Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

TRW GOT

Informacja dla TRW GOT dotycząca zmian w regulaminie GOT

Od 1 stycznia 2016 roku w regulaminie GOT wprowadzona została zmiana dotycząca upoważnienia Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK do weryfikowania norm do odznak „Za wytrwałość”, z wyjątkiem norm ostatnich, które będzie nadal weryfikować Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie i równocześnie przyznawać odznakę.

Ponadto uprasza się, aby TRW przyznające normę „Za wytrwałość” podawały informacje o numerze przyznawanej normy.

Przykładowy wzór pieczątki:

TRW GOT przy Oddziale PTTK w XYZ
Przyznano Górską Odznakę Turystyczną
w stopniu IV norma „Za wytrwałość”
nr wer. 67/2016 miejsce i data Kraków, 12.12.2016 r.
Podpis osoby weryfikującej: Jan Kowalski PTG nr XYZ

Kursywą dodano wpisy odręczne.

Uwagi:
1. Pieczątka może być niespersonalizowana. Wtedy nad nią przystawiamy podłużną pieczęć TRW.
2. Pod dokonaną weryfikacją Przodownik przystawia swoją pieczątkę osobistą i podpisuje się.


W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. kategorii GOT PTTK dla najmłodszych turystów „W góry” zwracamy uwagę na zapisy §8 ust. 1 i §11 ust.1 regulaminu GOT PTTK, który także obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Stanowią one, iż w jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

Mając to na uwadze zwracamy uwagę, że w roku 2016 odznakę „W góry” można zdobywać, a terenowe referaty weryfikacyjne będą przyznawać tylko odznakę w stopniu brązowym.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.