Wyniki akcji GOT PTTK 2017

W roku 2017 działało 118 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 11009 odznak GOT - stan na dzień 11 maja 2018 na podstawie sprawozdań z 105 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2017