Wyniki akcji GOT PTTK 2021

W roku 2021 działały 123 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 12550 odznak GOT - stan na dzień 28 kwietnia 2022 na podstawie sprawozdań ze 110 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2021