Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Archiwum

Zmiany szlaków granicznych i przygranicznych

Od szeregu lat prowadzone są rozmowy przedstawicieli PTTK z przedstawicielami klubów turystycznych naszych południowych sąsiadów - Słowackiego i Czeskiego Klubów Turystów (KST, KCT) na temat uporządkowania znakowania na granicach państwowych. Wynika to z możliwości swobodnego, poza terenami specjalnymi, przechodzenia turystów przez granicę, wynikającego z uczestnictwa Polski, Słowacji i Czech w Układzie z Schengen.

Chodzi zatem o to, aby:

 1. wzdłuż granicy, a dokładniej - wzdłuż granicy, która jest wyłącznie granicą wewnątrz Unii Europejskiej, szlak turystyczny wiódł jedną - polską, słowacką lub czeską ścieżką, a nie dwiema równoległymi, jak dotychczas;
 2. dążyć do tego, aby ścieżką graniczną prowadził jeden kolor szlaku, tj. dotychczasowy polski, czeski lub słowacki;
 3. szlaki prowadzące do granicy, a znajdujące kontynuację po drugiej stronie granicy były oznakowane tym samym kolorem znaków;
 4. eliminować skrzyżowania 3 szlaków znakowanych jednym kolorem;
 5. dopuszczać umieszczanie najwyżej 2 znaków oznaczających jedną ścieżkę, lecz na krótkich odcinkach i eliminować umieszczanie kilku znaków ("choinki") wiodących wspólnie;
 6. utrzymać dotychczasowe oznakowanie szlaków głównych, w tym szlaków międzynarodowych "E", tworzonych pod egidą Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV/ERA)

Powyższy zamysł spotyka się z zastrzeżeniami niektórych oddziałów PTTK lub gmin. Zastrzeżenia te dotyczą głównie:

 1. propozycji likwidacji zdublowanych odcinków granicznych szlaków dalekobieżnych (przykład: propozycja likwidacji szlaku niebieskiego w Beskidzie Niskim od Przeł. Regetowskiej ku wschodowi i pozostawienia na granicy wyłącznie szlaku czerwonego z utrzymaniem jedynie tradycyjnych zejść szlaku niebieskiego do Barwinka, Czeremchy, Jasiela itp.);
 2. likwidacji odcinków innych szlaków o zdublowanym oznakowaniu z uwagi na rzekomy brak umiejętności turystów poruszania się po szlakach znakowanych różnymi, zmiennymi kolorami;
 3. konieczności weryfikacji treści map turystycznych i przewodników.

KTG ZG PTTK stoi na stanowisku, że:

 1. koszty związane z wykonawstwem podwójnego (2 znaki jeden nad drugim) oznakowania są niewspółmiernie wysokie w stosunku do malejących środków finansowych, którymi dysponuje PTTK, zaś przejmowanie spraw znakarskich - nawet w dobrej wierze - przez administrację lokalną lub inne instytucje (fundacje, stowarzyszenia itp.) nie zdaje egzaminu w przypadku konieczności prowadzenia kolejnych prac konserwatorskich i z czasem stwarza swoisty chaos w sieci szlaków;
 2. zmiany kolorów szlaków wprowadzone przez naszych południowych sąsiadów (nawiązujące do znaków polskich, np. zielonego z Cigel'ki w Beskidzie Niskim na grzbiet graniczny do słupka granicznego I/241) powodują, że tworzą się już skrzyżowania 3 szlaków o jednym kolorze (litera "T") co jest niedopuszczalne, a wynika z faktu, iż strona polska (czyli PTTK) utrzymuje dotychczasowe, w praktyce - niepotrzebne szlaki;
 3. w praktyce zmian na mapach w przebiegu głównych (grzbietowych, granicznych) szlaków nie ma - zawsze pozostaje jeden szlak, już istniejący i w terenie, i na mapie, a jego kolor nie ulega zmianie;
 4. konieczne jest natomiast utrzymanie wysokiej jakości znakowania (o czym wspominano na ostatnim zebraniu EWV w Bratysławie) co łączy się z finansowaniem prac znakarskich.

W zaistniałej sytuacji prosimy P.T. Turystów poruszających w rejonie granicy Polski z Republiką Czeską i Słowacją o ostrożność i wyrozumiałość zarazem, bowiem wciąż trwają uzgodnienia między stowarzyszeniami, a prace w terenie są prowadzone stopniowo. Pojawiające się niekiedy opinie o "likwidacji szlaków turystycznych" nie mają uzasadnienia. Likwidowane są natomiast szlaki na wniosek oddziałów PTTK, które uznają, że stan szlaku i niska frekwencja na nim uzasadniają takie działanie (przykładem - szlak czarny z Kolistego Gronia do Korbielowa w Beskidzie Żywieckim).

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.