Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

TRW GOT

Weryfikacja pamiątkowej odznaki KTG ZG PTTK „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK przypomina Terenowym Referatom Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, że odznaka „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018” ma charakter pamiątkowy i zgodnie z punktem 4 regulaminu uzyskuje ją każdy po zweryfikowaniu zdobytego stopnia lub normy „Za wytrwałość” do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:

więcej

Wzór sprawozdania dla TRW GOT

W dniu 24.06.2017 r. KTG ZG PTTK wprowadziła wzór arkusza weryfikacyjnego GOT dla Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK (uchwała nr 58/XIX/2017). W związku z powyższym prosimy wszystkie TRW GOT o przesyłania sprawozdań rocznych zgodnie z przyjętym wzorem.

więcej

Kiedy, komu i jakie sprawozdania powinien przesyłać TRW GOT?

Każdy TRW GOT powinien przesłać do KTG ZG PTTK sprawozdanie ze swoje rocznej działalności do końca lutego kolejnego roku.

więcej

Informacja dla TRW GOT dotycząca zmian w regulaminie GOT

Od 1 stycznia 2016 roku w regulaminie GOT wprowadzona została zmiana dotycząca upoważnienia Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK do weryfikowania norm do odznak „Za wytrwałość”, z wyjątkiem norm ostatnich, które będzie nadal weryfikować Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie i równocześnie przyznawać odznakę.

więcej

Jak założyć Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT?

TRW GOT powołuje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek (pisemny) zainteresowanego oddziału PTTK lub też oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej albo koła/klubu PTTK, przy którym TRW ma działać.

więcej

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.