Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Wyróżnienia KTG ZG

Wręczanie wyróżnień KTG ZG PTTK

Informujemy, że zgodnie z uchwałą KTG ZG PTTK nr 25/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. wyróżnienia Komisji są wręczane na imprezach organizowanych przez KTG ZG PTTK lub organizowanych pod jej patronatem.

więcej

Odznaki i wyróżnienia KTG ZG PTTK

Wprowadzamy nowy dział na stronie KTG ZG, w którym niebawem, oprócz opisu jakimi wyróżnieniami dysponuje KTG ZG, opublikujemy listy osób i organizacji które w historii Komisji takie wyróżnienia otrzymały.
Dotychczasowy "papierowo-zeszytowy" sposób ich rejestracji wymaga po przeniesieniu do wersji cyfrowej weryfikacji, a to trochę trwa.
Dla ułatwienia wnioskującym o któreś z tych wyróżnień Komisji, na dole strony umieściliśmy linki do odpowiednich formularzy które można pobrać, wypełnić i wysłać na nasz adres.

Odznaki i wyróżnienia KTG ZG

W ciągu całej swej historii Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wprowadziło szereg odznak - od odznak turystyki kwalifikowanej (np. OTP, KOT, GOT), po odznaki regionalne, tematyczne, okolicznościowe (np. rajdowe) etc.

 

GOT PTTK

Zainteresowanych informujemy, że w gestii KTG ZG PTTK znajduje się jedynie Górska Odznaka Turystyczna (GOT) PTTK, która ma 9 stopni: popularny, mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, małą "Za Wytrwałość" i dużą "Za Wytrwałość". Zasady zdobywania GOT PTTK określa regulamin, wydawany i rozprowadzany, podobnie jak Książeczki GOT PTTK - przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6a.

Z ilustrowanym opisem całego systemu odznak górskich w tym GOT PTTK, oraz z historią znaku graficznego GOT można zapoznać się w dziale "Górska Odznaka Turystyczna" lub klikając tu>>>

 

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (PTG)

Odrębnie wprowadzony jest tytuł Przodownika Turystyki Górskiej PTTK nadawany przez KTG ZG PTTK - warunkiem uzyskania takiego tytułu jest posiadanie co najmniej małej złotej GOT PTTK i zdanie egzaminu przed jedną z 16 terenowych Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych (patrz na naszej stronie). Przodownik ma prawo nosić odznakę przodownika (z zielonym otokiem i sylwetką małej GOT) i jej miniaturę.

 

 

 

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (HPTG)

Oddziały PTTK, kluby, komisje itp. mają prawo występować do KTG ZG PTTK z umotywowanym wnioskiem o wyróżnienie przodowników turystyki górskiej PTTK z co najmniej 20-letnim stażem przodownickim, którzy ukończyli 50 rok życia, o wyróżnienie tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Honorowy Przodownik ma prawo nosić odrębną odznakę (czerwony otok i sylwetka stylizowanej "starej" GOT) i jej miniaturę.

 

 

Regulamin Honorowego PTG

 

Znakarze szlaków górskich

Również znakarze szlaków górskich PTTK, którzy dysponują ważną legitymacją wystawioną przez KTG ZG PTTK, mają prawo nosić odznakę znakarza.

 

 

W 2011 roku KTG ZG ustanowiło tytuł "Zasłużony znakarz szlaków górskich PTTK" - osoby wyróznione tym tytułem będą otrzymywać stosowną legitymację.

Regulamin Zasłużonego znakarza szlaków górskich

 

Wyróżnienia KTG ZG PTTK

Wyróżnienia te przyznawane są na wniosek składany przez oddziały, komisje, kluby PTTK lub z inicjatywy członków Komisji, przy czym wyróżnienia te mogą otrzymać osoby nie będące członkami Towarzystwa.

 

Dyplom KTG ZG PTTK ma formę druku okolicznościowego wykonanego w formacie A4.

 

 

Medal KTG ZG PTTK, ustanowiony w roku 1983, ma formę metalowego krążka z sylwetą stylizowanej góry i napisem "Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK" na awersie i gałązką kosówki oraz datami "1873" i "1983" na rewersie. Medal KTG ZG PTTK wydawany jest wraz z legitymacją.

Lista osób i organizacji wyróżnionych Medalem KTG ZG

 

 

 

Zarówno Dyplom jak i Medal KTG ZG PTTK wręczane są uroczyście.

Osoby wyróżnione Medalem KTG ZG PTTK mają prawo nosić miniaturkę odznaki Komisji (otok czerwony).

 

 

 

 

Przedstawione odznaki: przodownika turystyki górskiej, Honorowego Przodownika i ich miniatury, odznakę znakarza oraz miniaturę odznaki KTG przysługującą osobom wyróżnionym Medalem, można kupować (także za zaliczeniem pocztowym) w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Poniżej znajdują się odnośniki do wzorów wniosków o wyróżnienia nadawane przez KTG ZG, wzory dotąd nie były praktykowane, ale mamy nadzieję, będą pomocne dla wnioskujących.

Wnioski publikujemy w formie pliku pdf. Są to formularze które po wypełnieniu w komputerze i po wydrukowaniu, można przesłać na adres Komisji:
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
ul. Jagiellońska 6/6a
31-010 Kraków

Tak wypełniony i wydrukowany wniosek można też zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisji: poczta@ktg.pttk.pl.

Honorowy PTG
Dyplom/Medal KTG ZG PTTK dla organizacji
Dyplom/Medal KTG ZG PTTK dla osoby
Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTKKomisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.