Konkurs wydawnictw o górach

Apel do turystów górskich

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zwraca się z prośbą do wszystkich turystów górskich wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki, aby wstąpili wówczas do księgarń i odnotowali ze stron redakcyjnych albumów, przewodników, atlasów, map, literatury oraz innych wydawnictw o tematyce górskiej, adresy e-mail lub stron www i nazwy wydawców, którzy dany rodzaj wydawnictwa opublikowali. Prośba ta dotyczy też tego rodzaju wydawnictw zagranicznych spotkanych również w różnych miejscach na terenie Polski.

Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK Kolega Jerzy W. Gajewski przewodniczył już pięciokrotnie Jury Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Targi w Krakowie Sp. z o.o. i Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński z Krakowa. Konkurs ten od 2016 roku jest przeprowadzany w ramach odbywających się w Krakowie Międzynarodowych Targów Książki.

Począwszy od drugiego, Konkursy miały już w pełni charakter międzynarodowy. Brali w nich udział wydawcy z Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Kanady, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch i Wielkiej Brytanii, którzy każdorazowo zgłaszali do Konkursu ponad 100 publikacji (posiadających numer ISBN). Aby trafić do kolejnych zagranicznych wydawców tematyki związanej z górami, a także wysłać im zaproszenia do udziału w Konkursie potrzebne są ich nazwy, adresy e-mail lub stron www, o które prosimy na początku niniejszego pisma.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z regulaminem Konkursu, wszystkie nadesłane wydawnictwa po jego zakończeniu zostają bezpłatnie przekazane do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie i służą wszystkim turystom górskim wybierającym się na wycieczki w różne rejony gór świata. Podczas dotychczasowych pięciu Konkursów zbiory Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK powiększyły się o około 600 publikacji.

Odnotowane podczas wycieczek rodzaje wydawnictw i ww. adresy wydawców uprzejmie prosimy przesłać drogą elektroniczną do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie – poczta@cotg.pttk.pl oraz do Wydawnictwa „Karpaty” Andrzej Łączyński w Krakowie – wydawnictwo.karpaty@gmail.com.

Przewodniczący Podkomisji

Programowej KTG ZG PTTK

Andrzej Łączyński

Przewodniczący Podkomisji

Klubów Górskich KTG ZG PTTK

Jacek Nowicki

Przewodniczący

KTG ZG PTTK

Jerzy W. Gajewski