Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 100. Rocznica odzyskania niepodległości Aktualności, ogłoszenia Archiwum Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
110-lecie Orlej Perci Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Dekalog turysty górskiego Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Konkurs

Apel do turystów górskich wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zwraca się z prośbą do wszystkich turystów górskich wyjeżdżających na zagraniczne wycieczki, aby wstąpili wówczas do księgarń i odnotowali ze stron redakcyjnych albumów, przewodników, atlasów, map oraz innych wydawnictw o tematyce górskiej, adresy e-mail wydawców, którzy je opublikowali.

Kolega Jerzy Gajewski przewodniczył Jury Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Targi w Krakowie Sp. z o.o. i Wydawnictwo „Karpaty” z Krakowa, a którego pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku w ramach 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Druga edycja Konkursu będzie miała charakter międzynarodowy, a do tego potrzebne są adresy e-mail, o które prosimy w niniejszym piśmie, aby wysłać na nie zaproszenia do udziału w Konkursie. Już w 2016 roku w Konkursie brały udział wydawnictwa z Bułgarii, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z regulaminem tego Konkursu, wszystkie nadesłane wydawnictwa po jego zakończeniu przekazane zostają bezpłatnie do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie i mogą służyć wszystkim turystom górskim wybierającym się na wycieczki w różne rejony gór świata.

Odnotowane podczas wycieczek adresy e-mail uprzejmie prosimy przesłać drogą elektroniczną do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK – poczta@cotg.pttk.pl lub do Wydawnictwa „Karpaty” w Krakowie – krakow@wydawnictwokarpaty.pl.

Przewodniczący Podkomisji
Klubów Górskich KTG ZG PTTK
Jacek Nowicki
Przewodniczący
KTG ZG PTTK
Jerzy W. Gajewski


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.