Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Archiwum

50 Ogólnopolski Zlot Sudeckich PTG i 42 Ogólnopolski Zlot PTG

PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK
Karkonoski Park Narodowy
Zapraszają na:

50 Ogólnopolski Zlot Sudeckich PTG i 42 Ogólnopolski Zlot PTG

Pod Honorowym Patronatem
Burmistrza miasta Szklarska Poręba
Grzegorza Sokolińskiego
Szklarska Poręba 14 - 16 października 2011

Regulamin Zlotu

Organizator:

Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Komisja Turystyki Górskiej i Pieszej

Współorganizatorzy:

Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK, Karkonoski Park Narodowy

Sponsorzy - dofinansowanie

   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
   Prezydent Miasta Jeleniej Góry
   Burmistrz Miasta Szklarskiej Poręby
   Wydawnictwo "AD REM" w Jeleniej Górze
   Wydawnictwo Turystyczne "Plan" w Jeleniej Górze
   Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu
   Energia-Pro S.A. w Jeleniej Górze
   Zakłady Metalowe ŁADZIŃSKI w Jeleniej Górze
   PPHU „Papilio” w Jeleniej Górze

Kierownictwo Zlotu:

Komandor Zlotu - Andrzej Grzybowicz
Wicekomandor Zlotu - Krzysztof Tęcza
Wicekomandor Zlotu - Jacek Pielich
Sekretarz Zlotu - Andrzej Mateusiak

Biuro Zlotu:

PTTK Oddział "Sudety Zachodnie",
ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra,
tel. 75 7525851, te./fax. 75 7523627,
e-mail: pttk@pttk-jg.pl,
a w czasie trwania Zlotu - w Ośrodku "Rzemieślnik" w Szklarskiej Porębie,
ul. Górna 21, tel. 75 7172089

Cele Zlotu:

   szkolenie kadr społecznych PTTK
   możliwość uzyskania oraz rozszerzenia uprawnień terenowych
   prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Szklarska Poręba, Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej
   promocja walorów przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego
   wymiana doświadczeń i integracja środowiska Przodowników TG PTTK.

Termin i miejsce Zlotu:

Zlot odbędzie się w dniach 14-16 października 2011 roku. Inauguracja oraz zakwaterowanie w Ośrodku MSWiA "Rzemieślnik" w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 21.


Pokaż 50 Zlot Sudeckich PTG 2011 na większej mapie

Uczestnictwo w Zlocie

Uczestnikami Zlotu mogą być przodownicy turystyki górskiej, którzy w terminie do 20 września 2011 roku nadeślą pocztą lub emailem kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego dla PTG wynosi 110 zł. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowani pozostali uczestnicy - członkowie PTTK, z wpisowym w wysokości 120 zł.

Zgłoszenie oraz wpisowe (z dopiskiem "Zlot") należy przesłać na adres: Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" 58 500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86, lub e-mailem na adres: pttk@pttk-jg.pl.

Nr konta: BZ WBK S.A. Jelenia Góra 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193

Świadczenia

   znaczek zlotowy,
   noclegi i wyżywienie (zgodnie z programem Zlotu),
   udział w wycieczkach zlotowych,
   opieka przewodnicka na trasach wycieczek,
   materiały krajoznawcze, gadżety zlotowe
   udział w ognisku przy sprzyjającej aurze (aprowizacja we własnym zakresie)
   możliwość uzyskania uprawnień PTG oraz rozszerzenia uprawnień terenowych

Postanowienia końcowe

   rezygnacja z udziału w Zlocie po potwierdzeniu uczestnictwa powoduje przepadek wpisowego na rzecz organizatora,
   uczestnicy Zlotu, którzy w karcie zgłoszeniowej podadzą adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia na Zlot otrzymają pocztą elektroniczną, a pozostali pocztą,
   dodatkowe informacje na temat Zlotu można uzyskać pod numerem telefonu +48 607232284 lub e-mail: angelo1955@wp.pl,
   ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Regulamin Zlotu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie Oddziału http//:www.pttk-jg.pl.

KTG ZG PTTK informuje że w 2011 roku zloty PTG Jubileuszowy 50 Sudecki i 42 Ogólnopolski, nazywany w środowisku "beskidzkim" odbędą się razem, z zachowaniem ciągłości numeracji. A połączenie wynika z chęci podkreślenia Jubileuszu 50 lecia Zlotów Sudeckich oraz "Roku Sudeckiego".

Program Zlotu

14. października 2011 - piątek

12.00 - 18.00 - przyjmowanie uczestników
14.00 - 17.00 - szybka trasa "0" na Wysoki Kamień18.30 - 19.30 - obiadokolacja,
20.00 - oficjalne otwarcie Zlotu
21.00 - obrady plenarne (egzaminy PTG oraz rozszerzenie uprawnień przodownickich)

15. października 2011 - sobota

8.00 - 8.30 - śniadanie
8.45 - wyjście na trasy Zlotu
do 17.30 - powrót z tras
18.00 - 18.30 - obiadokolacja
19.30 - 21.00 - ognisko lub zwiedzanie wystawy znaczków oraz giełda znaczków turystycznych

16. października 2011 - niedziela

8.00 - 8.30 - śniadanie
9.00 -11.00 - giełda znaczków i gadżetów turystycznych
11.30 -12.30 - wyjazd uczestników Zlotu

Trasy wycieczek

Trasa I: Szklarska Poręba Średnia (OW Rzemieślnik) - Grób Karkonosza - Wodospad Szklarki - Żółta Skała - Wysoki Most - Michałowice - Grzybowiec - Jagniątków - Pod Dębem - Przełęcz Ludomira Różyckiego - Zamek Chojnik - Sobieszów.

Trasa II: Szklarska Poręba Średnia (OW Rzemieślnik) - Grób Karkonosza - Wodospad Szklarki - Czeska Ścieżka - Droga pod Reglami - Świerczyna - Olszynka - Przesiecka Góra - Zachełmie - Zamek Chojnik - Sobieszów.

Trasa III: Szklarska Poręba Średnia (OW Rzemieślnik) - Złoty Widok - Dom Vlastimila Hofmana - Muzeum Ziemi - Czerwona Jama - Dziobata - Ośrodek Edukacji Ekologicznej KPN - wjazd wyciągiem na Szrenicę i z powrotem - muzeum Dom Braci Hauptmann - Szklarska Poręba Średnia Rzemieślnik.

Trasa nr 0 - w piątek (szybka trasa na powitanie): Szklarska Poręba Średnia Rzemieślnik - Wysoki Kamień (1058 m n.p.m.) - Zakręt Śmierci - Szklarska Poręba Średnia Rzemieślnik

Do zobaczenia na Zlocie!
Organizatorzy

Regulamin Zlotu w *.pdf

Karta zgłoszenia w formacie *.doc

Karta zgłoszenia w formacie *.pdf


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.