Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Archiwum

51. Ogólnopolski Zlot Sudeckich PTG PTTK

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witloda Perlicza
Klub Turystyki Górskiej "Łazek"
Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK
zapraszają do udziału w

51 Ogólnopolskim Zlocie Sudeckich PTG PTTK
19-21 października 2012

Zlot odbędzie się w Górach Opawskich;
bazą Zlotu będzie ośrodek „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach (ul. Andersa 39).

Kierownictwo Zlotu:

Cele Zlotu:

Warunki uczestnictwa i obowiązki uczestników:
W Zlocie mogą uczestniczyć przodownicy turystyki górskiej, znakarze górskich szlaków turystycznych, członkowie klubów górskich, a w miarę wolnych miejsc miłośnicy gór i turystyki górskiej.

Program Zlotu:

19.10.2012 (piątek)
do 1100 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników;
1100 – 1600 – wycieczka na Parkową Górę, zwiedzanie Głuchołaz;
1700 – 1730 - obiadokolacja;
1800 – 1900 – prelekcja;
1900 - 2200 – obrady zlotowe, egzaminy;

20.10.2012 (sobota)
730 – 800 – śniadanie;
815 – 1645 – wycieczka autokarowo-piesza do Republiki Czeskiej (szczegółowy program zostanie podany z potwierdzeniem przyjęcia na Zlot);
1700 – 1730 – obiadokolacja;
1800 – 1900 – prelekcja;
1930 – 2300 – watra przodownicka;

21.10.2012 (niedziela)
730 – 800 – śniadanie;
830 – 1000 – obrady zlotowe, podjęcie uchwał; podsumowanie i zakończenie Zlotu;

Zakwaterowanie (w warunkach turystycznych):

Ośrodek Wypoczynkowy "Czerwony Kozioł"
ul. Generała Władysława Andersa 39, 48-340 Głuchołazy
tel.: 77 409 27 85, strona www: czerwonykoziol.pl

Istnieje możliwość zamówienia noclegu wstępnego z 18 na 19 października 2012 w cenie 30 zł (należy zaznaczyć to na Karcie zgłoszenia!!!).

Zgłaszanie uczestników
Zgłoszenia należy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 14 września 2012 roku na adres:

Klub Turystyki Górskiej "ŁAZEK"
Oddział PTTK Wrocław Fabryczna
ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław,


bądź elektronicznie na adres: lazek.wroclaw@op.pl
natomiast wpłaty w wysokości 175 zł należy dokonać w kasie Oddziału, lub na konto bankowe Oddziału w BZ WBK S.A. I/O Wrocław,
89 1090 2398 0000 0006 0800 0479; z dopiskiem: „Zlot sudecki”.
Potwierdzenia przyjęcia na Zlot roześlemy 20 września 2012 roku.

Odpłatność uczestników za udział w Zlocie wynosi 175 zł od osoby i obejmuje:

Podczas Zlotu będzie możliwość zdania egzaminu na rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień przodownickich.

Członkowie PTTK (z ważną legitymacją członkowską!) są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie!

Postanowienia końcowe:

Kontakty:
Komandor Zlotu - kol. Marek Szot tel.: (+48) 693 674 400, e-mail: marekszot@plusnet.pl.

Kwatermistrz Zlotu kol. Wanda Haas - tel.: (+48) 606 741 828, e-mail: wandahaas@op.pl.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna
ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław
tel.: (+48) 71 344 79 80, e-mail: wroclawfabryczna.pttk@neostrada.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w Zlocie
Marek Szot - Komandor Zlotu

Powyższy tekst do pobrania w formacie pdf Acrobat Reader - Regulamin Zlotu

Karta zgłoszenia w formacie *doc (do wypełnienia i wysłania pocztą elektroniczną) - Karta zgłoszenia.

Karta zgłoszenienia w formacie pdf Acrobat Reader - Karta zgłoszenia


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.