Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Konkurs

Apel do turystów górskich wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zwraca się z prośbą do wszystkich turystów górskich wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki, aby wstąpili wówczas do księgarń i odnotowali ze stron redakcyjnych albumów, przewodników, atlasów, map, literatury oraz innych wydawnictw o tematyce górskiej, adresy e-mail lub stron www i nazwy wydawców, którzy dany rodzaj wydawnictwa opublikowali. Prośba ta dotyczy też tego rodzaju wydawnictw zagranicznych spotkanych również w różnych miejscach na terenie Polski.

Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK Kolega Jerzy W. Gajewski przewodniczył już pięciokrokrotnie Jury Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Targi w Krakowie Sp. z o.o. i Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński z Krakowa. Konkurs ten od 2016 roku jest przeprowadzany w ramach odbywających się w Krakowie Międzynarodowych Targów Książki.

Począwszy od drugiego, Konkursy miały już w pełni charakter międzynarodowy. Brali w nich udział wydawcy z Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Kanady, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch i Wielkiej Brytanii, którzy każdorazowo zgłaszali do Konkursu ponad 100 publikacji (posiadających numer ISBN). Aby trafić do kolejnych zagranicznych wydawców tematyki związanej z górami, a także wysłać im zaproszenia do udziału w Konkursie potrzebne są ich nazwy, adresy e-mail lub stron www, o które prosimy na początku niniejszego pisma.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z regulaminem Konkursu, wszystkie nadesłane wydawnictwa po jego zakończeniu zostają bezpłatnie przekazane do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie i służą wszystkim turystom górskim wybierającym się na wycieczki w różne rejony gór świata. Podczas dotychczasowych pięciu Konkursów zbiory Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK powiększyły się o około 600 publikacji.

Odnotowane podczas wycieczek rodzaje wydawnictw i ww. adresy wydawców uprzejmie prosimy przesłać drogą elektroniczną do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie – poczta@cotg.pttk.pl oraz do Wydawnictwa „Karpaty” Andrzej Łączyński w Krakowie – wydawnictwo.karpaty@gmail.com.

Przewodniczący Podkomisji
Programowej KTG ZG PTTK
Andrzej Łączyński
Przewodniczący Podkomisji
Klubów Górskich KTG ZG PTTK
Jacek Nowicki
Przewodniczący
KTG ZG PTTK
Jerzy W. Gajewski


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.