Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Komisja

Uchwała
Krajowej Narady Aktywu Górskiego 2010

podjęta na zakończenie obrad w dniu 21 marca 2010 roku

 

Komisja uchwał i wniosków Krajowej Narady Aktywu Górskiego działała w składzie: Maciej Michalik, Ziemowit Junowicz i Adam Półrolczyk.

Na ręce Komisji wpłynęło łącznie 7 wniosków, z czego jeden został wycofany przez wnioskodawcę. Pozostałe sześć wniosków zostały poddane dyskusji i następnie przegłosowane. Poniżej treść wniosków w kolejności dyskutowania i głosowania.

I.

Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do zwrócenia uwagi na Kluby Górskie PTTK - ich działalność, stan członkowski, organizację Zlotów Klubów Górskich.
Wzmocnić działalność Podkomisji Klubów Górskich.
W sprawozdaniu KTG ZG PTTK za lata 2005-2009 oddzielić dokonania Klubów Górskich, od zebrań Podkomisji, aby oddać prawdę że nadrzędną imprezą była impreza Klubu, a przy okazji odbyło się zebranie Podkomisji - a nie odwrotnie.
[autor: Zbigniew Bestecki, Za wnioskiem - 51 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 4]

II

Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do przywrócenia zasady, że rozliczanie prac znakarskich przez oddziały znakujące w górach, może nastąpić dopiero po akceptacji przez Delegatury KTG ZG PTTK.
[autor: Krystyn Chudoba, Za wnioskiem - 45 Przeciw - 1 Wstrzymało się - 11]

III

Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do umieszczenia, po uprzedniej konsultacji z ZG, wykazu Przodowników Turystyki Górskiej wraz zakresem posiadanych uprawnień.
[autor: Robert Czak, Za wnioskiem - 48 Przeciw - 7 Wstrzymało się - 6]

IV

Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do spowodowania, aby Spółki zarządzające schroniskami górskimi, zobowiązały dzierżawców do wywieszenia wyraźnie uwidocznionych cenników i wszelkich rabatów należnych członkom PTTK.
[autor: Robert Kuzior, Za wnioskiem - 61 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0]

V

Z uwagi na 75 rocznicę wprowadzenia odznaki GOT, Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do uznania roku 2010 Rokiem GOT w PTTK.
Jednocześnie zobowiązuje KTG ZG do uwzględnienia rocznicy GOT przy wyborze tematu grudniowego Sympozjum Górskiego KTG, oraz wprowadzenia do kolejnego wznowienia "Vademecum PTG" rozdziału uwzględniającego powyższą tematykę.
[autor: Jacek Nowicki, Za wnioskiem - 59 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 1]

VI

Krajowa Narada Aktywu Górskiego zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, do przekazania komisjom egzaminacyjnym, wykazu Przodowników TG z terenu ich działania, w celu weryfikacji kadry przodownickiej.
[autor: Marek Szot, Za wnioskiem - 61 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0]

Na tym uchwałę zakończono.
Karty, z rękopisami wniosków przekazanymi do Komisji wniosków i uchwał Krajowej Narady, zostaną dołączone do dokumentów Narady.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.