Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Przodownicy TG

Regulamin
Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

§ 1

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest wyróżnieniem nadawanym przodownikom turystyki górskiej przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność przodownicką.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, Klubu Górskiego PTTK, Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany przodownikowi, który:

2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5

Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest w dorocznych informacjach dla przodowników turystyki górskiej.

§ 7

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest przyznawany tylko raz. Dotychczas przyznane tytuły pozostają w mocy.

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 6 grudnia 1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.