Wyniki akcji GOT PTTK 2022

W roku 2022 działały 121 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 12265 odznak GOT - stan na dzień 6 czerwca 2023 na podstawie sprawozdań ze 112 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2022