Skład
Podkomisji Klubów Górskich

Aktualny skład Podkomisji Klubów Górskich PTTK

Jacek T. Nowicki – przewodniczący, WKG im. W.Goetla Warszawa

tel. kom. +48 609 035 848, jacekt.nowicki@gmail.com

Anna Graj – KTG „Szarotka”, Wągrowiec

tel. kom. +48 516 352 234, annaagraj@gmail.com

Adam Półrolczyk – KTG „Łazek”, Wrocław

tel. kom. +48 605 735 005, adpol@interia.com

Jacek Płonczyński – Krakowski Klub PTG, Kraków

tel. kom. +48 502 398 727, jalovec@interia.pl