Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

TRW GOT

Weryfikacja pamiątkowej odznaki KTG ZG PTTK „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK przypomina Terenowym Referatom Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, że odznaka „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018” ma charakter pamiątkowy i zgodnie z punktem 4 regulaminu uzyskuje ją każdy po zweryfikowaniu zdobytego stopnia lub normy „Za wytrwałość” do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:

4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Odznaka „100. rocznica…” nie wymaga dodatkowej weryfikacji i każdy zdobywca GOT PTTK w podanym okresie uzyskuje prawo do jej nabycia. Prosimy pamiętać o umieszczeniu w książeczce GOT PTTK, w pobliżu pieczątki weryfikującej zdobyty stopień lub normę „Za wytrwałość” GOT PTTK, naklejki odznaki pamiątkowej „100. rocznica…”, które Wasz TRW GOT PTTK otrzymał od Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Apelujemy do Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK o zwrócenie się do macierzystych Oddziałów PTTK z prośbą aby zamówiły u dystrybutora odznak Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, tel. 12 422 28 40 wew. 10, e-mail: poczta@cotg.pttk.pl), proporcjonalnej ilości tych odznak w stosunku do weryfikowanych odznak GOT PTTK w Waszym Referacie.

Jeśli Wasz Oddział PTTK nie zamówił do sprzedaży odznak „100. rocznica…”, to prosimy o poinformowanie zdobywców, że mogą je zamówić przesyłając zamówienie, z zeskanowaną pieczątką weryfikacyjną uzyskanego stopnia GOT PTTK, na adres: poczta@cotg.pttk.pl, skąd otrzymają potwierdzenie z podaniem warunków nabycia odznaki, która zostanie dostarczona do nich przesyłką pocztową.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.