Wyniki akcji GOT PTTK 2018

W roku 2018 działało 118 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 11818 odznak GOT - stan na dzień 28 kwietnia 2019 na podstawie sprawozdań z 114 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2018