Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

TRW GOT

Kiedy, komu i jakie sprawozdania powinien przesyłać TRW GOT?

Każdy TRW GOT powinien przesłać do KTG ZG PTTK sprawozdanie ze swoje rocznej działalności do końca lutego kolejnego roku.

Sprawozdania TRW GOT należy przesyłać w formie elektronicznej lub też w formie papierowej na adres Komisji. Dane kontaktowe do Komisji znajdują się na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Prosimy nie przesyłać sprawozdań na prywatne adresy członków Komisji.

Sprawozdanie TRW GOT powinno zawierać co najmniej liczbę zweryfikowanych odznak GOT w podziale na poszczególne stopnie odznaki. Dodatkowo sprawozdanie może zawierać informacje takie jak np. skład TRW, terminy i miejsce spotkań.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.