Wyniki akcji GOT PTTK 2019

W roku 2019 działały 122 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 11518 odznak GOT - stan na dzień 01.05.2020 na podstawie sprawozdań ze 110 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2019