Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Konkurs

6. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, Kraków 2021

W ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Pol-ska) w 2021 roku został ogłoszony 6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2017 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2017 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2017 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl.

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.

W 5. Konkursie w 2020 roku brało udział 31 wydawców z siedmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 114 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2021 roku (włącznie).

Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Polska, z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.


ORGANIZATORZY- Regulamin Konkursu
- Formularz zgłoszenia do konkursu


RODO. Dane adresowe Państwa Firmy pochodzą z uczestnictwa w dotychczasowych Międzynarodowych Konkursach „Najlepsze wydawnictwa o górach” odbywających się corocznie w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie albo z informacji pochodzącej z Państwa publikacji czy strony internetowej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Konkursu przy organizacji wszystkich jego etapów i nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli Państwa Firma będzie chciała zrezygnować z otrzymywania korespondencji w sprawie tego Konkursu lub poprawić dane swojej Firmy, w każdej chwili może przekazać taką decyzję na adres jego Organizatorów. Administratorami danych są Organizatorzy Konkursu: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” - Andrzej Łączyński, 30-043 Kraków ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwo.karpaty@gmail.com; Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.