospodarowania Terenu (A. Łaszczyński)

Górskiej Odznaki Turystycznej (Władysław Krygowski)

Wczasów Górskich (W. Kwapiński)

Przewodnictwa Górskiego (Z. Machalica)

Kultury Ruchu Turystycznego (T. Kotlarczyk)

Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 21 XI 1965 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Zdzisław Przybyłkiewicz, Wiesław Sanecki, Zbigniew Krasicki

sekretarz

Władysław Krygowski

członkowie prezydium

Stanisław Czerski (Kraków-Nowa Huta), Tadeusz Kotlarczyk, Wincenty Kwapiński (wszyscy z Krakowa), Jan Maślanka (Rzeszów), Edward Moskała (Kraków), Tadeusz Steć (Cieplice Śl.), Władysław Szałek (Katowice), Przemysław Wojciechowski (Łódź), Edward Wołoszyn (Kielce), Kazimierz Zimnal (Kraków)

członkowie plenum

Władysław Bartz (Poznań), Leopold Bieniasz (Nowy Sącz), Stanisław Gabryel (Gorlice), Władysław Igielski (Wrocław), Zdzisław Jaworski (Kraków), Jan Kantyka (Żywiec), Piotr Kryczałło (Gdańsk), Andrzej Łączyński (Kraków), Henryk Mączka (Warszawa), Marian Misztal (Lublin), Kazimierz Nowacki (Kraków), Adolf Roman (Kraków-Nowa Huta), Jan Szczypiński (Ołdrzychowice), Zygmunt Wójcik (Zakopane), Wiesław Żakowski (Kraków)

W trakcie kadencji zrezygnowali: Z. Przybyłkiewicz, S. Czerski i Z Wójcik (choroba) oraz W. Kwapiński z prezydium

Podkomisje

Zagospodarowania terenu

Górskiej Odznaki Turystycznej

Przewodnictwa górskiego

ds. oddziałowych KTG Okręgów Nizinnych

Historii Turystyki Górskiej i Muzealnictwa

ds. Klubów Górskich

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Walery Goetel – przewodniczący, Władysław Krygowski, Jan Reychman, Jan Alfred Szczepański

Redaktor naczelny

Władysław Krygowski

Skład KTG wybranej podczas KNAG w dn. 16-17 XI 1969 r.

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Władysław Wolski, Wiesław Sanecki i Zbigniew Krasicki

sekretarz

Władysław Krygowski

członkowie prezydium

Andrzej Łączyński (Kraków), Jan Maślanka (Rzeszów), Edward Moskała (Kraków), Józef Moszczyński (Tarnów), Adolf Roman(Kraków-N. Huta), Marek Staffa (Wrocław), Władysław Szałek (Katowice), Przemysław Wojciechowski (Łódź), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wiesław Żakowski (Kraków), Zdzisław Ryn (przedstawiciel Komisji Młodzieżowej ZG PTTK), Gustaw Majka (przedstawiciel Komisji Kół Wojskowych ZG PTTK), Ryszard Drągowski (przedstawiciel GOPR)

członkowie plenum

Mieczysław Banaczyk (Ursus k. Warszawy), Władysław Bartz (Poznań), Stanisław Fraus (Polanica), Józef Gąstoł (Kraków), Janusz Gielba (Toruń), Antoni Hadała (Rzeszów), Antoni Hołowiński (Żywiec), Władysław Igielski (Wrocław), Leszek Kozakiewicz (Warszawa), Józef Łucki (Opole), Marian Misztal (Lublin), Tadeusz Staich (Zakopane), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Zbigniew Zagajewski (Katowice), Wincenty Zająć (Szczecin)

W trakcie kadencji zmarli: L. Kozakiewicz, Z. Krasicki i J. Moszczyński; zrezygnowali: J. Gąstoł, A. Łączyński, W. Wolski oraz R. Drągowski i G. Majka. Dokooptowani: Fryderyk Kędzior, Jerzy Koźmiński, Jerzy Kuroczycki, Kazimierz Zimnal oraz Stanisław Wolny

Podkomisje

Zagospodarowania Terenu

Górskiej Odznaki Turystycznej

Przewodnictwa Górskiego

ds. Oddziałowych KTG Okręgów Nizinnych

Historii Turystyki Górskiej i Muzealnictwa

ds. Klubów Górskich

Skład KTG wybranej podczas KNAG w dn. 14-15 X 1972 r. w Krakowie

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Władysław Krygowski, Andrzej Łączyński (Kraków), Marek Staffa (Wrocław)

sekretarz

Janusz Zdebski

członkowie prezydium

Jerzy Koźmiński (Warszawa), Jerzy Kuroczycki (Kraków), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maślanka (Rzeszów), Andrzej Matuszczyk (Kraków), Marian Misztal (Lublin), Zdzisław Ryn (Kraków), Tadeusz Staich (Zakopane), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Zbigniew Zagajewski (Katowice)

członkowie

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Jerzy Brzozowski (Kraków), Józef Burczyk (Wrocław), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Leon Jarolim (Katowice), Zdzisław Korusiewicz (Kraków), Andrzej Kowal (Kraków), Władysław Kulak (Opole), Józef Łucki (Opole), Stefan Siuda (Bydgoszcz), Zbigniew Skrukwa (Poznań), Józef Szewczyk (Sosnowiec), Stanisław Urbański (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wincenty Zająć (Szczecin)

Po zgonie W. Goetla, w dn. 10 III 1973 r. powołano W. Krygowskiego na stanowisko przewodniczącego KTG (zrezygnował w 1974 r.), Z. Ryna – na stanowisko zastępcy przewodniczącego, J. Brzozowskiego na członka prezydium, a w skład plenum dokooptowano J. Bilińskiego. 22 IX 1974 r. dokooptowano Marka Sobolewskiego powierzając mu stanowisko przewodniczącego, a także Jana Seweryna, Marka Eminowicza, Edwarda Moskałę, Józefa Skwierawskiego, Romana Peretiatkowicza (1974 r.) i Cecylię Rudzką na stanowisko sekretarza (1975 r.)

Podkomisje

Górskiej Odznaki Turystycznej (Władysław Krygowski)

Szlaków i schronisk górskich (Andrzej J. Matuszczyk)

Klubów górskich (Janusz Zdebski)

Historyczną (Wiesław A. Wójcik)

Przewodnictwa górskiego (Tadeusz Staich)

lecz zmiany personalne spowodowały zmiany organizacyjne

Powołano 5 podkomisji, z których w praktyce działalność przejawiały Podkomisje:

Programowa (J. Zdebski, M. Banaczyk, A. Łaczyński, W.A. Wójcik, E. Moskała, C. Rudzka) z dwoma zespołami: ds. Muzealnictwa (E. Moskała, K. Stokłosa, M. Eminowicz, J. Gąstoł, J. Szałek, K. Polak, T. Nowalnicki, S. Nowak, C. Łapiński, J. Polańska, W. A. Wójcik, H. Małysiak, H. Gibas oraz Centralnym Referatem Weryfikacyjnym GOT (E. Hoffmann, Z. Kmietek, M. Madeyski);

Zagospodarowania i ochrony środowiska (A.J. Matuszczyk, A. Cząstka, A. Fasiński, A. Jonak, W. Klinowski, A. Kowal, A. Listwan, S. Łacic, A. Łączyński, T. Madej, J. Małecki, Z. Matuszewski, A. Rotter, T. Stanisz, S. Urbański, W. Torowski, K. Waksmundzki);

Alpinizmu turystycznego (J. Seweryn, M. Banaczyk, A. Niesiołowski, E. Traple, J. Traple, S. Biel, S. Biela, J. Wróblewski, H. Ciońćka, S. Urbański, K. Jakubowski, A. Skrzyński)

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Walery Goetel – przewodniczący, Władysław Krygowski, Jan Reychman, Jan Alfred Szczepański. Od 1973 r. Jan Alfred Szczepański – przewodniczący, Jacek Kolbuszewski, Władysław Krygowski, Roman Reinfuss, Jan Reychman (zm. 1975)

Redaktor naczelny

Władysław Krygowski

Skład KTG zaproponowany na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli środowisk górskich w dn. 28 VI 1977 r. i zaakceptowany przez ZG PTTK

przewodniczący

Marek Sobolewski (Kraków)

z-ca ds. organizacyjnych

Mieczysław Banaczyk (Warszawa)

z-ca ds. programowych

Janusz Zdebski (Kraków)

z-ca ds. zagospodarowania

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

z-ca ds. alpinizmu turystycznego

Jan Seweryn (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka (Kraków)

członkowie prezydium

Aleksander Maderak (Bielsko), Edward Moskała (Kraków), Jakub Siemek (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wiesław A. Wójcik (Kraków)

członkowie plenum

Kazimierz Dobrucki (Jelenia Góra), Oktawian Duda (Nowy Sącz), Leon Hendzel (Łódź), Andrzej Łączyński (Kraków), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maslanka (Rzeszów), Marian Misztal (Lublin), Lucjan Okwieka (Wałbrzych), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Stanisław Wasilewski (Toruń), Zbigniew Zagajewski (Katowice), Wincenty Zająć (Szczecin). Po rezygnacji M. Misztala dokooptowano Bohdana Wasilewskiego (Lublin)

W 1980 r. A. J. Matuszczyk i J. Seweryn zrezygnowali z funkcji zastępców przewodniczącego, a ich obowiązki przejęli A. Łączyński i M. Banaczyk

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Marek Sobolewski – przewodniczący, Jan Flis, Michał Jagiełło, Jacek Kolbuszewski, Józef Nyka, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich, Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Wojciech Walczak, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki

Redaktor naczelny

Marek Sobolewski, sekretarz redakcji: Władysław Krygowski, od 1977 r. – Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 16 V 1981 r. w Trzemeśni

przewodniczący

Marek Sobolewski

zastępcy przewodniczącego

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Marek Staffa (Wrocław), Janusz Zdebski (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie prezydium

Jacek K. Ciesielski (Łódź), Wincenty Cieślewicz (Zakopane), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Bronisław Kocoń (Żywiec), Jacek Krawczyk (Kraków), Andrzej J. Matuszczyk (Kraków), Józef Skwierawski (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Stanisław Wasilewski (Toruń), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Zbigniew Zagajewski (Katowice)

członkowie plenum

Kazimierz Dobrucki (Jelenia Góra), Oktawian Duda (Nowy Sącz), Andrzej Geło (Wrocław), Leon Hendzel (Łódź), Mieczysław Holz (jelenia Góra), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Józef Łucki (Opole), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maślanka (Rzeszów), Jerzy Mikulec (Kraków), Edmund Mlicki (Bydgoszcz), Lucjan Okwieka (Wałbrzych), Andrzej Piaścik (Częstochowa), Jacek Samolej (Słupsk), Wojciech Sobiech (Jelenia Góra), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Bahdan Wasilewski (Lublin), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Jan Zawitkowski (Szczawnica)

W 1981 r. dokooptowano Edwarda Kudelskiego (Gliwice), a w 1982 r. zmarł Z. Zagajewski. Dokooptowano do prezydium Tadeusza Syryjczyka i Stanisława Lewadnego (obaj z Krakowa), a do plenum Ryszarda Łyczko (Krosno) i Józefa Szewczyka (Katowice), natomiast odeszli B. Kocoń i J. Krawczyk

W 1983 r., po śmierci M. Sobolewskiego, funkcję przewodniczącego przejął Marek Staffa, a wiceprzewodniczących J.W. Gajewski i A. Geło

Podkomisje

Programowa
Zagospodarowania
ds. Klubów Górskich i Alpinizmu
powołano Delegaturę Sudecką

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Marek Sobolewski (zm. 1983 r.)– przewodniczący, Jan Flis, Stanisław Grodziski (od 1984 r.), Michał Jagiełło, Jacek Kolbuszewski, Józef Nyka, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich, Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki

Redaktor naczelny

Marek Sobolewski, sekretarz redakcji: Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 4-5 V 1985 r. w Krakowie

przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Andrzej Geło (Wrocław), Zbigniew Kresek (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie

Jacek Dobosz (Nowy Sącz), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Mieczysław Holz (Jelenia Góra), Stanisław Keller (Oświęcim), Edward Kudelski (Katowice), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Ryszard Łyczko (Krosno), Andrzej J. Matuszczyk (Kraków), Edward Moskała (Kraków), Wojciech Sobiech (Jelenia Góra), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Józef Szewczyk (Katowice), Tadeusz Syryjczyk (Kraków), Stanisław Wasilewski (Toruń), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce)

W 1985 r. wyniesiono E. Moskałę na stanowisko wiceprzewodniczącego z tytułu przewodniczenia podkomisji. W 1986 r. zmarł R. Łyczko. W r. 1988 zrezygnowali z prac w KTGA.J. Matuszczyk, A. Geło i Z. Marzec (?), a dookoptowano Zbigniewa Garbaczewskiego (Wrocław), Jacka Ciesielskiego (Łódź), Jacka Nowickiego (Warszawa) i - w 1989 r. – Jerzego Kapłona. W 1989 r. zmarł J. Ciesielski; odszedł z pracy w KTG T. Syryjczyk

Podkomisje

Programowa - Zbigniew Kresek

Zagospodarowania - Jerzy W. Gajewski

Alpinizmu i klubów górskich - Mieczysław Banaczyk

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Edward Moskała

Delegatura Sudecka - Andrzej Geło, od 1988 r. Zbigniew. Garbaczewski

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Jan Flis, Stanisław Grodziski, Michał Jagiełło, Józef Nyka, Roman Reinfuss, Zdzisław Ryn, Marek Staffa, Tadeusz Staich (zm. 1987 r.), Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 30 IX 1990 r. w Katowicach

przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Jerzy W. Gajewski i Edward Moskała

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie

Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Jerzy Kapłon (Kraków), Stanisław Keller (Oświęcim), Zbigniew Kresek (Kraków), Edward Kudelski (Katowice), Jan Maślanka (Rzeszów), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce)

Podkomisje

Zagospodarowani turystycznego - Jerzy W. Gajewski

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Edward Moskała

Alpinizmu i Klubów Gorskich - Mieczysław Banaczyk

Delegatury

Sudecka - Zbigniew Garbaczewski

Zachodniokarpacka - Jerzy Kapłon

Wschodniokarpacka - Ignacy Zatwarnicki

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 29 V 1993 r. w Krakowie

przewodniczący

Marek Staffa (Wrocław)

wiceprzewodniczący

Jerzy W. Gajewski (Kraków)

sekretarz

Jerzy Kapłon (Kraków)

członkowie

Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Jan Kantyka (Żywiec), Edward Kudelski (Tychy), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Zbigniew Kresek (Kraków), Edward Moskała (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Ignacy Zatwarnicki (Sanok)

Podkomisje

Klubów Górskich - Wojciech Stankiewicz

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Edward Moskała

Delegatury

Sudecka - Zbigniew Garbaczewski

Wschodniokarpacka - Ignacy Zatwarnicki

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Ryszard W. Schramm (od r. 1993), Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 27 VI 1997 r. w Krakowie

przewodniczący

Marek Staffa (Wrocław)

wiceprzewodniczący

Edward Kudelski (Tychy)

sekretarz

Zbigniew Kresek (Kraków)

z-ca sekretarza

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

członkowie

Władysław Firlej (Bielsko), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Stanisław Keller (Oświęcim), Jadwiga Polańska (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Ignacy Zatwarnicki (Sanok)

Podkomisje

Klubów Górskich - Wojciech Stankiewicz

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Jadwiga Polańska

Delegatury

Sudecka - Zbigniew Garbaczewski

Zachodniokarpacka - Władysław Firlej

Wschodniokarpacka - Ignacy Zatwarnicki

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybranej na KNAG w dn. 10 XI 2001 r. w Krakowie

przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Zbigniew Kresek i Andrzej J. Matuszczyk (obaj z Krakowa)

sekretarz

Jerzy W. Gajewski (Kraków)

członkowie

Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Zdzisław Górywoda (Bielsko), Wojciech Kacperski (Radom), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Edward Kudelski (Tychy), Maciej Michalik (Poznań), Jerzy Mróz (Tarnów), Jadwiga Polańska (Kraków), Józef Talik (Żywiec), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce)

Podkomisje

Klubów Górskich - Zbigniew Rudziński

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Jadwiga Polańska

ds. Turystyki Akademickiej - Tomasz Dygała

Delegatury

Sudecka - Krystyn Chudoba

Zachodniokarpacka - Jerzy Mróz

Wschodniokarpacka - Jerzy W. Gajewski

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybranej na KNAG w dniu 11 IX 2005 r. w Zakopanem

Przewodniczący

Jerzy Gajewski

Wiceprzewodniczący

Wojciech Kacperski (Radom) i Maciej Michalik (Poznań)

Sekretarz

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

Członkowie

Jacek Dobosz (Nowy Sącz), Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Andrzej Grzybowicz (Jelenia Góra), Józef Kaczor (Jasło) i Jerzy Mróz (Tarnów)

W czasie trwania kadencji ze względów zdrowotnych zrezygnował J. Dobosz - na jego miejsce został dokooptowany Tymoteusz Wróblewski (Kielce) kolejna osoba na liście wyborczej pod względem ilości głosów

Podkomisje

Klubów Górskich - przewodniczył Zbigniew Rudziński, a po jego rezygnacji do końca kadencji funkcje pełnili prezesi klubów górskich które organizowały Zloty Klubów Górskich w poszczególnych latach: Zbigniew Zaleski (Nowa Sól) i Zbigniew Bestecki (Łódź)

Historii i Kultury Turystyki Górskiej - Jadwiga Polańska

Delegatury

Sudecka - Andrzej Grzybowicz, od 4 XI 2006 r. Marek Szot

Zachodniokarpacka - Jerzy Mróz

Wschodniokarpacka - Józef Kaczor

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybranej na KNAG w dniu 20 III 2010 r. na Szyndzielni

Przewodniczący

Jerzy Gajewski

Wiceprzewodniczący

Wojciech Kacperski (Radom) i Marek Szot (Wrocław)

Sekretarz

Janusz Konieczniak (Kraków)

Członkowie

Robert Czak (Chrzanów), Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Józef Kaczor (Jasło), Andrzej Mazur (Rybnik), Maciej Michalik (Poznań)

Podkomisje

Klubów Górskich - Jacek T. Nowicki (Warszawa) - przewodniczący, Jacek Gołębiowski (Warszawa), Adam Półrolczyk (Wrocław,) Jacek Płonczyński (Kraków)

Podkomisja ds. Programowych - Andrzej Łączyński - przewodniczący, Zbigniew Kresek, Andrzej Matuszczyk, Bartłomiej Ranowicz, Marek Staffa, Edward Wieczorek, Janusz Zdebski


Delegatury

Sudecka - Jacek Pielich (Wałbrzych) - przewodniczący, Stanisław Junak (Wałbrzych) - wiceprzewodniczący, Władysław Woźniakiewicz (Wrocław) - wiceprzewodniczący, Adam Półrolczyk (Wrocław) - sekretarz, Krystyn Chudoba (Wrocław), Andrzej Grzybowicz (Jelenia Góra), Ryszard Kuczer (Zielona Góra), Marek Szot (Wrocław), Tomasz Czeleń (Wałbrzych), Ryszard Bącal (Żary), Andrzej Milaszkiewicz (Legnica), Jerzy Chmiel (Głuchołazy), Artur Ciempa (Wałbrzych), Lech Kaźmierczak (Zielona Góra)

Zachodniokarpacka - Jerzy Mróz (Tarnów) - przewodniczący, Andrzej Danel (Sucha Beskidzka), Stanisław Winter (Krynica), Kazimierz Sowa (Limanowa), Stanisława Ceklarz (Rabka), Andrzej Kucia (Bielsko Biała), Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Józef Talik (Żywiec)

Wschodniokarpacka - Ireneusz Krauze (Sanok) - przewodniczący, Franciszek Adamczyk (Ustrzyki Dolne) - wiceprzewodniczący, Janusz Kusiak (Sanok) - sekretarz, Jerzy Forczek (Gorlice)

Tadeusz Ćwiklik (Gorlice), Dariusz Zając (Jasło), Ryszard Majka (Krosno), Zbigniew Bilo (Przemyśl), Łukasz Kuczmarz (Rzeszów), Mieczysław Krauze (Sanok), Stanisław Sieradzki (Sanok), Andrzej Stachyrak (Ustrzyki Dolne)


Skład KTG wybranej na KKATG w dniach 7-9 III 2014 r. w Mokrzeszowie

Przewodniczący

Jerzy Gajewski (Kraków)

Wiceprzewodniczący

Marek Szot (Wrocław)

Sekretarz

Janusz Konieczniak (Kraków)

Członkowie

Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Rafał Kwatek (Warszawa), Mikołaj Majewski (Gniezno), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych)

Podkomisje

Klubów Górskich - Jacek T. Nowicki (Warszawa) - przewodniczący, Jacek Gołębiowski (Warszawa), Adam Półrolczyk (Wrocław), Jacek Płonczyński (Kraków)

Podkomisja Programowa - Andrzej Łączyński (Kraków) - przewodniczący, Rafał Kwatek (Warszawa) - wiceprzewodniczący, Artur Rotter (Kraków) - sekretarz, Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Płonczyński (Kraków), Stefan Rzonca (Kraków)

Zagospodarowania -  Andrzej Mazur (Rybnik-Żory) - przewodniczący (do 2016), Tomasz Dziurawiec (Rzeszów) - przewodniczący (od 07.05.2016), Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Bogusław Bujok (Cieszyn) (od 2016) , Stanisław Junak (Wałbrzych), Józef Talik (Żywiec)

Delegatury

Sudecka - Krzysztof Breier (Wrocław) - przewodniczący, Krzysztof Teper (Wałbrzych) (od 24.01.2015) - wiceprzewodniczący, Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra) - wiceprzewodniczący (od 24.01.2015), Adam Półrolczyk (Wrocław) - sekretarz, Ryszard Bącal (Żary), Jerzy Chmiel (Głuchołazy), Krystyn Chudoba (Wrocław), Stanisław Junak (Wałbrzych), Jacek Pielich (Wałbrzych), Grzegorz Szczygieł (Lądek-Zdrój), Marek Szot (Wrocław)

Zachodniokarpacka - Andrzej Kucia (Bielsko-Biała) - przewodniczący, Józef Talik (Żywiec) - wiceprzewodniczący,  Marian Garus (Kraków) - sekretarz, Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Andrzej Danel (Sucha Beskidzka), Leszek Maślanka (Myślenice), Paweł Milewicz (Kielce), Stanisław Winter (Krynica Zdroju)

Wschodniokarpacka - Stanisław Sieradzki (Sanok) - przewodniczący, Łukasz Kuczmarz (Rzeszów) - wiceprzewodniczący, Janusz Kusiak (Sanok) - sekretarz, Franciszek Adamczyk (Ustrzyki Dolne), Zbigniew Bilo (Przemyśl), Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Jerzy Forczek (Gorlice), Michał Gorczyca (Jasło), Piotr Kałdon (Tarnobrzeg), Ryszard Majka (Krosno)

Skład KTG ZG PTTK, wybrany podczas KKATG w Olszanicy w dniu 3 marca 2018 roku.

Przewodniczący

Jerzy Gajewski (Kraków)

Wiceprzewodniczący

Mikołaj Majewski (Gniezno), Marek Szot (Wrocław)

Sekretarz

Janusz Konieczniak (Kraków)

Członkowie

Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Mateusz Murzyn (Myślenice), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych), Karol Piotrowski (Krotoszyn)

Podkomisje

Klubów Górskich - Jacek T. Nowicki (Warszawa) - przewodniczący, Jacek Gołębiowski (Warszawa) - do 12.2019, Anna Graj (Wągrowiec) - od 06.2020, Adam Półrolczyk (Wrocław), Jacek Płonczyński (Kraków)

Podkomisja Programowa - Andrzej Łączyński (Kraków) - przewodniczący, Jacek Płonczyński (Kraków)  - wiceprzewodniczący, Stefan Rzonca (Kraków)  - wiceprzewodniczący, Artur Rotter (Kraków) - sekretarz, Jerzy Kalarus (Nowy Sącz), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych)

Delegatury

Sudecka - Krzysztof Kaszuba (Kłodzko) - przewodniczący

Zachodniokarpacka - Andrzej Kucia (Bielsko-Biała) - przewodniczący

Wschodniokarpacka - Stanisław Sieradzki (Sanok) - przewodniczący