Wyniki akcji GOT PTTK 2015

W roku 2015 działało 118 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 10262 odznak GOT - stan na dzień 4 czerwca 2016 na podstawie sprawozdań z 117 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2015