Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Komisja

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Komisja Turystyki Górskiej jest komisją stałą ZG PTTK, i w myśl regulaminu KTG ZG, "(...)organem fachowym w sprawach związanych z turystyką górską i turystycznym zagospodarowaniem gór(...)" dla Zarządu Głównego Towarzystwa.
Komisja kontynuuje tradycje wynikające z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, założonego w 1873 roku.

Komisja działając na podstawie zatwierdzonego przez ZG PTTK Regulaminu KTG ZG liczy 9 osób, siedzibą KTG ZG jest Kraków, a mówiąc ściślej Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, który również obsługuje i wspiera KTG ZG w sprawach biurowo-administracyjnych. W ramach KTG ZG działają podkomisje stałe: Podkomisja Klubów Górskich i Podkomisja ds. Programowych oraz Delegatury: Sudecka, Zachodniokarpacka i Wschodniokarpacka.

Do zadań KTG ZG należy w pierwszym rzędzie realizacja zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego i KNAG, jak również wiele innych wynikających z Regulaminu KTG ZG i bieżących potrzeb Towarzystwa - pełną listę zadań zawiera Regulamin do którego link publikujemy poniżej.

Regulamin KTG ZG PTTK

Skład KTG ZG PTTK

Składy Podkomisji i Delegatur KTG ZG

Komisja organizuje i nadzoruje zdobywanie przez turystów najpopularniejszej odznaki turystycznej - Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, poprzez sieć Terenowych Referatów Weryfikacyjnych (TRW) GOT, powołuje i nadzoruje pracę Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych d/s Przodowników Turystyki Górskiej, mianuje Przodowników Turystyki Górskiej i Honorowych Przodowników Turystyki Górskiej.

KTG ZG PTTK realizując swoje zadania za pośrednictwem i we współpracy z COTG PTTK w Krakowie, nadzoruje merytorycznie COTG PTTK, zatwierdza plany pracy i coroczne sprawozdania COTG PTTK oraz jego agend.

Prowadzi sieć Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej PTTK w polskich górach, realizując zadanie gromadzenia eksponatów i archiwaliów związanych z historią turystyki górskiej oraz ich eksponowania w Ośrodkach i COTG PTTK.

Ośrodki KTG

Wiele zadań które realizuje KTG ZG podczas kadencji jest uwidocznione i opisane w publikowanych sprawozdaniach Komisji za poszczególne lata i przed Krajową Naradą Aktywu Górskiego (obecnie Krajową Konferencją Aktywu Turystyki Górskiej) - na koniec kadencji. Uchwały z ostatnich KKATG/KNAG (2014 Mokszeszó, 2010 Szyndzielnia, 2005 Zakopane) oraz sprawozdania KTG ZG również publikujemy poniżej.

Uchwała KKATG 2014

Sprawozdanie KTG ZG za lata 2010/2014

Uchwała KNAG 2010

Sprawozdanie KTG ZG za lata 2005/2009

Uchwała KNAG 2005

Publikujemy też, składy KTG ZG w minionych kadencjach, chcąc aby nazwiska naszych poprzedników, czytelnicy tej strony również mogli odnaleźć. Ponieważ zestawienie oparliśmy na publikowanych w roczniku KTG ZG - "Wierchy" - sprawozdaniach Komisji, dotarliśmy tylko do roku 1965, wcześniej sprawozdań nie publikowano.

Historyczne składy KTG ZG PTTK

Kalendarz KTG ZG PTTKKomisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.