Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Przodownicy TG

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej
w kadrze programowej naszego Towarzystwa stanowią jedną z liczniejszych grup. Zgodnie z brzmieniem "Regulaminu przodownika turystyki górskiej PTTK" zadaniem Przodownika TG jest "(...) popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór(..)".

W 75-letniej historii Górskiej Odznaki Turystycznej, najpierw był "Przewodnik do GOT", potem (już okresie powojennym) "Przodownik GOT" by, z czasem ustalić się na stosowanej "regulaminowo" dziś nazwie "Przodownik Turystyki Górskiej PTTK". Osoby zainteresowane historią odsyłamy do jednego z rozdziałów "Vademecum PTG" W. T. Kacperskiego i Zb. Kreska - "Krótka historia Przewodnika do GOT - Przodownika TG".

Przez cały ten okres nie uległ zmianie sens działania Przodowników TG - popularyzacja wiedzy o górach i o Górskiej Odznace Turystycznej PTTK. Nawet dziś, gdy w skutek uregulowań prawnych, zakres i możliwości działania przodowników uległy ograniczeniu Przodownicy TG popularyzują, uczą, i weryfikują działając społecznie. Społecznie - ten właśnie przymiotnik odróżnia Przodownika TG, od Przewodnika Turystycznego którego działalność związana jest z zarobkowaniem poprzez świadczenie usług turystycznych.

Regulaminy
zainteresowani znajdą na tej stronie regulaminy:

Regulamin Przodownika TG

Regulamin Honorowego PTG

Przydatnym dla zrozumienia czym, lub może lepiej, na czym polega praca Przodownika TG, może być dziś już nieco archaicznie brzmiąca, ale dość wyczerpująco opisująca zadania Przodownika TG:

Instrukcja pracy Przodownika Turystyki Górskiej

napisana w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, w nieco innych realiach, ale zdaniem Komisji aktualna i poszerzająca wiedzę o istocie pracy i zadaniach dla licznego (choć dziś nieco topniejącego) grona najbardziej doświadczonych turystów górskich.

Egzaminy
Dla kandydatów i Przodowników chcących rozszerzyć swoje uprawnienia, przydatne będą adresy i informacje kontaktowe o Regionalnych Komisjach Egzaminacyjnych.

Regionalne Komisje Egzaminacyjne

To właśnie do komisji egzaminacyjnych zwracać się można z pytaniami dotyczącymi terminów i miejsc przeprowadzania egzaminów, oraz wszelkich innych pytań dotyczących egzaminowania.

Publikacją która w formie zwartej zawiera wiele przydatnych informacji dla zainteresowanych, może być też "Vademecum Przodownika TG".

Formularze
Dla osób zdecydowanych na przystąpienie do egzaminu, publikujemy "Wniosek o mianowanie" formularz w formacie *.pdf

Wniosek o mianowanie.pdf

Formularz można:
1. Wypełnić w komputerze (część dotyczącą kandydata), następnie wydrukować i złożyć w odpowiedniej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Wydrukować i wypełnić ręcznie (pismem drukowanym) i złożyć w odpowiedniej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie, tzn. dwie strony na jednej kartce, z dwóch stron kartki.

Uwaga! Formularza wypełnionego w pdf nie można zapisać na swoim komputerze, lub np. na pendrivie. Można natomiast zapisać czysty (niewypełniony) formularz, a po wypełnieniu wydrukować.

W razie kłopotu z otwarciem formularza proszę o kontakt Komisją - poczta@ktg.pttk.pl

Natomiast dla Komisji Egzaminacyjnych publikujemy również w formacie *.pdf formularz "Protokół Komisji Egzaminacyjnej".

Protokół Komisji Egzaminacyjnej.pdf

Zloty przodownickie
Istotnym elementem, zarówno szkoleniowym jak i integracyjnym dla braci przodownickiej, są organizowane pod egidą KTG ZG PTTK, przez Oddziały, Oddziałowe KTG, czasem Kluby, częstokroć we współpracy z Delegaturami KTG ZG - Zloty Przodowników Turystyki Górskiej. W długiej tradycji "zlotowej" wykształciły się dwa zloty w roku: Ogólnopolski Zlot PTG, organizowany z reguły na terenach Karpat czasem Gór Swiętokrzyskich i Zlot Sudeckich PTG.
Wymiana doświadczeń, poglądów i wspólna wędrówka przygotowanymi przez organizatorów trasami, są dla wielu z grona Przodowników "żelaznym" punktem w wyjazdach górskich. Bywały lata kryzysowe, gdy z braku chętnych organizatorzy byli zmuszeni odwoływać imprezę, ale ostatnie kilka lat świadczy o tym że słabszy okres mamy w tym względzie za sobą.
Podczas Zlotów odbywają się egzaminy przodownickie, można się o wiele rzeczy "dopytać" bardziej doświadczonych kolegów. Dlatego zachęcamy do brania udziału w Zlotach również kandydatów na Przodowników TG - jest to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i zdania egzaminu w górskim, miłym wszystkim górołazom otoczeniu.
Na naszych stronach można znaleźć relacje z ostatnich Zlotów w dziale "Relacje wspomnienia" i informacje organizacyjne dotyczące zlotów następnych.
W 2011 roku planowany jest wyjątkowo jeden, wspólny Zlot - Sudecki, który będzie już Pięćdziesiątym Sudeckim Zlotem PTG. Dlatego Delegatura Sudecka wystąpiła z pomysłem, aby tą "okrągłą" cyfrę zaznaczyć jednym Zlotem PTG.Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.