Wyniki akcji GOT PTTK 2014

W roku 2014 działało 117 TRW GOT oraz CRW w Krakowie, które przyznały 10606 odznak GOT - stan na dzień 6 czerwca 2015 na podstawie sprawozdań z 111 TRW GOT.

Zestawienie zweryfikowanych odznak w podziale na poszczególne kategorie i stopnie odznaki

Zestawienie zweryfikowanych odznak przez poszczególne TRW

Wyniki CRW GOT

Wyniki najlepszych TRW w poszczególnych miastach Polsce

Wyniki najlepszych TRW w Polsce

Brakujące sprawozdania za rok 2014