Komisja Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Marek Szot

Marek Szot (19 IX 1954 – 01 IX 2023)

Z przykrością informujemy, że w dniu 1.09.2023r. opuścił nasze szeregi i udał się na wędrówkę po niebiańskich szlakach kol. Marek Szot.

Wielki społecznik, długoletni zasłużony działacz turystyki górskiej i krajoznawstwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, człowiek wysokiej kultury i dużej wiedzy, wychowawca licznego grona przodowników turystyki górskiej...

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Korzystając z grzeczności Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, powołanej 1 kwietna 2023 r. podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej (jej skład zatwierdził ZG PTTK 16 czerwca br.) spieszę tą drogą podziękować Wam – ludziom gór, z którymi przyszło mi pracować - za lata współpracy.

Myślami przychodzi sięgać kilkadziesiąt lat wstecz, do początku mej działalności w KTG, wspominając nazwiska Władysława Krygowskiego, Marka Sobolewskiego, Marka Staffy, którzy poprzedzali mnie na stanowisku przewodniczącego Komisji. A piastowałem je w latach 2005-2023.

Życzę członkom nowo wybranej Komisji, turystom współpracującym z KTG ZG PTTK sukcesów i zadowolenia, a wszystkim entuzjastom górskich wędrówek pięknych wycieczek.
Licząc na kolejne spotkania na szlaku - pozdrawiam,

Jerzy W. Gajewski

Sympozjum KTG - 02.12.2023

Serdecznie zapraszamy na kolejne Sympozjum Górskie KTG, które tradycyjnie odbędzie się w grudniu, a dokładnie 2 grudnia w Krakowie. Tematyka Sympozjum związana będzie z Jubileuszem 50-lecia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Nowy tom Wierchów już w sprzedaży!

Z radością informujemy, że ukazał się kolejny, 87. tom Wierchów (rok 2021). Wierchy można kupić w sklepie COTG: www.sklepcotg.pttk.pl

Zachęcamy do lektury!

Egzamin PTG w Poznaniu

Informujemy, że 23 listopada 2023 roku odbędzie się egzamin PTG w Poznaniu

Egzamin PTG w Opolu

Informujemy, że 20 listopada 2023 roku odbędzie się egzamin PTG w Opolu

Egzamin PTG w Bielsku-Białej

Informujemy, że 13 października 2023 roku odbędzie się egzamin PTG w Bielsku-Białej

54. Ogólnopolski Zlot PTG PTTK

Zapraszamy na kolejny, 54. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej PTTK oraz Naradę Znakarzy Szlaków Górskich PTTK, które odbędą się w dniach 5-8 października 2023 r. w Wiśniowej.

UWAGA: ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: pttk.myslenice@gmail.com

61. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK   

Zapraszamy na 61. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, który odbędzie się w dniach 20-22 października w Lasocinie w Górach Sowich.

Wyniki akcji GOT PTTK w 2022 roku

W dziale Górska Odznaka Turystyczna pojawiły się wyniki akcji GOT PTTK w roku 2022.

Nowe regulaminy nadawania wyróżnień KTG ZG PTTK

Na podstronie "Wyróżnienia Komisji" pojawiły się zaktualizowane regulaminy wraz z wnioskami:

Wnioski o wyróżnienia będą przyjmowane wyłącznie na nowych, obowiązujących drukach oraz zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

Szybki dostęp: