Znakarze spoza Delegatur

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wykazie znakarzy spoza delegatur zarejestrowanych jest 13 Znakarzy Górskich Szlaków Turystycznych