Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Podkomisja Programowa

Ośrodki Historii Turystyki Górskiej PTTK

OŚRODKI HISTORII TURYSTYKI GÓRSKIEJ są prowadzone przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego lub przez nią promowane. Mają charakter małych placówek muzealnych gromadzących zbiory związane z historią turystyki górskiej w rejonie ich położenia lub ze znanymi osobami uprawiającymi tę formę turystyki. Prowadzone są przez kustoszy, oddziały PTTK lub gospodarzy schronisk górskich Towarzystwa.

Informacje o ośrodkach można uzyskać na stronie internetowej KTG ZG PTTK www.ktg.pttk.pl, stronie internetowej COTG PTTK www.cotg.pttk.pl oraz na stronach prowadzących ośrodki oddziałów lub schronisk. Zachęcamy Państwa do odwiedzania ośrodków podczas górskich wycieczek po tych terenach.PIECZĄTKI PAMIĄTKOWE

W lipcu 2021 roku, w oparciu o słuszne uwagi Turystów, KTG ZG PTTK wyposażyła wszystkie Ośrodki HTG PTTK w nowe pamiątkowe pieczątki, upamiętniające pobyt w Ośrodku. Pieczątki nawiązują, poza nazwami, do unikalnych szczegółów charakteryzujących lokalizację danego ośrodka. Zapraszamy więc przy okazji wędrowania po naszych pięknych górach do odwiedzania naszych 11-tu Ośrodków Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK i zbierania pieczątek!Poniższe informacje pochodzą z Informatora: Informator dla turystów

1. BESKID ŚLĄSKI: PRZYSŁOP POD BARANIĄ GÓRĄ

Baraniogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „U źródeł Wisły” mieści się w budyneczku obok schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą. Udostępnia zbiory związane historią i dniem dzisiejszym turystyki na terenach Beskidu Śląskiego i Zaolzia.

Ośrodek jest czynny w soboty i niedziele od początku maja do końca października (aktualny wykaz dyżurów kustoszy i przewodników oprowadzających po ośrodku znajdziemy na stronie internetowej ośrodka).

http://barania-gora.cotg.pttk.pl

Kustosz EUGENIUSZ GNACIK


Budynek Baraniogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki

Fragment ekspozycji Baraniogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki


2. BESKID ŻYWIECKI: MARKOWE SZCZAWINY

Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach pod Babią Górą mieści się w budynku „goprówki” w sąsiedztwie schroniska górskiego PTTK im. Hugona Zapałowicza.

Jest to nowoczesny ośrodek, częściowo multimedialny, udostępniony do samodzielnego zwiedzania (klucz można otrzymać w bufecie schroniska). Ekspozycja jest poświęcona historii zagospodarowania turystycznego rejonu Babiej Góry.

http://markoweszczawiny.pttk.pl

Kustosz ROBERT WOSIEK

Budynek Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Robert Wosiek

Fragment ekspozycji Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Robert Wosiek


Natomiast mało kto wie, że oprócz znanych – Babiogórskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach i skansenu budownictwa orawskiego w Zubrzycy Górnej, w Zawoi na Markowych Rówienkach (powyżej siedziby Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego) znajduje się prowadzony przez Oddział Ziemi Babiogórskiej PTTK w Suchej Beskidzkiej mały skansen budownictwa ludowego z okolic Zawoi im. Józefa Żaka.

W jednym z jego zabudowań „Chałupie Kudzi” (nazwisko dawnego właściciela) znajduje się Ośrodek Historii Turystyki Górskiej PTTK. Eksponowane są tu dokumenty związane z przewodnictwem, którym trudnili się mieszkańcy okolic Zawoi w dawnych czasach. Planowana jest zmiana ekspozycji i po-święcenie jej Urszuli Janickiej-Krzywdzie, mocno związanej z tym terenem etnografce, folklorystce i dziennikarce.

„Chałupa Kudzi”, fot. Jacek T. Nowicki

Fragment ekspozycji Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki


3. TATRY ZACHODNIE: DOLINA CHOCHOŁOWSKA

Papieski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Polanie Chochołowskiej mieści się w schronisku PTTK, którego Gospodarze sprawują opiekę nad ośrodkiem.

Jest to salka z wystawą poświęconą osobie Papieża św. Jana Pawła II, który 23 czerwca 1983 roku odwiedził Dolinę Chochołowską i położone w niej schronisko, w którym spotkał się z Lechem Wałęsą.

Informacje o możliwości zwiedzania można uzyskać w recepcji schroniska.

http://www.chocholowska.zakopane.pl

Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej, fot. Jacek Płonczyński

Fragment ekspozycji Papieskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki


4. TATRY ZACHODNIE: DOLINA KOŚCIELISKA

Pyszniański Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „Izba Lori” na Hali Ornak mieści się w schronisku PTTK, którego Gospodarze sprawują opiekę nad ośrodkiem. Zbiory znajdują się pod opieką Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Jest to salka z wystawą poświęconą historii nieistniejącego już schroniska na Hali Pyszniańskiej i ludziom z nim związanym. Informacje o zwiedzaniu i klucz można uzyskać w bufecie schroniska.

http://www.schronisko-ornak.pl

Schronisko PTTK na Hali Ornak, fot. Andrzej Łączyński

Fragment ekspozycji w „Izbie Lorii”, fot. Jacek T. Nowicki


5. GORCE: TURBACZ

Gorczański Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Turbaczu mieści się w schronisku PTTK. Poświęcony jest historii turystyki gorczańskiej, historii karpackich schronisk, Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu i wybitnym ludziom związanym z Gorcami: Władysławowi Orkanowi i ks. Józefowi Tischnerowi. Zbiory znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu na pierwszym piętrze schroniska i udostępniane są przez kustosza lub w formie „samoobsługowej”.

http://turbacz.net

Kustosz TADEUSZ KOCHAŃSKI

Schronisko PTTK na Turbaczu, fot. ze zbiorów spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu

Fragment ekspozycji Gorczańskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. ze zbiorów spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu


6. PIENINY: SZCZAWNICA

Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej w Szczawnicy znajduje się obok schroniska PTTK „Orlica” w Szczawnicy Niżnej, w pobliżu tzw. „drogi pienińskiej” wiodącej wzdłuż prze-łomu Dunajca.

Ośrodek zapoznaje z dziejami turystyki pienińskiej i regionu pienińsko-spiskiego, historią flisactwa na Dunajcu i Pienińskiego Parku Narodowego.

Udostępniany jest przez kustosza lub osobę pełniącą dyżur, a także „samoobsługowo”. Klucz wydawany jest w bufecie schroniska w godzinach jego pracy, za okazaniem dowodu osobistego.

http://www.orlica.com

http://www.pttkszczawnica.pl/ktg

Kustosz RYSZARD M. REMISZEWSKI

Budynek Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Tomasz Michałowski

Fragment ekspozycji Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki


7. BESKID SĄDECKI: PRZEHYBA

Sądecki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „Gabinet Sosnowskiego” na Przehybie mieści się obok schroniska PTTK. Opiekę nad ośrodkiem sprawuje Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

Ekspozycja poświęcona jest głównie pamiątkom po znanym krajoznawcy prof. Kazimierzu Ignacym Sosnowskim oraz historii działalności na tym terenie Oddziału PTTK „Beskid”.

Informacje dotyczące zwiedzania można uzyskać w recepcji schroniska lub w Oddziale PTTK „Beskid”.

http://www.przehyba.pl

Kustosz ADAM SOBCZYK

Budynek Sądeckiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. ze zbiorów spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu

Fragment ekspozycji Sądeckiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. ze zbiorów spółki PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu


8. BESKID SĄDECKI: JAWORZYNA KRYNICKA

Jaworzyński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej mieści się w budynku poniżej schroniska PTTK. Ekspozycja ośrodka prezentuje sylwetki pionierów turystyki w Beskidzie Sądeckim, dokumenty i ciekawostki związane z historią i rozwojem turystyki na tym terenie, a także fauną i florą Karpat.

Opiekę nad ośrodkiem sprawuje Oddział PTTK w Krynicy Zdroju. Udostępniany jest przez kustosza lub osobę pełniącą dyżur w okresie od maja do października we wszystkie soboty i niedziele. „Samoobsługowo” obiekt dostępny jest przez cały rok (klucz wydawany jest w recepcji schroniska, za okazaniem dowodu tożsamości). W zimie indywidualna dostępność ośrodka może być ograniczona z uwagi na warunki atmosferyczne.

http://www.krynica.pttk.pl/?pl_osrodek-kultury-turystyki-gorskiej,34

Kustosz DANUTA REŚKO

Budynek Jaworzyńskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki

Jeden z eksponatów będący darem Warszawskiego Klubu Górskiego PTTK im. prof. Walerego Goetla, fot. ze zbiorów WKG PTTK


9. BIESZCZADY: USTRZYKI GÓRNE

Bieszczadzki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej „Zielony Domek” w Ustrzykach Górnych znajduje się w budynku obok Hotelu Górskiego PTTK.

Ekspozycja poświęcona jest historii zagospodarowania Bieszczadów. W sezonie letnim kustosz prezentuje zainteresowanym turystom filmy o tematyce związanej z Karpatami Wschodnimi (m. in. Huculszczyzną, Bieszczadami i Podkarpaciem). W ośrodku mieści się również sezonowy Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz prowadzona jest sprzedaż wydawnictw, w tym możliwość zakupu książeczek, regulaminów oraz zdobytych odznak GOT PTTK i odznaki „Korona Bieszczadów”. Można go zwiedzać tylko z dyżurnym kustoszem lub osobą pełniącą dyżur w lipcu i sierpniu, w godzinach 17–19. W innych godzinach w tym okresie można zwiedzać ekspozycję po wcześniejszym uzgodnieniu z kustoszem (tel. 501-132-363).

http://muzeum.ustrzykigorne.pttk.pl

Kustosz ADAM KUCHARSKI

„Zielony Domek”, fot. Jacek T. Nowicki

Fragment ekspozycji w Bieszczadzkim Ośrodku Historii Turystyki Górskiej, fot. Jacek T. Nowicki


10. SUDETY: MASYW ŚNIEŻNIKA

Sudecki Ośrodek Historii Turystyki Górskiej jest prowadzony przez Oddział PTTK w Międzygórzu i mieści się przy żółtym szlaku prowadzącym z centrum Międzygórza na Igliczną, w budynku obok „Ogrodu Bajek”. Gromadzi eksponaty poświęcone wybitnym ludziom gór i działaczom PTTK Ziemi Kłodzkiej oraz pamiątki z przeszłości i bogatej działalności Oddziału PTTK. Czynny jest od maja do sierpnia w godz. 11.30 - 15.30. Informacje o możliwości zwiedzania ośrodka można uzyskać w punkcie sprzedaży pamiątek w budynku ośrodka, w kasie „Ogrodu Bajek” (tel. 74 813 51 56) lub kontaktując się z biurem Oddziału PTTK w Międzygórzu.

http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl/?id=7

Kustosz WŁODZIMIERZ GŁAZ

Budynek Sudeckiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. ze zbiorów O. PTTK Międzygórze

Fragment ekspozycji Sudeckiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej, fot. ze zbiorów O. PTTK MiędzygórzeTekst opracował Jacek T. Nowicki na podstawie materiałów kustoszy i opiekunów ośrodków.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.