Wyniki akcji GOT PTTK 2016

W roku 2016 działało 118 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 11017 odznak GOT - stan na dzień 28 czerwca 2017 na podstawie sprawozdań z 117 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2016