Wyniki akcji GOT PTTK 2020

W roku 2020 działały 123 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 11258 odznak GOT - stan na dzień 8 maja 2021 na podstawie sprawozdań ze 112 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2020