Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Konkurs wydawnictw o górach 100. Rocznica odzyskania niepodległości Kalendarz
KTG ZG PTTK
Aktualności, ogłoszenia Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Sympozjum

„Babiogórskie” Sympozjum KTG ZG PTTK Kraków 2 grudnia 2017 r.

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zaprasza na doroczne SYMPOZJUM GÓRSKIE KTG ZG PTTK, które odbędzie się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, na ul. Jagiellońskiej 6. Początek sympozjum o godz. 10.00, zakończenie około godz. 14.00.

Sympozjum górskie KTG ZG PTTK jest przygotowane w nowej formule zapoczątkowanej w 2015 roku. Zawsze pierwsze foto-prelekcje nawiązują do HISTORII DZIAŁALNOŚCI NASZEGO TOWARZYSTWA. W drugiej części tematem Sympozjum są TERENY GÓRSKIE I OBIEKTY W GÓRACH NA LISTACH ŚWIATOWYCH UNESCO (Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz Lista Rezerwatów Biosfery UNESCO). W bieżącym roku foto-prelekcje będą miały tematykę babiogórską w związku z ogłoszeniem przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK roku 2017 ROKIEM BABIEJ GÓRY – KRÓLOWEJ BESKIDÓW.

Każdy uczestnik Sympozjum przy podpisaniu listy obecności otrzyma los z numerem, a podczas przerwy w Sympozjum odbędzie się LOSOWANIE BEZPŁATNYCH PRZEWODNIKÓW, ALBUMÓW I MAP z terenów górskich m.in. związanych z jego tematyką. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w dniu Sympozjum będzie prowadził sprzedaż wydawnictw o tematyce górskiej.

Program "Babiogórskiego" Sympozjum KTG ZG PTTK

10.00 – 10.15 – otwarcie Sympozjum przez Przewodniczącego KTG ZG PTTK Jerzego W. Gajewskiego (15 minut)

10.15 – 10.20 – zapowiedź pierwszej foto-prelekcji związanej z historią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacek Płonczyński (5 minut)

10.20 – 11.00 – „Historia turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry” – Jerzy Kapłon (40 minut)

11.00 – 11.05 – zapowiedź drugiej foto-prelekcji związanej z historią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacek Płonczyński (5 minut)

11.05 – 11.35 – „Setna rocznica śmierci Hugo Zapałowicza – Jego działalność w Towarzystwem Tatrzańskim i w rejonie Babiej Góry” - Janusz Zdebski (30 minut)

11.35 – 12.00 – przerwa połączona z losowaniem wśród uczestników Sympozjum bezpłatnych wydawnictw związanych z górami – Andrzej Łączyński i Jacek Płonczyński

12.00 – 12.05 – zapowiedź trzeciej foto-prelekcji związanej z historią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacek Płonczyński (5 minut)

12.05 – 12.55 – „Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach” – pierwszy Ośrodek Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK, który powstał w polskich górach w 1966 roku:
- „Historia powstania Ośrodka” – Zbigniew Kresek (25 minut),
- „Ekspozycja w Ośrodku” – kustosz Robert Wosiek (25 minut)

12.55 – 13.00 – zapowiedź foto-prelekcji z cyklu „Tereny górskie i obiekty w górach na Listach Światowych UNESCO” – Jacek Płonczyński (5 minut)

13.00 – 13.50 – „Przyroda Babiogórskiego Parku Narodowego –Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO na Babiej Górze” – Tomasz Pasierbek, Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego (50 minut)

13.50 – 14.00 – zakończenie Sympozjum i zapowiedź kolejnego na 2018 r. – Jerzy W. Gajewski i Jacek Płonczyński (10 minut)

Serdecznie zapraszamy!

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Sympozjum "Babiogórskie" 2017 – prelegenci (układ alfabetyczny)

JERZY KAPŁON – inżynier-mechanik, przewodnik beskidzki i międzynarodowy UIMLA, pilot wycieczek i strażnik ochrony przyrody, instruktor krajoznawstwa regionu. Działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, obecnie piastuje funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Członek Zarządu Głównego PTTK XV kadencji, skarbnik ZG PTTK w XVI, XVII i XVIII kadencji. Jest autorem licznych publikacji związanych z historią turystyki górskiej, zwłaszcza dotyczących Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i schronisk górskich, a także turystyki polskiej na Kresach Wschodnich. Jest współtwórcą Ośrodka Dokumentacji Historii Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Bieszczadzkiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w Ustrzykach Górnych. Jest także animatorem, współinicjatorem oraz współrealizatorem przedsięwzięć związanych z ruchem turystycznym (m.in. wystawa dotycząca historii turystyki polskiej na Kresach Wschodnich, zorganizowanej ze Wspólnotą Polską, wsparcie organizacji turystycznych na Ukrainie w tworzeniu sieci szlaków turystycznych w Bieszczadach, Gorganach i Czarnohorze oraz w Gruzji na Kaukazie).

ZBIGNIEW KRESEK, magister praw. Długoletni działacz, pracownik i członek władz PTTK. Honorowy Członek PTTK. W latach: 1990-2009 członek Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, 1968-1972 członek Podkomisji Historii Turystyki Górskiej i Muzealnictwa KTG ZG PTTK, 1996-2003 dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 1996-2010 redaktor naczelny „Gazety Górskiej”. Honorowy przodownik turystyki górskiej PTTK, przewodnik beskidzki I klasy, Zasłużony Przewodnik PTTK. Publicysta, autor przewodników oraz monografii.

Dr TOMASZ PASIERBEK - absolwent wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności Biologia w Ochronie Środowiska. Doktorat uzyskał w Zakładzie Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zainteresowania biologiczne od zawsze ukierunkowywał w stronę biologii środowiskowej, a zwłaszcza ekologii lasów górskich. Zamiłowanie do poznawania tajników przyrody umiejętnie łączy z pasją turystyczną, przemierzając liczne szlaki w polskich górach. Od wielu lat związany z Babiogórskim Parkiem Narodowym, od kwietnia 2016 roku jest dyrektorem Parku. Specjalista w obszarze ochrony przyrody, posiada bogate doświadczenia w dziedzinie edukacji zdobyte podczas pracy naukowo-dydaktycznej. Uczestniczył w realizacji licznych projektów badawczych oraz edukacyjnych. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki. Prywatnie miłośnik bluesa, jazzu i dobrej literatury oraz zapalony motocyklista.

ROBERT WOSIEK – od 2000 r. kustosz Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach. Przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej, znakarz szlaków turystycznych. Zajmuje się badaniem historii turystyki górskiej, w tym odszukiwaniem i inwentaryzacją grobów ludzi gór na cmentarzach w Małopolsce. W 1999 roku zainicjował w Studenckim Kole Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie coroczną akcję porządkowania przed Dniem Wszystkich Świętych wybranych, opuszczonych grobów ludzi gór na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (akcja ta organizowana jest do dzisiaj). W 2002 r., w ramach społecznej pracy w Babiogórskim Ośrodku Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach zainicjował opiekę nad grobem rodziny dr Hugona Zapałowicza (żony Józefy z Maryańskich i ich jedynego syna Józefa) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (trwa do dzisiaj). W latach 2005-2006 przeprowadził gruntowną renowację i rozszerzenie ekspozycji muzealnej w pierwotnej siedzibie Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach. Tamże, w 2011 r. współtworzył obecny kształt ekspozycji muzealnej w nowej siedzibie Ośrodka, w budynku dawnej "goprówki". Dokumentuje odchodzące obiekty i zmiany w krajobrazie regionu górskiego. Miłośnik gór, sportu, historii, wojskowości, kolejnictwa i książek.

JANUSZ ZDEBSKI, prof. dr hab., psycholog, pracownik naukowy i wykładowca na wyższych uczelniach. Przez trzy kadencje był rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przodownik turystyki górskiej PTTK. W 1970 roku uzyskał uprawnienia przewodnika tatrzańskiego. Długoletni działacz turystyczny. Wybrany do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w 1972 roku, w której pełnił funkcję sekretarza, a w latach 1974 do 1985 wiceprzewodniczącego. W 1993 roku został wiceprezesem Zarządu Głównego PTTK. W latach 1997 do 2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego PTTK. Honorowy Członek PTTK. Przewodniczący Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Autor wielu opracowań naukowych i krajoznawczych, w tym prekursorskiego przewodnika biograficznego „Stary Cmentarz w Zakopanem” oraz jako współautor z Maciejem Pinkwartem podobnego wydawnictwa „Nowy Cmentarz w Zakopanem”.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.