Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Dokumenty KTG ZG PTTK

Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2010 - 2013

1. Uchwała nr 1/XVIII/2010 z dn. 10.04.2010 (prot nr 1)
w sprawie wyróżnienia tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej kol. kol.: ks. Jana Goryla (Żywiec), Kazimierza Paprota (Nowa Dęba), Henryka Kardysia (Mielec) i Krystyna Chudobę (Wrocław).

2. Uchwała nr 2/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zwróci się do oddziałów PTTK znakujących w górach o obowiązku przedłużania legitymacji znakarskich przez delegatury na wniosek oddziału PTTK po sprawdzeniu opłaty członkowskiej PTTK.
W przypadku oddziałów PTTK z terenów Delegatury Wschodniokarpackiej legitymacje do weryfikacji należy przesyłać na ręce kol. Kaczora, którego Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK powołała na stanowisko p.o. przewodniczącego Delegatury Wschodniokarpackiej.

3. Uchwała nr 3/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)
dotycząca składu osobowego Podkomisji Klubów Górskich PTTK: Jacek Nowicki (Warszawa) – przewodniczący, Jacek Gołębiowski (War-szawa), Jacek Płonczyński (Kraków) i Adam Półrolczyk (Wrocław).

4. Uchwała nr 4/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)
dotycząca wyróżnień działaczy turystycznych zgłoszonych przez oddziały PTTK, oddziałowe komisje turystyki górskiej PTTK i kluby górskie PTTK.
Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK przyznano kol. kol.: Krzysztofowi Głażewskiemu (Warszawa), Zbigniewowi Jan-toniowi (Żory), Henrykowi Kardysiowi (Mielec), Stanisławowi Kowalewskiemu (Opole), Henrykowi Neumanowi (Opole), Kazimierzowi Paprotowi (Nowa Dęba), Janowi Antoniemu Paszkiewiczowi (Chełm), Zbigniewowi Rolińskiemu (Łódź), Andrzejowi Rygulskiemu (Łaziska Górne), Tadeuszowi Sławińskiemu (Chełm), Tadeuszowi Suskiemu (Chełm), Hubertowi Schmidtowi (Łódź), Józefowi Wirkusowi (Bydgoszcz) i Elżbiecie Zagłoba-Zygler (Prudnik).- Medalem KTG wyróżniono kol. kol.: Ewę Polańską (Warszawa) i Jacka Nowickiego (Warszawa).- Dyplomem KTG wyróżniono kol. Wojciecha Łozowickiego (Warszawa).

5. Uchwała nr 5/XVIII/2010 z dn. 26.06.2010 (prot. nr 2)
członkowie KTG ZG PTTK przyznali jednogłośnie odznakę znakarza szlaków górskich kol. Jackowi Rutkowskiemu, profesorowi Uniwersytetu J.W.Goethego we Frankfurcie/M., byłemu działaczowi Oddziału Krakowskiego PTTK, znakarzowi szlaków, inicjatorowi i projektantowi schronu (z czasem rozbudowanego) na Hali Krupowej.

6. Uchwała nr 6/XVIII/2010 z dn. 9.10.2010 (prot. nr 3)
nadała tytuł HPTG następującym kol. kol.: Sławomir Hanc (Chorzów), Marek Pisiewicz (Nowy Sącz), Kazimierz Suski (Chełm), Jan Antoni Paszkiewicz (Chełm), Tadeusz Sławiński (Chełm), Hubert Schmidt (Łódź), Zbigniew Roliński (Łódź), Kazimierz Paprot (Nowa Dębna), Wiesław Wiącek (Lublin), Marian Wirski (Chorzów Batory).

7. Uchwała nr 7/XVIII/2010 z dn. 5.12.2010 (prot. nr 4)
KTG ZG PTTK podjęła uchwałę o wyróżnieniu tytułem i odznaką Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Franciszka Adamczyka (Ustrzyki Górne) i Ryszarda Majki (Krosno).

8. Uchwała nr 8/XVIII/2011 z dn. 12.02.2011 (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK wyróżnia kol. kol. Antoniego Litwina (Olszyna), Marię Drozd (Krosno), Bogdana Stępkowskiego (Lubań), Mariana Machoczka (Rybnik), Ryszarda Krupę (Siemianowice), Jerzego Chmiela (Głuchołazy) i Henryka Kardysia (Mielec) godnością Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

9. Uchwała nr 9/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
o powołaniu komitetu redakcyjnego „Wierchów” w składzie: Janusz Sondel – przewodniczący, Stefan W. Aleksandrowicz, Jerzy W. Gajewski, Stanisław Godziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Joanna Pociask-Karteczka, Zdzisław J. Ryn, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski i Bogdan Zemanek oraz upoważniło przewodniczącego KTG do zaproszenia do składu komitetu p. Jacka Purchlę, a następnie oficjalnego powołania komitetu w nowym składzie na lata 2011-13.

10. Uchwała nr 10/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK zatwierdza Ramowy Regulamin Podkomisji i Delegatur Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK i przekazuje do stosowania.

11. Uchwała nr 11/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK wprowadza zmianę zapisu §14 w Regulaminie Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystycz-no-Krajoznawczego, który otrzymuje brzmienie:
„1. KTG realizuje swoje zadania bezpośrednio, albo poprzez powołane delegatury, podkomisje lub zespoły działające na podstawie od-rębnych regulaminów uchwalanych przez KTG.
2. KTG tworzy Delegatury: Sudecką, Zachodniokapacką i Wschodniokarpacką, które z upoważnienia Komisji organizują i koordynują działalność górska na swoim terenie działania.
3. Przewodniczący delegatur, podkomisji oraz zespołów, jeżeli nie są członkami KTG, biorą udział w zebraniach Komisji wyłącznie z głosem doradczym.”
i upoważnia się przewodniczącego KTG ZG PTTK do skierowania uchwały do Zarządu Głównego PTTK z prośbą o podjęcie stosownej uchwa-ły, zatwierdzającej zaproponowane zmiany w regulaminie Komisji.

12. Uchwała nr 12/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK powołuje Podkomisję Programową KTG ZG PTTK i upoważnia przewodniczącego KTG do powołania w jej skład na kadencję 2011-13 kol. kol. Zbigniewa Kreska, Bartłomieja Ranowicza, Edwarda Wieczorka i Janusza Zdebskiego.

13. Uchwała nr 13/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK postanawia pozostawić wzór Medalu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK bez zmian i zaleca wykonanie kolejnej partii Medalu w uzgodnieniu z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK.

14. Uchwała nr 14/XVIII/2011 z dn.18.06.2011 (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK zatwierdza odznakę – miniaturę Komisji Turystyki Górskiej (otok czerwony) jako odznakę przysługującą osobom fizycznym, które zostały wyróżnione Medalem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Odznaka będzie wydawana odpłatnie przez COTG PTTK wyłącznie osobom wyróżnionym.

15. Uchwała nr 15/XVIII/2011 z dn. 3.09.2011 (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wstrzymuje decyzję o likwidacji w roku 2011 r. szlaku granicznego (niebieskiego) przez Delegaturę Wschodniokarpacką do chwili wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z tą decyzją oraz zalecenia:
- KTG ZG PTTK akceptuje likwidację przez Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu następujących szlaków na terenie Beskidu Żywieckiego:
1. Szlak koloru czarnego: Hala Kamińskiego – Moczarki – Głuchaczki – Korbielów – Przełęcz Glinne.
2. Szlak koloru żółtego: Trzy Kopce – Krawców Wierch.
3. Szlak koloru czarnego: Krzyżowa – Przełęcz Przysłony
4. Szlak koloru niebieskiego: Zwardoń – Magura – Jaworzyna – Rycerka Górna.
- Delegatury KTG ZG PTTK wystąpią do oddziałów PTTK działających na ich terenie z pismem o składanie stałej informacji o zmianach przebiegu szlaków do delegatury i do COTG PTTK.

16. Uchwała nr 16/XVIII/2011 z dn. 3.09.2011 (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- Dyplomem KTG ZG PTTK: kol. kol. Andrzeja Mateusiaka (Jelenia Góra), Krzysztofa Tęczę (Jelenia Góra), Andrzeja Grzybowicza (Jenia Góra) i Zofię Sikorę (Wałbrzych);
- Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Andrzeja Jędrosza (Dąbrowa Górnicza), Krystiana Grajczaka (Gniezno), Waldemara Gońkę (Kraków);
- Medalem KTG ZG PTTK: Jerzego Chmiela (Głuchołazy), Alinę Dąbrowską (Kraków), Mariana Garusa (Kraków), Bogdana Jakubowskiego (Kraków), Stanisława Junaka (Wałbrzych), Wojciecha Moszyńskiego (??), Jacka Pielicha (Wałbrzych), Tadeusza Plintę (Kraków), Stefana K. Rzoncę (Kraków) i Jana Wypartowicza (Kraków).

17. Uchwała nr 17/XVIII/2011 z dn. 15.10.2011 (prot. nr 8)
KTG ZG PTTK jednogłośnie przyjęła Regulamin Podkomisji Klubów Górskich KTG ZG PTTK, z uwagi jednak na nieobecność niektórych członków KTG ZG PTTK jakiekolwiek uwagi mogą być jeszcze rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Upoważniono kol. Nowickiego o przesłanie regulaminu z naniesionymi poprawkami w celu podłączenia do protokołu jako Załącznik nr 1.

18. Uchwała nr 18/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Jerzego Zarębskiego (Wrocław), Władysława Biskupa (Kłodzko), Stanisława Kiliana (Wadowice), Dionizego Szczygielskiego (Andrychów);
- Medalem KTG ZG PTTK: Karola Klimę (Kraków) i Edwarda Zajmę (Kraków).

19. Uchwała nr 19/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)
Na wniosek kol. Gajewskiego Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK postanawia dokooptować dr Jacka Potockiego do składu Komitetu Re-dakcyjnego „Wierchy” na lata 2011-2014.

20 Uchwała nr 20/XVIII/2011 z dn. 4.12.2011 (prot. nr 9)
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK akceptuje Regulamin wyróżnienia „Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK” i wprowadza odznakę „Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK”. Jej wzorem jest obowiązująca odznaka znakarza szlaków górskich PTTK wg projektu Wojciecha T. Kacperskiego z otokiem w kolorze czerwonym.

21.Uchwała nr 21/XVIII/2012 z dn. 24.03.2012 (prot. nr 10)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Alicję Binder (Kalisz), Stanisława Burdę (Bielsko-Biała), Barbarę Damaszko (Zabrze), Anielę Gałeczka (Mikołów), Czesława Gwizdałę (Bielsko-Biała), Marka Kobyłko (Kalisz), Józefa Kwiczalę (Gliwice), Kazimierza Micorka (Kielce), Pawła Migacza (Ząbkowice Śląskie), Wernera Emila Parotha (Mikołów), Andrzeja Rutkę (Zabrze), Alojzego Sobczaka (Mikołów), Czesława Sojkę (Siemianowice Śląskie), Gabriela Srokę (Mikołów);
- Medalem KTG ZG PTTK: kol. kol. Józefa Bindę (Bielsko-Biała) i Eugeniusza Halo (Kraków).

22. Uchwała Nr 22/XVIII/2012 z dn. 18.05.2012 (prot. nr 11)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol. Wojciecha Hofmana (Warszawa) i Andrzeja Piecucha (Gorlice).

23. Uchwała Nr 23/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: kol. kol.: Stanisława Biskupa (Gdańsk??), Janusza Czuryłowskiego (Lublin), Mieczysława Maciejczyka (Lublin), Henryka Pacieja (Opole), Janusza Smolkę (Radom), Wiesława Wiącka (Nałęczów) i Eugeniusza Gnacika (Bytom) - leg. nr 1029.

24. Uchwała Nr 24/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol.: Władysława Biskupa (Kłodzko), Małgorzatę Ryszardę Borsukowskę-Stefaniczek (Nowy Sącz), Jacka Andrzeja Dobosza (Nowy Sącz), Oktawiana Augusta Dudę (Nowy Sącz), Tadeusza Koconia (Bielsko-Biała), Andrzeja Kucię (Bielsko-Biała), Zbigniewa Oliwę (Kłodzko), Jacka Ślusarza (Rzeszów), Zdzisława Zemanka (Bielsko-Biała), Andrzeja Zemburę (Nowy Sącz). Numery wystawionych legitymacji: Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz) - leg 1, Władysław Biskup (Kłodzko) - leg 2, Jacek Andrzej Dobosz (Nowy Sącz) - leg 3, Oktawian August Duda (Nowy Sącz) - leg 4, Tadeusz Kocoń (Bielsko-Biała) - leg 5, Andrzej Kucia (Bielsko-Biała) - leg 6, Zbigniew Oliwa (Kłodzko) - leg 7, Jacek Ślusarz (Rzeszów) - leg 8, Zdzisław Zemanek (Bielsko-Biała) - leg 9, Andrzej Zembura (Nowy Sącz) - leg 10.

25. Uchwała Nr 25/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- Dyplomem KG ZG PTTK: kol. Elżbietę Łobacz-Bącal (Żary) za zasługi położone w propagowaniu turystyki górskiej wśród młodzieży.

25a. Uchwała Nr 25A/XVIII/2012 z dn. 22.09.2012 (prot. nr 12)
KTG ZG PTTK wyróżniła:
- Medelem KG ZG PTTK: Klub Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Grań" (Bytom) i Gabrielę Gnacik (Bytom) - leg. nr 257.

26. Uchwała KTG ZG PTTK Nr 26/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13) następującej treści:
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2012 r. uzupełnia paragraf 16 Regulaminu KTG ZG o punkt 5, o następującym brzmieniu:
Zgodnie z art. 23 pkt 2 Statutu PTTK, Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, może podejmować uchwały w formie elektronicznej, w następujący sposób:
1. w treści uchwały zawarta będzie forma podejmowania uchwały.
2. głosowanie odbywa się za pomocą wysłania przez członków KTG ZG PTTK wiadomości e-mail, zawierającej treść uchwały, oraz poniżej treści uchwały zdania: „głosuję za”, lub „głosuję przeciw”, lub „wstrzymuję się od głosu” – na adres poczta@ktg.pttk.pl.
3. uchwały w formie elektronicznej podejmowane będą w następujących sprawach:
a. organizacji pracy KTG ZG PTTK w tym składów Delegatur i Podkomisji KTG ZG PTTK
b. mianowania HPTG i innych wyróżnień KTG ZG PTTK
c. sprawach znakarskich i dotyczących szlaków
d. zatwierdzenia składów osobowych Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych, Terenowych Referatów Weryfikacyjnych oraz Kolegium redakcyjnego „Wierchów”
Dotychczasowe punkty paragrafu 16 Regulaminu KTG ZG PTTK, zmieniają numerację: pkt. 5. na pkt. 6., a pkt. 6. na pkt. 7.
Pozostałe punkty Regulaminu KTG ZG PTTK pozostają w niezmienionej treści.

27. Uchwała Nr 27/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Franciszka Adamczyka (Ustrzyki Dolne), Krystyna Chudobę (Wrocław), Romana Frodymę (Jasło), Stanisława Grochocińskiego (Ząbkowice Śląskie), Józefa Kaczora (Jasło), Ireneusza Krauzego (Sanok), Mieczysława Krauzego (Sanok), Andrzeja Łączyńskiego (Kraków), Ryszarda Majkę (Krosno), Czesława Piszczerowicza (Kamienna Góra) i Józefa Talika (Żywiec). Numery wystawionych legitymacji: Franciszek Adamczyk (Ustrzyki Dolne) - leg. 10, Krystyn Chudoba (Wrocław) - leg. 11, Roman Frodyma (Jasło) - leg. 12, Stanisław Grochociński (Ząbkowice Śl.) - leg. 13, Józef Kaczor (Jasło) - leg. 14, Ireneusz Krauze (Sanok)- leg. 15, Mieczysław Krauze (Sanok) - leg. 16, Andrzej Łączyński (Kraków) - leg. 17, Ryszard Majka (Krosno) - leg. 18, Czesław Piszczerowicz (Kamienna Góra) - leg. 19, Józef Talik (Żywiec) - leg. 20.

28. Uchwała Nr 28/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. Jana Ziembę.

29. Uchwała Nr 29/XVIII/2012 z dn. 2.12.2012 (prot. nr 13)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK kol. kol. Ryszarda Bącala (Żary) i Henryka Krotofila (Rybnik). Ryszard Bącal – nr medalu 261, Henryk Krotofil – nr medalu 262.

30. Uchwała Nr 30/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)
KTG ZG PTTK przyjmuje Regulamin nadawania Dyplomu Komisji Górskiej ZG PTTK (zał. nr 1) do stosowania.

31. Uchwała Nr 31/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)
KTG ZG PTTK przyjmuje Regulamin nadawania medalu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (zał. nr 2) do stosowania.

32. Uchwała Nr 32/XVIII/ 2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr 14)
KTG ZG PTTK przyjmuje ramowy Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Oddziału PTTK (zał. nr 3) i zaleca do stosowania przez oddziałowe KTG PTTK w Polsce.

33. Uchwała Nr 33/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Barbarę Damaszko (Zabrze) - nr 1017, Andrzeja Rutkę (Zabrze) - nr 1023, Alojzego Pachę (Mikołów) - nr 1041, Jana Łukaszczyka (Mikołów) - nr 1042, Bernarda Turemkę (Zawiercie) - nr 1043, Wawrzyńca Chyłę (Lublin) - nr 1044, Zbigniewa Oliwę (Kłodzko) - nr 1045, Czesława Dominę (Kłodzko) - nr 1046, Andrzeja Dyczaka (Gliwice) - nr 1047, Tadeusza Kochańskiego (Gliwice) - nr 1048, Romualda Romanowskiego (Gliwice) - nr 1049, Andrzeja Drągowskiego (Gliwice) - nr 1050, Mieczysława Winiarskiego (Tarnobrzeg) - nr 1051, Stanisława Wróbla (Siemianowice Śląskie) - nr 1052, Andrzeja Radwańskiego (Sanok) - nr 1053, Mieczysława Krauzego (Sanok) - nr 1054, Wojciecha Wesołkina (Sanok) - nr 1055 i Wiesława Żuraw-skiego (Grudziądz) - nr 1056.

34. Uchwała Nr 34/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Jana Białka (Opole) - nr 264, Gabriela Srokę (Mikołów) - nr 265, Andrzeja Rygul-skiego (Mikołów) - nr 266, Wernera Emila Parocha (Mikołów) - nr 267, Andrzeja Szajewskiego (Warszawa) - nr 268, Annę Żbikowską (Warszawa) - nr 269, Elżbietę Jaworską (Warszawa) - nr 270, Krzysztofa Prajznera (Sanok) - nr 271, Włodzimierza Rybarczyka (Warszawa) - nr 272, Jana Szarana (Warszawa) - nr 273, Macieja Tyca (Warszawa) - nr 274, KTG O/PTTK Grudziądz - nr 275, Reginę Dubilis (Grudziądz) - nr 276, Tomasza Simińskiego-Stanny (Grudziądz) - nr 277 i Bronisława Adamskiego (Opole) - nr 278, Andrzeja Burskiego (Warszawa) - nr 281, Wojciecha Łozowickiego (Warszawa) - nr 282.

35. Uchwała Nr 35/XVIII/ 2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Barbarę Przerwę (Gliwice), Marka Bazylowa (Gliwice), Witolda Brola (Gliwice), Adama Ciesiółkiewicza (Gliwice), Andrzeja Pańczyszyna (Gliwice), Janusza Kusiaka (Sanok), Marka Drwięgę (Sanok), Sabinę Pelc-Szuryn (Sanok), Stanisława Sieradzkiego (Sanok), Tadeusza Nabywańca (Sanok), Tomasza Florczaka (Sanok), Hannę Bednarską-Rybarczyk (War-szawa), Teresę Boszko (Warszawa), Beatę Gillner (Warszawa), Barbarę Głażewską (Warszawa), Halinę Łozowicką (Warszawa) i Krzysztofa Tepera (Wałbrzych).

36. Uchwała Nr 36/XVIII/2013 z dn. 23.02.2013 r. (prot. nr. 14)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich kol. kol. Stanisława Junaka (Wałbrzych) - nr 11 i Andrzeja Matusz-czyka (Kraków) - nr 12.

37. Uchwała Nr 37/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Leszka Zagórskiego (Poznań) – nr 1058, Jerzego Świgonia (Poznań) – nr 1059, Marka Petę (Poznań) – nr 1060.

38. Uchwała Nr 38/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Eleonorę Prussak (Poznań) – nr 279 i Janusza Kaszubskiego (Poznań) – nr 280.

39. Uchwała Nr 39/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Marię Pisulę (Poznań).

40. Uchwała Nr 40/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich kol. Zbigniewa Bilo z Przemyśla, leg. Nr 24.

41. Uchwała Nr 41/XVIII/2013 z dn. 11.05.2013 r. (prot. nr 15)
KTG ZG PTTK zatwierdza przedłożony przez Delegaturę Sudecką projekt rozdziału kompetencji w zakresie znakowania szlaków przez poszczególne Oddziały PTTK znakujące na terenie Sudetów. Szczegółowy podział stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ustalenia zaczną obowiązywać z dniem 1.01.2014 r.

42. Uchwała Nr 42/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)
KTG ZG PTTK ustaliła, że na Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego reprezentantami środowisk górskich PTTK w Polsce ma prawo być jeden przedstawiciel z każdej Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej jeden przedstawiciel każdego Klubu Górskiego PTTK zarejestrowanego w KTG ZG PTTK na dzień 31. 12. 2013 r.

43. Uchwała Nr 43/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)
KTG ZG PTTK zatwierdziła Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

44. Uchwała Nr 44/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Stanisława Witałę (Ruda Śląska) – nr 1061, Krzysztofa Głosa – (Ruda Śląska) – nr 1062, Edmunda Srokę (Ruda Śląska) – nr 1063, Mariana Mroza (Ruda Śląska) – nr 1064, Jacka Bilskiego – (Gliwice) - nr 1065, Andrzeja Chrzeszczyka (Katowice) – nr 1066.

45. Uchwała Nr 45/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Zygmunta Bracławika (Katowice) – nr 283, Romualda Romanowskiego (Gliwice) – nr 284, Tadeusza Kochańskiego (Gliwice) – nr 285 i Stanisława Rehmana (Kraków) – nr 286.

46. Uchwała Nr 46/XVIII/2013 z dn. 12.10.2013 r. (prot. nr 16)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Koło Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach i Koło Przewodników Beskidzkich im. Romana Reinfussa w Krakowie.

47. Uchwała Nr 47/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)
KTG ZG PTTK zatwierdziła (6 głosów za) Regulamin Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej wraz z pozostałymi załącznikami, która odbędzie się w dn. 8-9 marca 2014 r. w Mokrzeszowie.

48. Uchwała Nr 48/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. kol. Emila Rakoczego (Lądek-Zdrój) i Józefa Rogułę (Lądek-Zdrój).

49. Uchwała Nr 49/XVIII/2013 z dn. 8.12.2013 r. (prot. nr 17)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Ryszarda Bącala (nr 285).

50. Uchwała Nr 50/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)
KTG ZG PTTK zatwierdziła (5 głosów za, 2 głosy przeciw i 2 nie głosowało) powołanie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego przy Oddziale Regionalnym PTTK w Szczecinie.

51. Uchwała Nr 51/XVIII/2014 (6 głosów za i 1 głosem wstrzym.) z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)
KTG ZG PTTK zatwierdziła przepisy przejściowe obowiązujące do znowelizowanego Regulaminu GOT PTTK.

52. Uchwała Nr 52/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK następujące osoby: kol. kol. Władysława Głuca (Nowy Sącz) nr 1067, Tadeusza Pałkę (Nowy Sącz) nr 1068, Wiesława Piprka (Nowy Sącz) nr 1069, Lecha Traciłowskiego (Nowy Sącz) nr 1070, Henrykę Annę Bednarczyk (Lublin) nr 1071, Pawła Surdackiego (Lublin) nr 1072, Andrzeja Sadowskiego (Głogów) nr 1073, Romana Błaszkiewicza (Czeladź) nr 1074, Michała Kubiczka (Starachowice) nr 1075, Ryszarda Laskowskiego (Dąbrowa Górnicza) nr 1076, Czesława Zająca (Dąbrowa Górnicza) nr 1077, Włodzimierza Rybarczyka (Warszawa) nr 1078, Tadeusza Mreńcę (Porąbka) nr 1079 .

53. Uchwała Nr 53/XVIII/2014 z dn. 8.12.2014 r. (prot. nr 18)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Adama Ludwińskiego (Warszawa), Teresę Piwońską (Warszawa) i Halinę Mał-gorzatę Tyc (Ciechanów).


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.