Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

"Babiogórskie" Sympozjum
KTG ZG PTTK - 2017 r.
2017 Rok Babiej Góry - Królowej Beskidów Konkurs wydawnictw
o górach - 2017 r.

Aktualności, ogłoszenia Archiwum Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
110-lecie Orlej Perci Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Dekalog turysty górskiego Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Komisja

Trochę historii i nazwisk...

Składy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w minionych latach. Poniższy wykaz został sporządzony na podstawie sprawozdań KTG ZG PTTK opublikowanych na łamach "Wierchów". Sprawozdań Komisji działającej przed rokiem 1965, a tym samym i jej składu, nie publikowano. W nielicznych przypadkach w wykazie zauważono pewne nieścisłości, toteż mile widziane są wszelkie sprostowania i uzupełnienia, które prosimy nadsyłać na adres e-mail: poczta(at)ktg.pttk.pl


Skład KTG wybranej na Naradzie Aktywu KTG w dn. 21 XI 1965 r. w Krakowie:


przewodniczący

Walery Goetel

z-cy przewodniczącego

Zdzisław Przybyłkiewicz, Wiesław Sanecki, Zbigniew Krasicki,

sekretarz

Władysław Krygowski

członkowie prezydium

Stanisław Czerski (Kraków-Nowa Huta), Tadeusz Kotlarczyk, Wincenty Kwapiński (wszyscy z Krakowa), Jan Maślanka (Rzeszów), Edward Moskała (Kraków), Tadeusz Steć (Cieplice Śl.), Władysław Szałek (Katowice), Przemysław Wojciechowski (Łódź), Edward Wołoszyn (Kielce), Kazimierz Zimnal (Kraków)

członkowie plenum

Władysław Bartz (Poznań), Leopold Bieniasz (Nowy Sącz), Stanisław Gabryel (Gorlice), Władysław Igielski (Wrocław), Zdzisław Jaworski (Kraków), Jan Kantyka (Żywiec), Piotr Kryczałło (Gdańsk), Andrzej Łączyński (Kraków), Henryk Mączka (Warszawa), Marian Misztal (Lublin), Kazimierz Nowacki (Kraków), Adolf Roman (Kraków-Nowa Huta), Jan Szczypiński (Ołdrzychowice), Zygmunt Wójcik (Zakopane), Wiesław Żakowski (Kraków).

W trakcie kadencji zrezygnowali: Z. Przybyłkiewicz, S. Czerski i Z Wójcik (choroba) oraz W. Kwapiński z prezydium.

Podkomisje

Zagospodarowania terenu

Górskiej Odznaki Turystycznej

Przewodnictwa górskiego

ds. oddziałowych KTG Okręgów Nizinnych

Historii Turystyki Górskiej i Muzealnictwa

ds. Klubów Górskich

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Walery Goetel – przewodniczący, Władysław Krygowski, Jan Reychman, Jan Alfred Szczepański

Redaktor naczelny

Władysław Krygowski.

Skład KTG wybranej podczas KNAG w dn. 16-17 XI 1969 r.


przewodniczący

Walery Goetel

z-cy przewodniczącego

Władysław Wolski, Wiesław Sanecki i Zbigniew Krasicki

sekretarz

Władysław Krygowski

członkowie prezydium

Andrzej Łączyński (Kraków), Jan Maślanka (Rzeszów), Edward Moskała (Kraków), Józef Moszczyński (Tarnów), Adolf Roman(Kraków-N.Huta), Marek Staffa (Wrocław), Władysław Szałek (Katowice), Przemysław Wojciechowski (Łódź), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wiesław Żakowski (Kraków), Zdzisław Ryn (przedstawiciel Komisji Młodzieżowej ZG PTTK), Gustaw Majka (przedstawiciel Komisji Kół Wojskowych ZG PTTK), Ryszard Drągowski (przedstawiciel GOPR)

członkowie plenum

Mieczysław Banaczyk (Ursus k. Warszawy), Władysław Bartz (Poznań), Stanisław Fraus (Polanica), Józef Gąstoł (Kraków), Janusz Gielba (Toruń), Antoni Hadała (Rzeszów), Antoni Hołowiński (Żywiec), Władysław Igielski (Wrocław), Leszek Kozakiewicz (Warszawa), Józef Łucki (Opole), Marian Misztal (Lublin), Tadeusz Staich (Zakopane), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Zbigniew Zagajewski (Katowice), Wincenty Zająć (Szczecin).

W trakcie kadencji zmarli: L. Kozakiewicz, Z. Krasicki i J. Moszczyński; zrezygnowali: J. Gąstoł, A. Łączyński, W. Wolski oraz R. Drągowski i G. Majka.Dookoptowani: Fryderyk Kędzior, Jerzy Koźmiński, Jerzy Kuroczycki, Kazimierz Zimnal oraz StanisławWolny

Podkomisje

Zagospodarowania Terenu

Górskiej Odznaki Turystycznej

Przewodnictwa Górskiego

ds. Oddziałowych KTG Okręgów Nizinnych

Historii Turystyki Górskiej i Muzealnictwa

ds. Klubów Górskich

Skład KTG wybranej podczas KNAG w dn. 14-15 X 1972 r. (Kraków)

przewodniczący

Walery Goetel

zastępcy przewodniczącego

Władysław Krygowski, Andrzej Łączyński (Kraków), Marek Staffa (Wrocław)

sekretarz

Janusz Zdebski

członkowie prezydium

Jerzy Koźmiński (Warszawa), Jerzy Kuroczycki (Kraków), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maślanka (Rzeszów), Andrzej Matuszczyk (Kraków), Marian Misztal (Lublin), Zdzisław Ryn (Kraków), Tadeusz Staich (Zakopane), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Zbigniew Zagajewski (Katowice)

członkowie

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Jerzy Brzozowski (Kraków), Józef Burczyk (Wrocław), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Leon Jarolim (Katowice), Zdzisław Korusiewicz (Kraków), Andrzej Kowal (Kraków), Władysław Kulak (Opole), Józef Łucki (Opole), Stefan Siuda (Bydgoszcz), Zbigniew Skrukwa (Poznań), Józef Szewczyk (Sosnowiec), Stanisław Urbański (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wincenty Zająć (Szczecin).

Po zgonie W. Goetla, w dn. 10 III 1973 r. powołano W. Krygowskiego na stanowisko przewodniczącego KTG (zrezygnował w 1974 r.), Z. Ryna – na stanowisko zastępcy przewodniczącego, J. Brzozowskiego na członka prezydium, a w skład plenum dookoptowano J. Bilińskiego. 22 IX 1974 r. dookoptowano Marka Sobolewskiego powierzając mu stanowisko przewodniczącego, a także Jana Seweryna, Marka Eminowicza, Edwarda Moskałę, Józefa Skwierawskiego, Romana Peretiatkowicza (1974 r.) i Cecylię Rudzką na stanowisko sekretarza (1975 r.).

Podkomisje

Górskiej Odznaki Turystycznej (W. Krygowski)

Szlaków i schronisk górskich (A. J. Matuszczyk)

Klubów górskich (J. Zdebski)

Historyczną (W. A. Wójcik)

Przewodnictwa górskiego (T. Staich)

lecz zmiany personalne spowodowały zmiany organizacyjne.
Powołano 5 podkomisji, z których w praktyce działalność przejawiały Podkomisje:
Programowa (J. Zdebski, M. Banaczyk, A. Łaczyński, W.A. Wójcik, E. Moskała, C. Rudzka) z dwoma zespołami: ds. Muzealnictwa (E. Moskała, K. Stokłosa, M.Eminowicz, J. Gąstoł, J. Szałek, K. Polak, T. Nowalnicki, S. Nowak, C. Łapiński, J. Polańska, W. A. Wójcik, H. Małysiak, H. Gibas oraz Centralnym Referatem Weryfikacyjnym GOT (E. Hoffmann, Z.Kmietek, M. Madeyski);
Zagospodarowania i ochrony środowiska (A.J. Matuszczyk, A. Cząstka, A. Fasiński, A. Jonak, W. Klinowski, A. Kowal, A. Listwan, S. Łacic, A. Łączyński, T. Madej, J. Małecki, Z. Matuszewski, A. Rotter, T. Stanisz, S. Urbański, W.Torowski, K. Waksmundzki);
Alpinizmu turystycznego (J. Seweryn, M. Banaczyk, A. Niesiołowski, E. Traple, J.Traple, S. Biel, S. Biela, J. Wróblewski, H. Ciońćka, S. Urbański, K. Jakubowski, A. Skrzyński).

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Walery Goetel – przewodniczący, Władysław Krygowski, Jan Reychman, Jan Alfred Szczepański. Od 1973 r. Jan Alfred Szczepański – przewodniczący, Jacek Kolbuszewski, Władysław Krygowski, Roman Reinfuss, Jan Reychman (zm. 1975).

Redaktor naczelny

Władysław Krygowski.Skład KTG zaproponowany na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli środowisk górskich w dn. 28 VI 1977 r. i zaakceptowany przez ZG PTTK


przewodniczący

Marek Sobolewski (Kraków)

z-ca ds. organizacyjnych

Mieczysław Banaczyk (Warszawa)

z-ca ds. programowych

Janusz Zdebski (Kraków)

z-ca ds. zagospodarowania

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

z-ca ds. alpinizmu turystycznego

Jan Seweryn (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka (Kraków)

członkowie prezydium

Aleksander Maderak (Bielsko), Edward Moskała (Kraków), Jakub Siemek (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Wiesław A. Wójcik (Kraków)

członkowie plenum

Kazimierz Dobrucki (Jelenia Góra), Oktawian Duda (Nowy Sącz), Leon Hendzel (Łódź), Andrzej Łączyński (Kraków), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maslanka (Rzeszów), Marian Misztal (Lublin), Lucjan Okwieka (Wałbrzych), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Stanisław Wasilewski (Toruń), Zbigniew Zagajewski (Katowice), Wincenty Zająć (Szczecin). Po rezygnacji M. Misztala dookoptowano Bohdana Wasilewskiego (Lublin),.
W 1980 r. A. J. Matuszczyk i J. Seweryn zrezygnowali z funkcji zastępców przewodniczącego, a ich obowiązki przejęli A. Łączyński i M. Banaczyk.

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Marek Sobolewski – przewodniczący, Jan Flis, Michał Jagiełło, Jacek Kolbuszewski, Józef Nyka, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich, Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Wojciech Walkczak, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki

Redaktor naczelny

Marek Sobolewski, sekretarz redakcji: Władysław Krygowski, od 1977 r. – Wiesław A. Wójcik.


Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 16 V 1981 r. w Trzemeśni:

przewodniczący

Marek Sobolewski

z-cy przewodniczącego

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Marek Staffa (Wrocław), Janusz Zdebski (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie prezydium

Jacek K. Ciesielski (Łódź), Wincenty Cieślewicz (Zakopane), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Bronisław Kocoń (Żywiec), Jacek Krawczyk (Kraków), Andrzej J. Matuszczyk (Kraków), Józef Skwierawski (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Stanisław Wasilewski (Toruń), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Zbigniew Zagajewski (Katowice)

członkowie plenum

Kazimierz Dobrucki (Jelenia Góra), Oktawian Duda (Nowy Sącz), Andrzej Geło (Wrocław), Leon Hendzel (Łódź), Mieczysław Holz (jelenia Góra), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Józef Łucki (Opole), Józef Małecki (Tarnów), Jan Maślanka (Rzeszów), Jerzy Mikulec (Kraków), Edmund Mlicki (Bydgoszcz), Lucjan Okwieka (Wałbrzych), Andrzej Piaścik (Częstochowa), Jacek Samolej (Słupsk), Wojciech Sobiech (Jelenia Góra), Tadeusz Wałaszkiewicz (Gdańsk), Bahdan Wasilewski (Lublin), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Jan Zawitkowski (Szczawnica).

W 1981 r. dookoptowano Edwarda Kudelskiego (Gliwice), a w 1982 r. zmarł Z. Zagajewski. Dookoptowano do prezydium Tadeusza Syryjczyka i Stanisława Lewadnego (obaj z Krakowa), a do plenum Ryszarda Łyczko (Krosno) i Józefa Szewczyka (Katowice), natomiast odeszli B. Kocoń i J. Krawczyk.
W 1983 r., po śmierci M. Sobolewskiego, funkcję przewodniczącego przejął Marek Staffa, a wiceprzewodniczących J.W. Gajewski i A. Geło.

Podkomisje

Programowa, Zagospodarowania, ds. Klubów Górskich i Alpinizmu; powołano Delegaturę Sudecką.

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Marek Sobolewski (zm. 1983 r.)– przewodniczący, Jan Flis, Stanisław Grodziski (od 1984 r.), Michał Jagiełło, Jacek Kolbuszewski, JózefNyka, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich, Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki.

Redaktor naczelny

Marek Sobolewski, sekretarz redakcji: Wiesław A. Wójcik.


Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 4-5 V 1985 r. w Krakowie:


przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Mieczysław Banaczyk (Warszawa), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Andrzej Geło (Wrocław), Zbigniew Kresek (Kraków)

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie

Jacek Dobosz (Nowy Sącz), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Mieczysław Holz (Jelenia Góra), Stanisław Keller (Oświęcim), Edward Kudelski (Katowice), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Ryszard Łyczko (Krosno), Andrzej J. Matuszczyk (Kraków), Edward Moskała (Kraków), Wojciech Sobiech (Jelenia Góra), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Józef Szewczyk (Katowice), Tadeusz Syryjczyk (Kraków), Stanisław Wasilewski (Toruń), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce).

W 1985 r. wyniesiono E. Moskałę na stanowisko wiceprzewodniczącego z tytułu przewodniczenia podkomisji. W 1986 r. zmarł R. Łyczko. W r. 1988 zrezygnowali z prac w KTGA.J. Matuszczyk, A. Geło i Z. Marzec (?), a dookoptowano Zbigniewa Garbaczewskiego (Wrocław), Jacka Ciesielskiego (Łódź), Jacka Nowickiego (Warszawa) i - w 1989 r. – Jerzego Kapłona. W 1989 r. zmarł J. Ciesielski; odszedł z pracy w KTG T. Syryjczyk.

Podkomisje

Programowa (Z. Kresek), Zagospodarowania (J.W.Gajewski), Alpinizmu i klubów górskich (M.Banaczyk), Historii i Kultury Turystyki Górskiej (E. Moskała); Delegatura Sudecka (A. Geło, od 1988 r. Z. Garbaczewski).

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Jan Flis, Stanisław Grodziski, Michał Jagiełło, Józef Nyka, Roman Reinfuss, Zdzisław Ryn, Marek Staffa, Tadeusz Staich (zm. 1987 r.), Jan Alfred Szczepański, Jerzy Wala, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Kazimierz Zarzycki.

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik.

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 30 IX 1990 r. w Katowicach:


przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Jerzy W. Gajewski i Edward Moskała

sekretarz

Cecylia Rudzka

członkowie

Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Jerzy Kapłon (Kraków), Stanisław Keller (Oświęcim), Zbigniew Kresek (Kraków), Edward Kudelski (Katowice), Jan Maślanka (Rzeszów), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce)

Podkomisje

Zagospodarowani turystycznego (J. W. Gajewski), Historii i Kultury Turystyki Górskiej (E. Moskała), Alpinizmu i Klubów Gorskich (M. Banaczyk)

Delegatury

Sudecka - Zbigniew Garbaczewski, Zachodniokarpacka - J. Kapłon, Wschodniokarpacka - Ignacy Zatwarnicki.

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski.

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik.

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn. 29 V 1993 r. w Krakowie


przewodniczący

Marek Staffa (Wrocław)

wiceprzewodniczący

Jerzy W. Gajewski (Kraków)

sekretarz

Jerzy Kapłon (Kraków)

członkowie

Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Jan Kantyka (Żywiec), Edward Kudelski (Tychy), Stanisław Kuklasiński (Poznań), Zbigniew Kresek (Kraków), Edward Moskała (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Ignacy Zatwarnicki (Sanok).

Podkomisje

Klubów Górskich (W. Stankiewicz), Historii i Kultury Turystyki Górskiej (E. Moskała); Delegatury: Sudecka - Z.Garbaczewski, Wschodniokarpacka - I. Zatwanicki.

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Ryszard W. Schramm (od r. 1993), Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik.

Skład KTG wybrany podczas KNAG w dn, 27 VI 1997 r. w Krakowie


przewodniczący

Marek Staffa (Wrocław)

wiceprzewodniczący

Edward Kudelski (Tychy)

sekretarz

Zbigniew Kresek (Kraków)

z-ca sekretarza

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

członkowie

Władysław Firlej (Bielsko), Jerzy W. Gajewski (Kraków), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Wojciech Geło (Ustrzyki Dolne), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Stanisław Keller (Oświęcim), Jadwiga Polańska (Kraków), Wojciech Stankiewicz (Poznań), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce), Ignacy Zatwarnicki (Sanok).

Podkomisje

Klubów Górskich (W. Stankiewicz), Historii i Kultury Turystyki Górskiej (J. Polańska)

Delegatury

Sudecka - Z. Garbaczewski, Zachodniokarpacka - W. Firlej, Wschodniokarpacka - I. Zatwarnicki.

Kolegium redakcyjne „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Zbigniew Mirek, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik.

Skład KTG wybranej na KNAG w dn. 10 XI 2001 r. w Krakowie


przewodniczący

Marek Staffa

wiceprzewodniczący

Zbigniew Kresek i Andrzej J. Matuszczyk (obaj z Krakowa)

sekretarz

Jerzy W. Gajewski (Kraków)

członkowie

Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Zbigniew Garbaczewski (Wrocław), Zdzisław Górywoda (Bielsko), Wojciech Kacperski (Radom), Zygmunt Kałuża (Rzeszów), Edward Kudelski (Tychy), Maciej Michalik (Poznań), Jerzy Mróz (Tarnów), Jadwiga Polańska (Kraków), Józef Talik (Żywiec), Wiesław A. Wójcik (Kraków), Tymoteusz Wróblewski (Kielce).

Podkomisje

Klubów Górskich (Zbigniew Rudziński, Gorzów Wlkp.), Historii i Kultury Turystyki Górskiej (Jadwiga Polańska), ds. Turystyki Akademickiej (Tomasz Dygała)

Delegatury

Sudecka - Krystyn Chudoba, Wrocław, Zachodniokarpacka - J. Mróz, Wschodniokarpacka - J. W.Gajewski

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybranej na KNAG w dniu 11 IX 2005 Zakopane

Przewodniczący

Jerzy Gajewski

Wiceprzewodniczący

Wojciech Kacperski (Radom) i Maciej Michalik (Poznań)

Sekretarz

Andrzej J. Matuszczyk (Kraków)

Członkowie

Jacek Dobosz (Nowy Sącz), Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Andrzej Grzybowicz (Jelenia Góra), Józef Kaczor (Jasło) i Jerzy Mróz (Tarnów)

W czasie trwania kadencji ze względów zdrowotnych zrezygnował J. Dobosz - na jego miejsce został dokooptowany Tymoteusz Wróblewski (Kielce) kolejna osoba na liście wyborczej pod względem ilości głosów.

Podkomisje

W ramach KTG działały dwie Podkomisje: Klubów Górskich - przewodniczył Zbigniew Rudziński, a po jego rezygnacji do końca kadencji funkcje pełnili prezesi klubów górskich które organizowały Zloty Klubów Górskich w poszczególnych latach: Zbigniew Zaleski (Nowa Sól) i Zbigniew Bestecki (Łódź), oraz Historii i Kultury Turystyki Górskiej (Jadwiga Polańska).

Delegatury

Sudecka (A. Grzybowicz, od 4 XI 2006 r. Marek Szot), Zachodniokarpacka (J. Mróz) i Wschodniokarpacka (J. Kaczor).

Komitet redakcyjny „Wierchów”

Jacek Kolbuszewski – przewodniczący, Stanisław Grodziski, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zbigniew Mirek, Zdzisław J. Ryn, Marek Staffa, Jacek Woźniakowski, Wiesław A. Wójcik, Janusz Zdebski

Redaktor naczelny

Wiesław A. Wójcik

Skład KTG wybranej na KNAG w dniu 20 03 2010 Szyndzielnia

Przewodniczący

Jerzy Gajewski

Wiceprzewodniczący

Wojciech Kacperski (Radom) i Marek Szot (Wrocław)

Sekretarz

Janusz Konieczniak (Kraków)

Członkowie

Robert Czak (Chrzanów), Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Józef Kaczor (Jasło), Andrzej Mazur (Rybnik), Maciej Michalik (Poznań)

Podkomisje

W ramach KTG działały dwie Podkomisje: Klubów Górskich - przewodniczył Jacek T. Nowicki (Warszawa) oraz Podkomisja ds. Programowych - przewodniczył Andrzej Łączyński.

Delegatury

Sudecka (Jacek Pielich), Zachodniokarpacka (Jerzy Mróz) i Wschodniokarpacka (Ireneusz Krauze).


Skład KTG wybranej na KKATG w dniach 7-9 III 2014 roku, podczas obrad w Mokrzesowie

Przewodniczący

Jerzy Gajewski (Kraków)

Wiceprzewodniczący

Marek Szot (Wrocław)

Sekretarz

Janusz Konieczniak (Kraków)

Członkowie

Zdzisław Górywoda (Bielsko-Biała), Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Rafał Kwatek (Warszawa), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Mikołaj Majewski (Gniezno), Jacek Pielich (Wałbrzych)

Podkomisje

Klubów Górskich - Jacek Nowicki (Warszawa), Podkomisja Programowa - Andrzej Łączyński (Kraków),

Delegatury

Sudecka - Krzysztof Breiner (Wałbrzych), Zachodniokarpacka - Andrzej Kucia (Bielsko-Biała), Wschodniokarpacka - Stanisław Sieradzki (Sanok)


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.