Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Konkurs wydawnictw o górach 100. Rocznica odzyskania niepodległości Kalendarz
KTG ZG PTTK
Aktualności, ogłoszenia Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Wyniki GOT

Wyniki akcji GOT PTTK w 2008 roku

Ocena akcji GOT PTTK za rok 2008 nie jest łatwa, bowiem nie wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT przesłały dane w terminie, co z oczywistych względów zakłóca cykl sprawozdawczości.

więcej

Wyniki akcji GOT PTTK w 2007 roku

więcej

Wyniki akcji GOT PTTK w 2006 roku

Zestawienia zweryfikowanych w roku 2006 odznak i norm "Za wytrwałość". Dodatkowa tabela o nazwie "Dodatkowy wykaz..." sporządzona została, aby dosłane w chwili zamykania roku sprawozdawczego odznaki mogły zostać włączone do statystyk. Na końcu umieszczamy porównanie wyników w latach 2005 i 2006 oraz podsumowanie zdobytych odznak od roku 1935. W tym ostatnim zestawieniu uwagę zwraca zbliżająca się cyfra półtoramilionowego zdybywcy GOT, która to liczba zostanie niewątpliwie osiągnięta w roku bieżącym. KTG zamierza w związku z tym, w sposób wiarygodny ustalić osobę która owym zdobywcą będzie. Zostały już rozesłane do TRW GOT odpowiednie pisma z prośbą o przesłanie do KTG nieco bardziej niż zwykle, dokładnych zestawień. W czwartym kwartale 2007 roku zostanie wyłoniony zdobywca jubileuszowego GOT, a rezultat podamy na tych stronach oraz w Gazecie Górskiej.

więcej

następne
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.