Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Regulamin GOT

Informacja dla osób zdobywających GÓRSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTTK

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wprowadziła poprawki i uzupełnienia do regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany wynikają z wniosków zgłaszanych podczas Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego PTTK w Mokrzeszowie w 2014 roku oraz opinii nadsyłanych przez turystów.

Intencją autorów znowelizowanego regulaminu nie było wprowadzanie zmian w dotychczasowym sposobie zdobywania odznaki, toteż znakomita część zapisów nie różni się od wersji, która obowiązywała do 31.12.2015 roku.

Zmiany dotyczą:

1/ ustanowienia dla najmłodszych turystów (w wieku 5-7 lat) Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK „W góry”;

2) przywrócenia możliwości zdobywania GOT PTTK „Za wytrwałość” również po zdobyciu małego złotego stopnia odznaki, tj. bez konieczności zdobywania stopni dużych;

3) upoważnienia Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK do weryfikowania norm do odznak „Za wytrwałość”, z wyjątkiem norm ostatnich, które będzie nadal weryfikować Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie i równocześnie przyznawać odznakę;

4) ograniczenia do 50 (dla zdobywających GOT PTTK „W góry” do 15) ilości punktów zaliczanych do GOT PTTK, które można uzyskać podczas jednego dnia;

5) możliwości zdobywania punktów do GOT PTTK w pasmach Sudetów i Karpat w krajach sąsiadujących z Polską do wysokości nie przekraczającej 50% normy koniecznej do uzyskania stopnia popularnego podobnie jak dla małych stopni;

6) możliwości zaliczenia nadwyżki zdobytych punktów przy zdobywaniu stopni popularnego, małego brązowego i małego srebrnego do 50% normy potrzebnej do zdobycia kolejnego małego stopnia GOT PTTK;

7) uproszczenia warunków zdobywania GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu dużym tak, aby po powtórnym spełnieniu warunków uzyskania odznaki „Za wytrwałość” w stopniu małym, turysta miał weryfikowaną odznakę „Za wytrwałość” w stopniu dużym;

8) potwierdzeń terenowych w książeczce GOT PTTK; w przypadku braku możliwości ich uzyskania można je zastąpić wydrukami fotografii z datą lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras uzyskane dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne;

Ponadto dokonano drobnej korekty punktów wyjściowych, pośrednich i końcowych w Sudetach, co wiąże się z planowaniem wycieczek podejmowanych przy okazji zdobywaniu dużych stopni GOT PTTK. Zmieniono też redakcję tekstu, tak aby uzyskać lepszą czytelność regulaminu.

Przypominamy, że odznaki zdobywa się w kolejności wszystkich stopni podanej w regulaminie. Przy GOT PTTK „W góry”: brązowy, srebrny i złoty. Dla innych rodzajów GOT PTTK: popularny, małe brązowy, srebrny i złoty oraz duże brązowy, srebrny i złoty.

Jednocześnie zwracamy się do turystów górskich, szczególnie do wędrujących z osobami małoletnimi, z prośbą o zwrócenie uwagi na zapisy zawarte w §5 pkt 1-3 regulaminu GOT PTTK. Trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i kondycji turystów z uwzględnieniem długości dziennych odcinków, trudności szlaków, różnic poziomów do pokonania i wysokości nad poziom morza. Należy zrezygnować z przejścia trasy jeśli warunki pogodowe (np. burza, opady, wiatr, mgła uniemożliwiająca orientację w terenie, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura) lub terenowe (np. trudności techniczne, ekspozycja, śnieg, lód, zagrożenie lawinami śnieżnymi lub kamiennymi) na to nie pozwalają. Zdarza się, że turyści lub opiekunowie małoletnich, podejmują wędrówki w niekorzystnych warunkach, co może skończyć się nawet tragedią, a w najlepszym razie interwencją Tatrzańskiego lub Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego na wycieczce ważne jest posiadanie telefonu komórkowego, aby w razie potrzeby zawiadomić TOPR lub GOPR o potrzebie udzielenia pomocy. W książeczkach GOT PTTK drukowanych od 2016 roku będą zamieszczane adresy górskich służb ratowniczych, telefony alarmowe i ratunkowe oraz informacje o aplikacjach, które mogą ułatwić ratującym szybką lokalizację turystów potrzebujących pomocy.

Komisja Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.