Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2019 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Archiwum

SYMPOZJUM WSCHODNIOKARPACKIE KTG ZG PTTK Kraków 1 grudnia 2018 r.

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zaprasza 1 grudnia 2018 roku na doroczne SYMPOZJUM GÓRSKIE KTG ZG PTTK, które odbędzie się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, na ul. Jagiellońskiej 6. Początek sympozjum o godz. 10.00, zakończenie około godz. 14:15.

Sympozjum górskie KTG ZG PTTK jest przygotowane w formule zapoczątkowanej w 2015 roku. W Sympozjum foto-prelekcje nawiązują do HISTORII DZIAŁALNOŚCI NASZEGO TOWARZYSTWA oraz TERENÓW GÓRSKICH I OBIEKTÓW W GÓRACH NA LISTACH ŚWIATOWYCH UNESCO (Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO lub Lista Rezerwatów Biosfery UNESCO). W bieżącym roku foto-prelekcje są związane z obchodzoną 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018) i mają tematykę wschodniokarpacką, gdyż tereny te znalazły się po I Wojnie Światowej w granicach Polski.

Każdy uczestnik Sympozjum przy podpisaniu listy obecności otrzymuje los z numerem, a podczas przerwy w Sympozjum odbędzie się LOSOWANIE BEZPŁATNYCH PRZEWODNIKÓW, ALBUMÓW I MAP z terenów górskich. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w dniu Sympozjum prowadzić będzie sprzedaż wydawnictw o tematyce górskiej.


Program Sympozjum Wschodniokarpackiego KTG ZG PTTK

10.00 – 10.15 – otwarcie Sympozjum przez Przewodniczącego KTG ZG PTTK Jerzego W. Gajewskiego (15 minut)

10.15 – 10.20 – zapowiedź foto-prelekcji związanej z walkami podczas I wojny światowej o odzyskanie niepodległości przez Polskę – Jacek Płonczyński

10.20 – 11.00 – „Walki II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej na terenach Karpat Wschodnich o odzyskanie niepodległości przez Polskę” – Stefan Rzonca (40 minut)

11.00 – 11.05 – zapowiedź foto-prelekcji związanej z historią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacek Płonczyński

11.05 – 11.45 – „Zorganizowana turystyka polska w Karpatach Wschodnich do 1939 roku” – Jerzy Kapłon (40 minut)

11.45 – 12.10 – przerwa połączona z losowaniem wśród uczestników Sympozjum bezpłatnych wydawnictw związanych z górami – Andrzej Łączyński i Jacek Płonczyński (25 minut)

12.10 – 12.15 – zapowiedź foto-prelekcji z cyklu „Tereny górskie i obiekty w górach na Listach Światowych UNESCO” – Jacek Płonczyński

12.15 – 12.55 – „Czarnohora – teren, przyroda i turystyka – Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO” – Stanisław Sieradzki (40 minut)

12.55 – 13.00 – zapowiedź foto-prelekcji z cyklu „Tereny górskie i obiekty w górach na Listach Światowych UNESCO” – Jacek Płonczyński)

13.00 – 13.40 – „Gorgany – teren, przyroda i turystyka – Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO” – Dariusz Dyląg (40 minut)

13.40 – 13.45 – zapowiedź foto-prelekcji o terenach wschodniokarpackich – Andrzej Łączyński (5 minut)

13.45 – 14.05 – Od Starostyny do Pikuja (Bieszczady Wschodnie) – Jacek Płonczyński (20 minut)

14.05 – 14.15 – zakończenie Sympozjum i zapowiedź kolejnego na 2019 r. – Jerzy W. Gajewski i Jacek Płonczyński (10 minut)

Serdecznie zapraszamy!

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK


Sympozjum Wschodniokarpackie 2018 – prelegenci (układ alfabetyczny)

DARIUSZ DYLĄG – dr, historyk turystyki i alpinizmu (gorganolog – obronił rozprawę doktorską pn. Turystyka i krajoznawstwo w Gorganach w latach 1841-1944 w Katedrze Humanistycznych Podstaw Turystyki krakowskiej AWF), geograf-sozolog (praca magisterska nt. projektu Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego), przewodnik karpacki (tatrzański, beskidzki) i terenowy na woj. małopolskie, pilot wycieczek (do krajów karpackich, a w szczególności do Rumunii), znakarz (m.in. znakował szlaki turystyczne na ukraińskim Zakarpaciu), przodownik GOT PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry), instruktor przewodnictwa PTTK, instruktor krajoznawstwa regionu PTTK, zdobywca GOT „Za wytrwałość”, taternik i alpinista (na koncie ma liczne vie ferrate, alpejskie czterotysięczniki i pierwsze znane przejście lodospadu Dolinki Spadowej wprost), działacz turystyczny i na polu ochrony środowiska przyrodniczego oraz kulturowego. W latach 1984-1988 prezes SKKT-PTTK przy LO w Myślenicach, w latach 1993-1995 przewodniczący Komisji Młodzieżowej ZO PTTK w Myślenicach, w latach 1994-2002 członek Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Tadeusza Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, w latach 1995-2004 członek Zarządu Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich w Krakowie. W latach 1995-2000 członek, a od 1998 roku wiceprzewodniczący Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Oddziale PTTK w Myślenicach, w latach 1998-2002 przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Myślenicach, a następnie przewodniczący TRW GOT PTTK w Dobczycach. W latach 1991-1994 dyżurował społecznie w schronisku PTTK na Kudłaczach w budowie, dyżurował i oprowadzał po pierwotnym Babiogórskim Ośrodku Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach oraz skansenie na Markowych Rówienkach, jak również po muzeum zamkowym PTTK w Dobczycach. Organizator i autor wystaw fotografii górskiej, archiwaliów, lekcji muzealnych, turniejów wiedzy o górach dla młodzieży szkół średnich (w 2018 r. 19. edycja i Powiatowych Rajdów Szkolnych Kół Krajoznawczych (10 edycji), współorganizator spotkań z historią w Sanoku, Myślenicach i Skawinie, rekonstrukcji historycznych i konferencji naukowych z czasów Wielkiej Wojny (3 edycje). Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych (ponad 120), m.in. przewodników: po Beskidzie Myślenickim (1. i 2. wydanie jako autor, 3. jako współautor), Orlej Perci (4 wydania) i Gorganach (2 wydania). Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych oraz edukacyjnych, jak również międzynarodowych konferencjach naukowych jako prelegent; ostatnio, m.in.: „Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim” (współpr. transgr. Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-13); „Geo-Karpaty – utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego” (współpr. transgr. Polska – Białoruś – Ukraina 2007-13); „III Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii wojskowości” w ramach IX spotkania entuzjastów historii, gier wojennych i rekonstrukcji historycznych pn. „Pola chwały” (Niepołomice 2014); „100-lecie Rzeczypospolitej Rafajłowskiej” (3 części, współpr. z Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” w Myślenicach 2014-2015); „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017” na Ukrainie (współpr. z Senatem RP i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”); „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. J. Piłsudskiego” (współpr. z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie 2017-18); „100-lecie wydarzeń pod Rarańczą w Sygiecie Marmaroskim w Rumunii” (współpr. z Ambasadą RP w Bukareszcie 2018); „Z historii karpackiej turystyki na obszarze dawnych województw lwowskiego i stanisławowskiego” (współpr. z Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 2018). Autor i współautor operatów udostępniania turystycznego oraz ochrony zasobów kulturowych dla Gorczańskiego i Magurskiego Parku Narodowego. Autor i współautor projektów tematycznych szlaków dydaktycznych, m.in. „Ścieżki przyrodniczo-kulturowej Olchowiec”.

JERZY KAPŁON – inżynier-mechanik, przewodnik beskidzki i międzynarodowy UIMLA, pilot wycieczek i strażnik ochrony przyrody, instruktor krajoznawstwa regionu. Działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, obecnie piastuje funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Członek Zarządu Głównego PTTK XV kadencji, skarbnik ZG PTTK w XVI, XVII, XVIII i XIX kadencji. Jest autorem licznych publikacji związanych z historią turystyki górskiej, zwłaszcza dotyczących Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i schronisk górskich, a także turystyki polskiej na Kresach Wschodnich. Jest współtwórcą Ośrodka Dokumentacji Historii Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Bieszczadzkiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w Ustrzykach Górnych. Jest także animatorem, współinicjatorem oraz współrealizatorem przedsięwzięć związanych z ruchem turystycznym (m.in. wystawa dotycząca historii turystyki polskiej na Kresach Wschodnich, zorganizowanej ze Wspólnotą Polską, wsparcie organizacji turystycznych na Ukrainie w tworzeniu sieci szlaków turystycznych w Bieszczadach, Gorganach i Czarnohorze oraz w Gruzji na Kaukazie).

JACEK PŁONCZYŃSKI – geolog-kartograf, autor map geologicznych okolic Krakowa (rejonu Krzeszowic, Ojcowskiego Parku Narodowego i Puszczy Niepołomickiej) i innych obszarów Polski. Przewodnik tatrzański, członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider” (UIMLA), Instruktor Przewodnictwa PTTK, prezes Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Zastępca przewodniczącego Podkomisji Klubów Górskich oraz zastępca przewodniczącego Podkomisji Programowej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Autor i wydawca przewodnika wysokogórskiego „Perciami Alp Julijskich” (2003) i „ALPY Julijskie. Słowenia – Włochy” (2012), współredaktor czasopisma przewodników tatrzańskich „Maćkowa Perć”. Pasjonat gór i pod-różowania – liczne wyprawy w różne grupy górskie w Europie i Azji. Autor wystaw fotograficznych o tematyce górskiej oraz prelegent – od wielu lat prowadzi w Krakowie cykle foto-prelekcji o górach i podróżach.

STEFAN K. RZONCA – ur. 1946 r. Doktor prawa. Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie w stanie spoczynku oraz emerytowany nauczyciel akademicki. Członek PTTK od 1961 r. Przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej PTTK (również honorowy) i przodownik narciarski PTTK. W latach 1967-1971 przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. W latach 80-tych XX w. członek Podkomisji Zagospodarowania Terenu KTG ZG PTTK. Aktualnie zastępca przewodniczącego Podkomisji Programowej KTG ZG PTTK, jak również wiceprezes Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Gorskiej PTTK i czlonek honorowy w.w Klubu . Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK.

STANISŁAW SIERADZKI – geolog, zawodowo zajmujący się poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Pracuje w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. Społecznie pełni funkcję Prezesa Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz funkcję Przewodniczącego Delegatury Wschodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, przewodnik beskidzki i terenowy, pilot wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Polski, Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, kierownik kursów przewodnickich, członek Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich, wieloletni kierownik, a później komandor Ogólnopolskich Bieszczadzkich Rajdów Narciarskich. Organizator rajdów górskich w Karpaty Wschodnie. Największą jego pasją są wyprawy górskie w najodleglejsze zakątki świata – zdobywał szczyty w Alpach, Karpatach, Himalajach, Andach, Kaukazie, Apeninach, Pirenejach, Kordylierach, na Bałkanach, w Górach Skandynawskich, w Górach Betyckich, w Górach Atlasu, a nawet na Grenlandii i Nowej Zelandii.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.