Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Uwagi

Książka uwag turystów o stanie znakowania szlaków górskich

Powszechnie utrzymuje się że w roku 1887 został wyznakowany pierwszy w polskich górach szlak turystyczny; prowadził z Jaszczurówki przez Polanę Waksmundzką do Roztoki w Tatrach. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a potem Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, udostępniło turystom setki kilometrów szlaków: wytyczało je, oznakowało, nawet budowało. Niektóre z czasem zlikwidowano, szereg innych powstało. Mimo dostępu do coraz dokładniejszych map i nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, znak turystyczny o trzech paskach wciąż prowadzi turystę z plecakiem i nadal jest gwarantem bezpiecznego dotarcia do celu - na szczyt, na przełęcz, do schroniska lub w doliny.

PTTK co roku odnawia część znaków turystycznych, okazuje się bowiem - mimo zaplanowanego cyklu konserwacji oznakowania - że zmienne warunki atmosferyczne, a niekiedy ludzka ręka, mają swój udział w niszczeniu znaków turystycznych i drogowskazów na szlakach górskich. Intencją naszą jest bieżąca kontrola stanu szlaków i uzyskanie jak najszybszej informacji o zniszczeniach lub nieczytelnie oznakowanych odcinkach szlaków.

Zwracam się do Państwa z prośbą o odnotowywanie w tym miejscu (podobnie jak w książkach znajdujących się we wszystkich schroniskach górskich PTTK) uwag na temat stanu szlaków i ich oznakowania. Proszę o możliwie precyzyjne określanie rodzaju zniszczeń i wskazanie odcinka szlaku, z podaniem jego koloru, na którym zauważyliście Państwo usterki.

Dziękuję za pomoc i współdziałanie, które będzie służyć nam wszystkim, wędrującym przez góry.

Jerzy W. Gajewski
przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK

uwagi o szlakach
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.