Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Informacje Podkomisji Klubów Górskich PTTK

Podsumowanie 54. Zlotu Sudeckich PTG - Zieleniec - Góry Orlickie

W dniach 23-25 października 2015 roku w Górach Orlickich odbył się 54 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Organizatorami zlotu byli: KTG "Łazek" obchodzący w tym roku 35 swojej działalności, Oddział PTTK Wrocław Fabryczna, oraz Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK. Zlotowi przewodził kol. Marek Szot - Wiceprzewodniczący KTG ZG PTTK. Sprawami logistyczno-kwatermistrzowskimi zarządzała kol. Wanda Haas. Wycieczki prowadziła kol. Grażyna Biernat. Bazę zlotu stanowił gościnny ośrodek Mieszko w Zieleńcu.

Zlot rozpoczął się 23 października 2015 r. w samo południe w Dusznikach dwugodzinnym spacerem po mieście. Po spacerze nastąpił transfer uczestników do ośrodka Mieszko w Zieleńcu. Po zakwaterowaniu uczestników ok. godz. 15 chętni udali się do Rezerwatu Topieliska. Piękna pogoda wspaniałe towarzystwo to zapowiedź dobrze rozpoczętej imprezy. Po powrocie obiadokolacja i oficjalne rozpoczęcie zlotu. Komandor kol. Marek Szot serdecznie przywitał wszystkich przybyłych (było nas 50 osób), a w szczególności Honorowych PTG oraz dostojnych gości kol. Jacka Nowickiego – członka KTG ZG PTTK, przewodniczącego Podkomisji Klubów Górskich, koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych Komisji ZG PTTK: kol. Elżbietę Kemnitz i Grażynę Biernat z Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, kol. Macieja Maślińskiego z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, kol. Tadeusza Kozaka - wiceprezesa Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna, kol. Edwarda Kaszubę – członka Zarządu O/PTTK Wrocław Fabryczna, Kolegów z Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK - przewodniczącego kol. Krzysztofa Breiera, wiceprzewodniczącego kol. Krzysztofa Tepera oraz sekretarza kol. Adama Półrolczyka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych ostatnio przodowników w szczególności kol. Andrzeja Mazura z Podkomisji Zagospodarowania KTG ZG PTTK oraz kolegów Lechosława Dobrasa i kol. Leszka Michalczaka z Klubu Turystyki Górskiej „ŁAZEK”. Wręczono wyróżnienia Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. Jerzemu Kiełbowi z Nysy oraz kol. Maciejowi Maślińskiemu z Ostrowa Wielkopolskiego, wyróżnienie Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK otrzymał kol. Bogdan Stempkowski z Lubania, Dyplom KTG ZG PTTK dla KTG „Łazek” z okazji 35-lecia działalności na ręce kol. Grażyny Biernat w imieniu KTG ZG PTTK przekazał kol. Jacek Nowicki – członek KTG ZG PTTK. W tym miejscu należy zaznaczyć iż kol. Grażyna Biernat oraz kol. Marek Szot to „ojcowie założyciele” KTG „Łazek”. O znaczkach turystycznych w Polsce i w Europie prelekcję wygłosił zaprzyjaźniony z klubem „Łazek” i życzliwy turystom kol. Zbigniew Romankiewicz. Prelekcję znakomicie uzupełniała prezentacja multimedialna oraz wystawa znaczków turystycznych w sali posiedzeń. Po prelekcji głos zabrał kol. Marek Szot – wiceprzewodniczący KTG ZG PTTK przekazując informacje o bieżących pracach komisji m.in. o: przygotowywanych zmianach w Regulaminie GOT od stycznia 2016 roku, pracach znakarskich, spotkaniu w Terchowej w Małej Fatrze ze znakarzami KCzT i KST, uzgodnionych zmianach szlaków w Sudetach: połączenie schroniska z siecią polskich szlaków w Górach Bystrzyckich, przedłużeniu czerwonego szlaku w Lasockim Grzbiecie do węzła szlaków pod Kraloveckym Špicakiem, pracach nad programem szkolenia znakarzy szlaków górskich, przygotowaniu TRW do realizacji nowych zadań, Sympozjum Sudeckim, Sympozjum KTG ZG PTTK. Pod rozwagę, do przemyślenia przedstawiony został uczestnikom problem zlotów przodownickich, czy organizować dwa rocznie, czy (przynajmniej na razie) na zmianę Sudety i Karpaty??? Do organizacji przyszłorocznego zlotu zgłosiły się Ząbkowice Śl. – 50-lecie Oddziału (baza w Ząbkowicach Śl. 21-23.10.2016 – Góry Sowie). Uczestnicy dostali dobę na przemyślenia do uchwały zlotowej włącznie z ustaleniem listy kandydatów na HPTG. Wieczorne zajęcia w podgrupach oraz egzaminy przodownickie wieńczyły pierwszy dzień.

W sobotę 24 października 2015 r. po śniadaniu, przy pięknej pogodzie uczestnicy zlotu udali się na wędrówkę w Góry Orlickie trasą Zieleniec - Masarykova Chata - Velka Deštna - Masarykova Chata - Polomsky Kopec – Orlica (Vrchmezi) – Zieleniec. Piękny to był spacer z widokami na Masyw Śnieżnika, Pradziada i Karkonosze ze Śnieżką. Po wędrówce i obiadokolacji dalszy ciąg obrad zlotowych oraz prelekcja nt. wykorzystywania zasobów internetowych w pracy przewodnickiej wygłoszona przez kol. Marka Szota. W wyniku obrad podjęto uchwały zlotowe, które zostaną przedłożone KTG ZG PTTK:

1. Powierzyć organizację 55 Ogólnopolskiego Zlotu Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich;

2. Kol. Urszula Rabenda z Tych oraz Piotr Piętka ze Stargardu Szczecińskiego nominowani uchwałą zlotową do zaszczytnego grona Honorowych PTG.

25 października 2015 r. Śniadanie i zakończenie zlotu – realizacja indywidualnych planów. Parę osób przedłużyło pobyt, inni po drodze do domu realizowali własne programy krajoznawcze. Uczestników zainteresowanych wcześniejszym powrotem kierownictwo ośrodka odwiozło na dworzec kolejowy w Dusznikach. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę zlotową. Organizatorom przyszłorocznego zlotu – Powodzenia! Do zobaczenia na szlaku.

Adam Półrolczyk
Przodownik TG PTTK nr 7148
Sekretarz Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK
Członek Podkomisji Klubów Górskich KTG ZG PTTK
Sekretarz KTG „ŁAZEK”
Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.