Ogólnopolskie Zloty
Klubów Górskich PTTK

Do roku 2023 odbyło się 41 Ogólnopolskich Zlotów Klubów Górskich PTTK, w których łącznie uczestniczyło 2609 osób.

Lokalizacja Ogólnopolskich Zlotów Klubów Górskich PTTK

Lista Ogólnopolskich Zlotów Klubów Górskich PTTK

W przypadku zauważenia pewnych nieścisłości, uprzejmie prosimy o informację na adres: poczta@ktg.pttk.pl