Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2019 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Egzaminy PTG

Egzamin PTG w Gdańsku - 27.03.2020

Komisja Egzaminacyjna d.s. Przodowników Turystyki Górskiej przy Pomorskiej Komisji Turystyki Górskiej PTTK w Gdańsku zaprasza na egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia, które odbędą się 27.03.2020 r. (piątek) o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72 (Krowia Brama).

Przypominamy o wymaganiach dla kandydatów na PTG:
- wiek: min. 18 lat
- wykształcenie: min. średnie
- staż w PTTK: min. 2 lata
- mała złota GOT
- opinia macierzystego koła/klubu turystycznego PTTK (na wniosku)

Kandydaci na przodowników wypełniają wniosek o mianowanie dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK oraz dołączają doń zdjęcie legitymacyjne.

Przodownicy rozszerzający się wypełniają wniosek o rozszerzenie (ten sam formularz), opinia klubu nie jest konieczna.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, Ogarna 72, 80-826 Gdańsk lub zostawić bezpośrednio w Oddziale na Ogarnej - w terminie do 25.03.2020 r. (Alternatywnie możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wniosku i zdjęcia bezpośrednio na egzamin, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z sekretarzem komisji: Krzysztof Nowak k.knovak@gmail.com (do 25.03.2020 r.).

Wymogi egzaminacyjne, zestawy przykładowych pytań, zasady, regulaminy itp. znajdują się na stronie Pomorskiej KTG.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Jacek Sołtys


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.